SOBOTA 6. 7.
14:30
do 15:15

Horehronský viachlas

Prednáška s Janou Ambrózovou.

V oblasti východnej časti Horehronia nadobudol tradičný viachlas a jeho prednesové štýly charakteristickú podobu najmä v spojení so staršími vývojovými vrstvami pracovných, tanečných a obradových ľudových piesní. Na podnet občianskeho združenia Opora bol v roku 2015 horehronský viachlasný spev zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a v roku 2017 do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Prednáška je venovaná geografickému rozšíreniu, typológii, prednesovým a vokálno-technickým charakteristikám viachlasu a s ním súvisiaceho tradičného piesňového repertoáru horehronskej oblasti.

Prednášajúca: Jana Ambrózová, oddelenie etnológie ÚMKTKE UKF v Nitre

Humno