VEĽKÁ SCÉNA – AMFITEÁTER

ŠTVRTOK 4. 7. 2024

ŠTVRTOK 4. 7.
20:00
do 22:30

KORENE – Iconito & Zemplín

Veľkolepá multižánrová show o slovenskom folklóre v moderných podobách.

Korene po prvýkrát vo Východnej! Po úspešnej premiére projektu Korene v máji 2022 sa podarilo predstavenie oživiť a priniesť ho na pódiá opäť koncom roka 2023, a to vo vypredanej mestskej športovej hale v Michalovciach, či koncom januára 2024 v dvakrát vypredanom bratislavskom Stars Auditóriu. Tentoraz mieria Korene aj na najväčší folklórny festival na Slovensku do Východnej, kde sľubujú originálny zážitok pre divákov nielen z folklórnej komunity.

VIAC AKO 65 ÚČINKUJÚCICH (ĽUDOVÝ ORCHESTER, SPEVÁCKY ZBOR, TANEČNÝ SÚBOR, HUDOBNÁ SKUPINA, HERECKÉ LEGENDY) – VEĽKOLEPÁ MULTIŽÁNROVÁ SHOW O SLOVENSKOM FOLKLÓRE.

Projekt Korene je autorským počinom skupiny ICONITO a folklórneho súboru ZEMPLÍN.
Samotný projekt sa skladá z viacerých častí, pričom dominantným produktom je multižánrové edukatívne predstavenie, poukazujúce na dominanty slovenského folklóru s ich odkazom a vplyvom na dnešnú dobu.
Cieľom projektu Korene je predstaviť šesť rôznych regiónov Slovenska z hľadiska hudobného, tanečného, speváckeho, krojovo-kostýmového aj zvykoslovného.
Každý región bude prezentovaný cez videodokrúky, ktoré odhalia regionálne zaujímavosti, ako sú kroje, osobnosti svetového formátu so slovenskými koreňmi či rôzne osobité dominanty nášho ľudového dedičstva – fujara, horehronské spevy alebo terchovská muzika, zapísaná do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.
Samotnú dejovú linku a odkaz projektu Korene možno vnímať vo dvoch rovinách. V tej prvej sú nimi nástroje práce, zasadené do vlastného prostredia daného regiónu. Pri Myjave je to roľníctvo, na Podpoľaní výroba fujár, na Horehroní drevorubačstvo, na Kysuciach a v Terchovej zasa furmanstvo a pastierstvo, pri Goraloch pltníctvo, no a napokon na Zemplíne vinárstvo. Druhou rovinou sú elementy života, ktoré neobídu azda nikoho z nás: práca (Myjava), tvorba a radosť zo života (Podpoľanie), smrť (Horehronie), rodina (Kysuce – Terchovská dolina), návrat domov, zmierenie (región Goralov), vojna a odlúčenie (Zemplín).

K celovečernému predstaveniu bol vydaný album, ktorý je zároveň soundtrackom projektu Korene v plnom hudobnom rozsahu. Súčasťou predstavenia KORENE sú aj hlasy slovenských hereckých legiend ako Ján Greššo, František Kovár, Alfréd Swan, Vladimír Jedľovský, Marián Slovák či Ľubomír Paulovič.

Námet: Kristián Dufinec
Scenár, réžia, choreografia: Kristián Dufinec, Miroslav Kisty
Hudba: Ľudová, Kristián Dufinec, Martin Rusnák, Silvester Michalenko, Pavol Bačkay, Miroslav Dufinec, Radoslav Gajdoš
Orchestrálne aranžmány: Radoslav Gajdoš, Miroslav Dufinec, Ľubomír Buraš, Michal Fedor, Dušan Pulko, Kristián Dufinec, Jakub Kišš, Michal Mižák
Scéna: Katarína Grega Nedelská
Kamera, strih, grading: Adrián Jenčo
Produkcia: Kristián Dufinec, Miroslav Kisty, Veronika Vargová, Martin Berta, Katarína Miková, Patrícia Buxarová, Samuel Debnárik, Daniel Adam, Silvester Michalenko, Ema Huňadyová, Martina Heimová, Ján Janejka, Eva Kutašová, Martin Kanca, Dávid Šubák
Ilustrátor: Katarína Miková
3D animácie a vizuálne efekty: Michal Tkáč
Rozprávač: Tomáš Grega
Texty: Kristián Dufinec
Vizáž: Judith Rusňáková, Katarína Miková, Ria Pontikis
Kroje: FS Zemplín, US Lúčnica, FS Rozsutec, FS Podpoľanec, FS Vagonár, Tibor Huťo Halaš, Ján Mazuch, Pavel Holík, Zuzana Drugová, Imrich Oravec, Hana Chlebáková, Radoslava Sciranková, Gabriela Bertová
Kostýmy: Eva Lobová (Manufaktúra a dielňa Lobo), Marianna Koščová (FS Zemplín)
Návrh a dizajn výšivky projektu KORENE: Veronika Vargová
Rekvizity: Miroslav Kisty, Vlasta Alexová, Ladislav Hrivko, Miroslav Pištej, Peter Timečko, Peter Ridoš, Ján Hlaváč
Ozvučenie: LIVEAUDIO s.r.o.
Osvetlenie: NESTaudio s. r. o.
Projekcia: Image SK s. r. o.

Veľká scéna – amfiteáter

PIATOK 5. 7. 2024

PIATOK 5. 7.
18:00
do 19:30

Domovy

Žiť folklórom Slovenska znamená byť neustále pripravený odhaliť ďalšie jeho zákutia. Každý región, dedina, ba niekedy aj individuálni interpreti ukrývajú vzácne klenoty, ktoré si celý život postupne zbierame, aby nás tešili či dojímali. Niektoré v nás však rezonujú silnejšie. Možno sú to piesne rodnej dediny, dediny našich starých rodičov, možno tance, ktoré sme sa naučili ako prvé v detskom súbore alebo si ich len jednoducho naše srdce bez opýtania vybralo. Sú takým naším folklórnym domovom, ktorého teplo skutočne poznáme len my sami.

Nie je možné dať na jedno pódium folklórne domovy všetkých Slovákov, no môžeme sa k nim pokúsiť čím viac priblížiť. Otvárací program 69. ročníka Folklórneho festivalu Východná je preto pestrým výberom piesní a tancov zo všetkých regiónov Slovenska.

Účinkujú: folklórne súbory a skupiny z rôznych regiónov Slovenska
Autor: Michal Druga

Veľká scéna – amfiteáter

PIATOK 5. 7.
19:30
do 19:45

Privítanka

Otvárací ceremoniál 69. ročníka FFV.

Účinkujú: FSk Kriváň z Východnej

Veľká scéna – amfiteáter

PIATOK 5. 7.
20:00
do 21:15

Slovensko

Predstavenie pri príležitosti 75. výročia SĽUK-u.

Slovenský ľudový umelecký kolektív vznikol v roku 1949. Na tvorbe jeho programu sa od začiatku podieľali významní slovenskí umelci. Prvý program vytvorili umelecký vedúci Pavol Tonkovič, hudobný skladateľ Alexander Moyzes, choreograf Štefan Tóth, dirigent Milan Novák, zbormajster Vojtech Adamec a návrhárka krojov Irena Tonkovičová. Najvýznamnejšou osobnosťou v histórii telesa je choreograf Juraj Kubánka, ktorý pre SĽUK vytvoril takmer 120 tancov. Z ďalších choreografov sa do histórie výrazne zapísali Jaroslav Moravčík a Ján Ďurovčík. Hudobný profil SĽUK-u svojou tvorbou najviac ovplyvnili Alexander Moyzes, Ján Cikker, Eugen Suchoň, Tibor Andrašovan, Svetozár Stračina a ďalší.

Účinkuje: SĽUK
Autor: Stanislav Marišler

Veľká scéna – amfiteáter

PIATOK 5. 7.
21:30
do 22:40

TAVEN BAXTALE! – Veľa šťastia!

Program profesionálneho súboru Fitos Dezső Társulat z Budapešti.

Tanečné dielo TAVEN BAXTALE! sa snaží priblížiť bohatstvo remeselného umenia a kultúrne dedičstvo Rómov. Dielo sa sústreďuje na širokú škálu remesiel od kováčstva, drotárstva, korytárstva až po hudobníkov v oblasti Karpatskej kotliny, špecificky u maďarsky hovoriaceho obyvateľstva. Zachytáva nielen ich umelecké zručnosti, ale aj každodenný život, čím vytvára komplexný obraz o živote rómskej komunity. Dramaturgia predstavenia je postavená na autentickom zobrazení kočovného spôsobu života Rómov, čo pridáva ďalší rozmer k poznaniu ich pôvodu a histórie.
TAVEN BAXTALE! je dielo, ktoré zaujme nielen vizuálne, ale ponúkne divákom aj pohľad do bohatstva kultúrneho dedičstva Rómov.

Účinkujú: Szentendre Dance Ensemble, umeleckí študenti Imre Barossa Artist Training Institute, Kapela Bence Pálháziho, Canarro Orchestra, Mónika Lakatos a Mihály Lakatos Mazsi, Júlia Nyakó a Ferge Elizabeth, Ferenc Kovács

Scénografka: Szilvia Gyenes
Kostýmová výtvarníčka: Enikő Kocsis
Scenár: Orsolya Nagy
Flamenco tance: Katalin Inhof
Umelecký školiteľ: Tibor Kőműves
Hudobný redaktor: Sándor Sündi Csoóri ml., Tamás Szakál
Scénografia a vizuál: Kornél Papp
Réžia a choreografia: Enikő Kocsis, Dezső Fitos

Veľká scéna – amfiteáter

SOBOTA 6. 7. 2024

SOBOTA 6. 7.
17:30
do 18:45

Nositelia tradícií 2023

Program folklórnych skupín ocenených na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke Nositelia tradícií.

Prehliadka Nositelia tradícií je vrcholné podujatie svojho druhu na Slovensku. Počiatky súťaže nachádzame v Celoslovenskej súťaži národopisných a tanečných ochotníckych súborov (1950). Za prvú organizovanú súťažnú prehliadku výlučne folklórnych skupín však možno považovať až Celoslovenskú prehliadku dedinských súborov v roku 1954. Od roku 1979 sa táto súťaž koná pravidelne každé tri roky, najprv pod názvom Celoslovenská prehliadka folklórnych skupín a od roku 1982 pod názvom Nositelia tradícií. Súťaž sa zameriava na folklórne skupiny, ktoré spracúvajú a zachovávajú tradičné formy tanca, hudby, obradových a zvykoslovných prejavov zo svojej obce, prípadne z jej blízkeho okolia. Cieľom súťaže je aktivizovať a podporovať činnosť folklórnych skupín, vyhľadávanie, dokumentáciu a prezentáciu prejavov tradičnej ľudovej kultúry a poukázať na jej význam v kultúrnom dianí. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum.

Účinkujú: FSk Dolina z Gemerskej Polomy, laureát súťaže Nositelia tradícií 2023 a držitelia zlatého pásma – FSk Brezinky z Polomky, FSk Raslavičan z Raslavíc, FSk Podžiaran z Papradna, FSk Parchovianka z Parchovian, FSk Zamutovčan zo Zámutova

Pripravila: Dana Kľučárová

Veľká scéna – amfiteáter

SOBOTA 6. 7.
19:00
do 19:45

Šaffova ostroha 2024

V programe sa predstavia laureáti a špeciálne ocenení súťažiaci jubilejného 30. ročníka Šaffovej ostrohy.

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha sa každoročne koná v hornozemplínskej obci Dlhé Klčovo, rodisku vynikajúceho tanečníka Juraja Šaffu. Poslaním súťaže je prispievať k vyhľadávaniu talentov v oblasti ľudového tanca, podnecovať interpretov a tanečných pedagógov na vyhľadávanie a poznávanie tradičného tanečného materiálu, ako aj osvojenie ľudového tanca a jeho zákonitostí a inšpirovať interpretov na tvorivú a kvalitnú interpretáciu ľudového tanca. Súťaž tak prispieva k zachovávaniu, rozvíjaniu a oboznamovaniu verejnosti s jedinečnými hodnotami ľudového tanca ako významnej súčasti nášho nehmotného kultúrneho dedičstva. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum.

Účinkujúcich predstavíme po ukončení celoštátneho kola súťaže, ktoré sa bude konať 24. – 26. mája 2024 v Dlhom Klčove.

Pripravil: Vladimír Michalko

Veľká scéna – amfiteáter

SOBOTA 6. 7.
20:00
do 21:15

LÁSKAvô

Program folklórnych súborov.

Láska vôkol nás. Láska, o ktorej chceme hovoriť. Láska, ktorú tancujeme. Láska, ktorú spievame a hráme… robme to tak aj naďalej.

S láskou predstavíme informácie o súboroch a ich pôsobení.
S láskou preberieme súborové lásky a hlášky.
S láskou poukážeme na to, aká výnimočná folklórna sieť je FF Východná.
S láskou prevedieme diváka tanečnými regiónmi naprieč Slovenskom.
S láskou k láskavému humoru si uctíme zosnulého básnika Tomáša Janovica.
S láskou k blížnemu svojmu, takže aj tvojmu.

Účinkujú: FS Železiar z Košíc, FS Urpín z Banskej Bystrice, FS Háj z Rimavskej Soboty, FS Vršatec z Dubnice nad Váhom, FS Technik z Bratislavy, FS Nadšenci z Trenčína

Autori: Tomáš Hanáček, Martin Olas, Jaroslav Loebl, Martin Remenec, Tomáš Komorník (FS Nadšenci)

Veľká scéna – amfiteáter

SOBOTA 6. 7.
21:30
do 23:00

Poklona – pocta Jánovi Lazoríkovi

Tanečno-divadelné predstavenie.

Najnovšie predstavenie FS Vranovčan, v ktorom predstaví životopisný príbeh vzdávajúci hold fenomenálnemu Jánovi Lazoríkovi z Krivian.

Účinkuje: FS Vranovčan
Námet, réžia, choreografia: Peter Kocák
Spoluatori: Jozef Jenčo, Vladimír Michalko, Stanislav Marišler, Peter Vajda, Martina Ťasková Kanošová, Milan Rendoš, Radoslav Gajdoš, Štefan Molota

Veľká scéna – amfiteáter

NEDEĽA 7. 7. 2024

NEDEĽA 7. 7.
14:00
do 16:00

Tradície v pohybe

Galaprogram 69. ročníka FFV.

Korene zapustené v podstate tradičnej ľudovej kultúry spájajú generácie celých etník, komunít a tvorivých jednotlivcov, posúvajúcich inšpiračné zdroje do novej kvality v opakovanom cykle rastu a tvorby. Tradície sú v neustálom dynamickom a premenlivom pohybe, v generačnom vývine názoru a vkusu, podliehajúc zmenám funkcií a ich nositeľov. Na scénu ich prenášame s rešpektom a snahou o hlbšie poznanie inšpiračných zdrojov, v tvorivom spracovaní pre javisko a divákov. Galaprogram 69. ročníka festivalu vo Východnej s leitmotívom Tradície v pohybe ponúka výber z programov, pestrú prehliadku scénických diel a autorských pohľadov, opierajúcich sa o pevné korene.

Námet: Pavol Pitoňák
Dramaturgia, scenár, réžia: Martin Urban
Asistentka réžie: Tatiana Urbanová
Javiskové uvedenie a inšpícia: Tatiana Urbanová, Matúš Urban
Odborná spolupráca: Michal Druga
V technike: Matúš Druga
Moderátorka: Romana Babicová

Veľká scéna – amfiteáter

MALÁ SCÉNA

PIATOK 5. 7. 2024

PIATOK 5. 7.
13:15
do 14:00

Na Poraču…

Účinkuje: FSk Poračan

Malá scéna

PIATOK 5. 7.
14:15
do 15:00

Obrázky z Hontu

Účinkuje: FS Krtíšan z Veľkého Krtíša
Program pripravil: Filip Takáč

Malá scéna

PIATOK 5. 7.
15:15
do 16:30

Dychová Hudba Verešvaranka

Malá scéna

PIATOK 5. 7.
15:45
do 16:15

Večar na valaľe

Vtipný spevácko-hádankový výstup s gazdovsko-pijáckym motívom, popretkávaný nádhernými melódiami. S touto scénkou vystúpila FSk vo Východnej v roku 1978.

Od Jana po Michala na košeru

Program obsahuje pôvodné bačovské piesne, repliky, odohráva sa v košiari, kde sa postupne stretnú bačovia a juhasi z okolia. Pozvoľňa sa pridávajú aj ženy z brezovského jurmaku. V programe uvidíte aj typické bačovské a juhaské tance z okolia Krivian – stupana, krivačka, olafska, pokutovy tanec, ofči zdich. V závere programu sú spoločné párové krucene na typické piesne s bačovskou tematikou.

Program je súčasťou celku pripomínajúceho osobnosť Jána Lazoríka, korešponduje s výstavou Nesmrteľný Šarišan, programom Poklona a besedou v Etno dome. Pred štvrťstoročím tento program uviedol Ján Lazorík vo Východnej. Oba programy uvedieme v nezmenenej podobe, tak, ako ich spracoval autor. Zmenili sa len osoby a obsadenia.

Účinkuje: FSk Krivany – Torysa
Program pripravil: Anton Lazorík

Malá scéna

PIATOK 5. 7.
16:30
do 17:30

Mašinovačka

Približne od 20. rokov 20. storočia sa na Slovensku začalo obilie mlátiť pomocou mláťačiek. Boli to stroje na mechanické oddelenie zrna niektorých plodín, predovšetkým obilia. Od 30. rokov sa rozšírili aj v poľnohospodársky menej produktívnych oblastiach severného a severovýchodného Slovenska. Na jedom gazdovstve museli pri mláťačke pomáhať viacerí robotníci. Susedia alebo rodinní príslušníci si pri tejto práci vzájomne pomáhali. Gazdiné pripravovali špecifické jedlá. Po práci boli robotníci pohostení a často sa stávalo, že sa zabávali do neskorej noci.

Program Mašinovačka sa skladá z troch častí. V prvej časti poukážeme na spevný materiál a obyčaje, ktoré sa realizovali pri ukončení žatvy. Ako sa mlátilo obilie na ručnej mláťačke a aké pohostenie sa pri tejto príležitosti pripravovalo, predstavíme v druhej časti programu. Záver bude o tom, ako sa mládež i starší gazdovia a gazdiné po práci zabávali.

Účinkujú: FSk Hrušov z Hrušova, FS Háj z Rimavskej Soboty, ŽSSk Vranky z Nitry, ĽH a FSk Javorníček z Hvozdnice, FSk Jadlovec z Margecian, Paulína Piláciková z Jasenice
Autorka: Andrea Jágerová

Malá scéna

SOBOTA 6. 7. 2024

SOBOTA 6. 7.
12:00
do 12:45

Vidiečanova Habovka 2023

Program laureátov a špeciálne ocenených súťažiacich Vidiečanovej Habovky.

Celoštátna postupová súťaž hudobného folklóru dospelých a mládeže Vidiečanova Habovka je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku. Národné osvetové centrum ju vyhlasuje každé tri roky. Cieľom súťaže je podporovať a rozvíjať poznanie hudobného folklóru Slovenska, vzťah k tradičnej ľudovej kultúre, štýlové interpretačné schopnosti muzikantov a spevákov a objavovať nové spevácke a muzikantské talenty v oblasti interpretácie ľudovej hudby.

Účinkujú: Timotej Fedor, Michaela Baštáková, Mária Elena Bodnárová, Dana Cutová, FSk Svrčinka zo Svrčinovca, DSSk FS Háj, MSSk FSk Kýčera, Danka Kellnerová, Andrej Trnavský, ĽH Mateja Topoľovského, ĽH Čerhovčan, ĽH FS Považan

Pripravili: Michal Noga, Ondrej Galbička, Viktória Čolláková, Klaudia Ťapajnová

Malá scéna

SOBOTA 6. 7.
13:00
do 14:00

Prezentácia účinkujúcich 69. ročníka FFV

Autorka: Alexandra Bachledová

Malá scéna

SOBOTA 6. 7.
14:15
do 15:00

Zletelo ftačiatko

Od pastierskej tradície, vojnou poznačenej Terchovej až po nezabudnuteľného Jánošíka.

Terchovský orchester ľudových nástrojov Bobáňovci vznikol v roku 2014 a pôsobí v ňom niekoľko detských a mládežníckych muzík a dva tanečné súbory. Počas svojej činnosti zožalo toto teleso a jeho zložky nejeden významný úspech. Stali sa niekoľkonásobným laureátmi celoštátnych prehliadok hudobného a tanečného folklóru a uspeli ako dvojnásobní finalisti šou Zem spieva. V tomto roku oslavujú hneď dve výročia. Zakladateľ, umelecký vedúci a lektor Miloš Bobáň oslavuje 25 rokov svojej činnosti vo svete detského folklóru a samotný orchester 10. výročie vzniku. V profilovom programe „ZLETELO FTAČIATKO“ sa prenesieme rôznymi témami, ktoré ľudia z terchovskej doliny ospievali.

Autor: Miloš Bobáň

Malá scéna

SOBOTA 6. 7.
15:15
do 16:00

Z jenného mesta z jennakého cesta

Za gýbel srandy, za druhý špásu, pre divácku chasu.

Účinkujú: chlapská spevácka skupina Škrupinka a FS Nadšenci z Trenčína
Autori: Jozef Ďuráči, Vladimír Mišík

Malá scéna

SOBOTA 6. 7.
16:15
do 17:30

Zábavky a hry tanečné

Program Zábavky a hry tanečné ponúka celú škálu interpretačných schopností členov súboru po stránke hudobnej, tanečnej aj hereckej. Začína sa klasickou javiskovou formou tancov zo Zemplína (z obce Parchovany) a Šariša (z obce Krivany). Nezvyčajný zážitok prinášajú inscenované príbehy z dedinského prostredia Abo špivaj, abo uder a choreografia Babski večar. Veľmi svojské sú hudobné a spevácke scénky, ktoré zachádzajú za bežné hranice, v akých sa pohybujú speváci a hudobníci folklórnych súborov. Program graduje hrami, ktoré sú známe z detského sveta (kolo mlynské), spolu s rytmickými hrami v spolupráci s divákmi. Ozdobou programu je majstrovské spracovanie bašistovskej, ktoré pokračuje rytmickými hrami v spolupráci s divákmi, čo dotvára konečnú podobu javiskovej produkcie. Radi sa hráme s tým, čo robíme.

Súbor Železiar pôsobí na slovenskej folklórnej scéne nepretržite od roku 1964. Skrýva sa za tým 60 rokov úspešného inscenovania tradičnej kultúry regiónov Zemplín, Abov, Šariš a Spiš. Dlhodobo si udržuje čelné postavenie medzi najlepšími kolektívmi Slovenska. Dominantou jeho programov je úspešná dramaturgia, kvalitná interpretácia, no predovšetkým nápaditá a originálna choreografická tvorba.

Účinkuje: FS Železiar z Košíc
Autor: Vladimír Urban

Malá scéna

NEDEĽA 7. 7. 2024

NEDEĽA 7. 7.
11:15
do 12:00

Vidiečanova Habovka 2024

Program laureátov a špeciálne ocenených súťažiacich Vidiečanovej Habovky.

Celoštátna postupová súťaž hudobného folklóru detí a mládeže Vidiečanova Habovka je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku. Národné osvetové centrum ju vyhlasuje každé dva roky. Cieľom súťaže je podporovať a rozvíjať poznanie hudobného folklóru Slovenska, vzťah k tradičnej ľudovej kultúre, štýlové interpretačné schopnosti muzikantov a spevákov a objavovať nové spevácke a muzikantské talenty v oblasti interpretácie ľudovej hudby.

Účinkujúcich predstavíme po ukončení celoštátneho kola súťaže, ktoré sa bude konať 7. – 9. júna 2024 v obci Habovka.

Pripravili: Michal Noga, Ondrej Galbička, Viktória Čolláková, Klaudia Ťapajnová

Malá scéna

NEDEĽA 7. 7.
12:15
do 13:30

Rozmanité

Program detských folklórnych súborov a sólistov zo súťaže Šaffova ostroha 2024.

Čo je to ten slovenský folklór? A existuje vôbec? Naše územie bolo po stáročia križovatkou obchodných ciest, usídľovali sa tu ľudia z ďalekých krajín, prinášajúc si svoje tradície. Tie sa asimilovali a zmiešavali s miestnou kultúrou, aby nakoniec zostali naše. A práve vďaka tomu je to „naše“ také jedinečné, pestré.

Účinkujú: DFS Matičiarik, DSS Šafolka, DFS Kis Ilosvai, Zespół regionalny „Zbójnicek“ a sólisti zo Šaffovej ostrohy 2024
Autori: Katarína Galbičková, Ondrej Galbička

Malá scéna

HUMNO

PIATOK 5. 7. 2024

PIATOK 5. 7.
17:00
do 17:45

Škola spevu zo Zuberca

Škola spevu sa stala už pravidelnou súčasťou FF Východná a tento rok bude venovaná piesňam zo Zuberca. Hudobný materiál tejto podroháčskej obce obsahuje veľké množstvo piesní staršieho typu, ktoré nie sú súčasťou všeobecne známeho repertoáru. Preto považujeme ich zaradenie do programu školy za zaujímavé. Výber piesní bude isto zvládnuteľný pre každého bežného milovníka spevu.

Lektorka: Eva Brunovská

Humno

PIATOK 5. 7.
23:00
do 00:00

Folk & Bass Orchestra a Ženy z Muzičky

Hudobný koncert.

Folk & Bass Orchestra spája hudobný folklór s modernými žánrami. Živé hranie na ľudových nástrojoch s elektronickými mašinkami, syntetizátormi a kapelovou rytmikou. Naproti tomu Ženy z Muzičky predstavujú svet „autentického“ hudobného folklóru. Výsledkom tohto spojenia je world music alebo „neofolklór“ s prímesou nefalšovanej autentickosti a s moderným zvukom, zacielený na diváka bez vekového ohraničenia. Poslucháči oceňujú organické včlenenie zvuku gájd do moderného, súčasného zvuku. Prostredníctvom „autentického“ prejavu skupiny Ženy z Muzičky a gajdoša Juraja Dufeka divák prežíva dotyk s reálnym, nepokriveným slovenským hudobným folklórom, ten je však zasadený do moderného zvuku, ktorý zase dobre komunikuje s divákom nezacieleným primárne na folklór.

Účinkujú:
Juraj Dufek – gajdy, píšťaly, šalmaje, ľudový klarinet
Mišo „Veslo“ Veselský – klávesy, elektronika
Martin Kalinka – basgitara
Vladi Paška – bicie
Ženy z Muzičky

Humno

SOBOTA 6. 7. 2024

SOBOTA 6. 7.
09:00
do 12:00

Folklórny festival Východná s Rádiom Regina

Rozhlasový program.

Príprava: M. Čížová a P. Cítenyi
Výroba: RTVS, Rádio Regina Stred
Účinkujú: vybraní účinkujúci z festivalového programu

Humno

SOBOTA 6. 7.
13:30
do 14:15

Fašiangy na Slovensku

Prezentácia zameraná na priblíženie základných charakteristík fašiangov v kontexte tradičnej obyčajovej kultúry Slovenska, ale aj ich aktuálnych podôb na príklade fašiangov na Záhorí. Zároveň predstavuje aktuálny etnologický výskum tejto témy na Slovensku, na ktorom pracuje oddelenie etnológie FF UKF v Nitre. Ide o jedno z významných sviatočných období, ktoré je súčasťou sviatkovania aj v súčasnosti, či už vo vidieckom, alebo mestskom prostredí, neraz v tradičnej podobe, ale aj s mnohými inováciami.

Autorka: doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD., oddelenie etnológie ÚMKTKE FF UKF v Nitre

Humno

SOBOTA 6. 7.
14:30
do 15:15

Živá kôra hudby

Najstaršie folklórne nahrávky a ich odraz v súčasnosti.

Ľudová hudba je stále sa meniaci kultúrny fenomén, ktorý prechádza z generácie na generáciu. Najstarším spôsobom fixácie hudby je notové písmo, avšak ľudová hudba a tradičné hudobné kultúry sa v mnohých spoločnostiach zachovávali po stáročia až tisícročia výlučne v pamäti. Odovzdávali sa počúvaním živých hudobných prejavov a bezprostredným učením, ktoré bolo v minulosti prirodzenou súčasťou každodenného života. Notový zápis poskytoval len neúplný záznam toho, čo v hudbe znelo. Až nosiče zvukových záznamov, ktoré priniesla technická revolúcia na konci 19. storočia, sa stali, obrazne povedané, od života jednotlivcov nezávislou mozgovou kôrou, akousi „živou kôrou hudby“. Aj vďaka nej, vďaka archívnym nahrávkam ľudovej hudby, môže pamäť hudobnej tradície pokračovať aj po rozpade tradičných sociálnych štruktúr.

Námet, scenár, réžia: Samo Smetana
Asistentka réžie, inšpícia: Erika Smetanová
Účinkujú: spevácke skupiny a ľudové hudby
Moderuje: Samo Smetana

Humno

SOBOTA 6. 7.
15:30
do 16:15

Horehronský viachlas

Prednáška s Janou Ambrózovou.

V oblasti východnej časti Horehronia nadobudol tradičný viachlas a jeho prednesové štýly charakteristickú podobu najmä v spojení so staršími vývojovými vrstvami pracovných, tanečných a obradových ľudových piesní. Na podnet občianskeho združenia Opora bol v roku 2015 horehronský viachlasný spev zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a v roku 2017 do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Prednáška je venovaná geografickému rozšíreniu, typológii, prednesovým a vokálno-technickým charakteristikám viachlasu a s ním súvisiaceho tradičného piesňového repertoáru horehronskej oblasti.

Humno

SOBOTA 6. 7.
16:30
do 17:30

Škola spevu z Horehronia

Škola mužského a ženského viachlasného spevu z Horehronia.

Škola spevu zameraná na viachlasné techniky mužského aj ženského viachlasného spevu na príkladoch z východnej časti regiónu (obce Šumiac, Telgárt a Vernár).

Lektorka: Jana Ambrózová, oddelenie etnológie ÚMKTKE FF UKF v Nitre
Účinkuje: Spevácka skupina TRNKI z Banskej Bystrice

Humno

SOBOTA 6. 7.
23:00
do 00:00

Obrázky zo Slovenska

Hudobný koncert.

Spoločný projekt sláčikového kvarteta Spectrum Quartett pod vedením huslistu Jána Kružliaka ml., ľudovej kapely Nogaband primáša Michala Nogu a vokálnej skupiny Ulijanky pod vedením Margity Jágerovej so špeciálnym hosťovaním speváčky Simony Hulejovej predstaví nevšedné spojenie klasickej a ľudovej hudby, postavené na hľadaní vzájomných inšpirácií a prepojení medzi týmito dvomi zdanlivo nesúvisiacimi hudobnými svetmi. Uvedené hudobné zoskupenia reprezentujú to najlepšie, čo v súčasnosti mladá generácia slovenských hudobníkov v žánri klasickej a ľudovej hudby ponúka. Spectrum Quartett je zoskupením, ktorého originálny zvuk v sebe spája skúsenosti jednotlivých hráčov nielen z prostredia klasickej hudby, ale tiež z oblasti jazzu, world music či improvizácie. Ľudová hudba Nogaband je zasa známa vďaka prvotriednej interpretácii tradičnej hudby a Ulijanky sú špičkovým vokálnym zoskupením zameraným na interpretáciu tradičných ľudových piesní. Na spoločnom koncerte nám predstavia výsostne slovenskú dramaturgiu, reprezentovanú dielami skladateľov, ktorí sa vo svojej tvorbe nechali inšpirovať slovenskou ľudovou piesňou. Budeme tak počuť autentickú podobu ľudových motívov, ale aj ich stvárnenie v komplexnejších hudobných formách z tvorby skladateľov Eugena Suchoňa, Ilju Zeljenku, Alexandra Moyzesa či Bélu Bartóka.

Program Obrázky zo Slovenska bol nominovaný na Cenu nadácie Tatra banky 2023.

Účinkujú:

Spectrum Quartett
Ján Kružliak ml. – I. husle, primárius
Miroslav Vilhan – II. husle
Peter Dvorský – viola
Branislav Bielik – violončelo

NOGABAND
Michal Noga – husle, primáš
Jakub Líška – husle
Jureš Líška – viola
Ján Tej – kontrabas

Ulijanky (ženská spevácka skupina oddelenia etnológie UKF v Nitre)
Margita Jágerová – umelecká vedúca
Alexandra Bachledová
Gabriela Kováčiková
Lucia Mrvová
Martina Vargová
Júlia Galdunová
Michaela Bašťáková
Viktória Čolláková
Klaudia Ťapajnová


Hosť – Simona Hulejová

Humno

NEDEĽA 7. 7. 2024

NEDEĽA 7. 7.
09:15
do 10:30

Školička tanca zo Záhoria

Hry a tance zo Záhoria.

Taneční lektori: Agáta Krausová, Slavomír Ondejka

Humno

TANCOVISKO

PIATOK 5. 7. 2024

PIATOK 5. 7.
14:00
do 14:45

Škola tanca zo Spiša

Do šaflíka z Bystrian.

Taneční lektori: Alfréd Lincke, Martina Lincke
Hrá: ĽH Muzička

Tancovisko

PIATOK 5. 7.
15:30
do 16:15

Škola tanca z Oravy

Tance zo Suchej Hory a Hladovky.

Taneční lektori: Viktor Janoštin, L. Kolačkovská
Hrá: ĽH Muzička

Tancovisko

PIATOK 5. 7.
16:45
do 17:30

Škola tanca z Východnej

Taneční lektori: Alfréd Lincke, Martina Lincke
Hrá: ĽH Muzička

Tancovisko

PIATOK 5. 7.
23:00
do 03:00

Pri muzike

Účinkujú: ĽH Muzička, speváci z Heľpy a Važca, Viktor Janoštín s kapelou, Jožko Kocman z Detvy, Trnki z Banskej Bystrice a Ženy z Muzičky, Alfréd Lincke

Tancovisko

SOBOTA 6. 7. 2024

SOBOTA 6. 7.
11:00
do 11:45

Školička tanca z Abova

Detské hry a tance.

Tanečná lektorka: Marianna Svoreňová
Hrá: ĽH Pagáčovci

Tancovisko

SOBOTA 6. 7.
12:00
do 12:45

Školička tanca z Myjavy

Hry a tance z Myjavy.

Taneční lektori: Ondrej Galbička, Katka Galbičková
Hrá: ĽH Pagáčovci

Tancovisko

SOBOTA 6. 7.
13:00
do 13:45

Škola tanca z Trenčína a Kysúc

Lašung a sellácka z Kubrej (Trenčín).
Starokysucký čardáš zo Zákopčia (Kysuce).

Taneční lektori: Ondrej Galbička, Katka Galbičková
Hrá: ĽH Pagáčovci

Tancovisko

SOBOTA 6. 7.
14:00
do 14:45

Škola tanca z Horehronia a Podpoľania

Ženské kolesové tance (Horehronie).
Palicový z Podzámčoku (Podpoľanie).

Taneční lektori: Alfréd Lincke, M. Hrabovská
Hrá: ĽH Pagáčovci

Tancovisko

SOBOTA 6. 7.
23:00
do 03:00

Pri muzike

Účinkujú: ĽH Pagáčovci, ĽH Mateja Topoľovského a ĽH účinkujúcich FS

Tancovisko

NEDEĽA 7. 7. 2024

NEDEĽA 7. 7.
10:00
do 10:45

Škola tanca zo Zemplína a Šariša

Čardáš z Parchovian (Zemplín).
Do šaflíka z Fintíc (Šariš).

Taneční lektori: Vladimír Michalko, Marianna Svoreňová
Hrá: ĽH Mateja Topoľovského

Tancovisko

NEDEĽA 7. 7.
11:00
do 11:45

Škola tanca z Ponitria a Podunajska

Sallai verbun (Podunajsko).
Čardáše z Ponitria.

Taneční lektori: Tomáš Dobša, M. Dobšová
Hrá: ĽH Mateja Topoľovského

Tancovisko

NEDEĽA 7. 7.
12:00
do 12:45

Škola tanca z Gemera

Tance z Gemera.

Taneční lektori: Agáta Krausová, Slavomír Ondejka
Hrá: ĽH Mateja Topoľovského

Tancovisko

ETNODOM

PIATOK 5. 7. 2024

PIATOK 5. 7.
15:00
do 18:00

Nesmrteľný Šarišan

Výstava venovaná životu a dielu Jána Lazoríka z Krivian.

Kurátor: Michal Smetanka

viac...

Etnodom

PIATOK 5. 7.
15:00
do 18:00

Spomienka na Alexandra Gernáta z Krivjan

Výstava

Kurátor: Michal Smetanka

Etnodom

SOBOTA 6. 7. 2024

SOBOTA 6. 7.
09:00
do 12:00

Nesmrteľný Šarišan

Výstava venovaná životu a dielu Jána Lazoríka z Krivian.

Etnodom

SOBOTA 6. 7.
09:00
do 12:00

Ako sa správne starať o kroje vo folklórnych kolektívoch

Metodické podujatie s praktickými ukážkami určené nielen pre „krojárov“, ale i pre členov folklórnych kolektívov, respektíve pre ich rodičov.

Témy:
Vývarka – vyváranie bielizne
Krochmeľeňie – škrobenie
Pigľovaňie – žehlenie
Rancovaňie – skladanie
Uskladnenie kroja do truhly (alebo do kufra)

Zabezpečenie podujatia: Andrea Jágerová, Marcela Černáková
Lektorky: Andrea Šuleková, Jana Kucbeľová, Monika Zapletalová
Pamätníčky: Emília Rovňaníková z Hriňovej, Mária Celengová z Príbeliec

Etnodom

SOBOTA 6. 7.
14:30
do 15:30

Nesmrteľný Šarišan

Diskusia o živote a diela Jána Lazoríka z Krivian.

Autor: Michal Smetanka

Etnodom

NEDEĽA 7. 7. 2024

NEDEĽA 7. 7.
09:00
do 12:00

Nesmrteľný Šarišan

Výstava venovaná životu a dielu Jána Lazoríka z Krivian.

Etnodom

NEDEĽA 7. 7.
10:00
do 13:00

AREÁL AMFITEÁTRA

Viacdenné programy

VIACDENNÝ
PROGRAM

ŠKOLA REMESIEL ÚĽUV

Tvorivé dielne tradičných remesiel pre návštevníkov festivalu. Príďte si vytvoriť niečo pekné z prírodných pletív (slama, šúpolie, pálka), vytočiť si vlastnú mištičku či vytvoriť šperk technikou vybíjania mosadzným plechom.


Sobota: 10:00 – 18:00
Nedeľa: 10:00 – 14:00

Príprava: Katarína Chruščová

Areál amfiteátra – Pod Májkou

VIACDENNÝ
PROGRAM

JARMOK REMESIEL ÚĽUV

Zruční majstri a ľudovoumeleckí výrobcovia z celého Slovenska predvedú svoje majstrovstvo a ponúknu na predaj svoje kvalitné výrobky. Návštevníci môžu stretnúť hrnčiara, kováča, nožiara, tkáča, čipkárku, kožušníka, zvonkára, drevorezbárov, drotárov, výrobcov hudobných nástrojov alebo aj kyjatických hračiek – prvku, ktorý bol minulý rok zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.


Piatok: 15:00 – 19:00
Sobota: 10:00 – 19:00
Nedeľa: 10:00 – 14:00

Príprava: Katarína Chruščová

Areál amfiteátra

VIACDENNÝ
PROGRAM

LIPTOVSKÉ HALUŠKY

Predaj tradičnej špeciality.


Piatok: 15:00 – 20:00
Sobota: 10:00 – 20:00
Nedeľa: 10:00 – 16:00

Príprava:obec Východná

Areál amfiteátra – Koliba

VIACDENNÝ
PROGRAM

KOŠIARIK

Spoznávanie regiónov Slovenska hravou formou.


Sobota: 10:00 – 18:00
Nedeľa: 10:00 – 14:00

Autorka: Andrea Pitoňáková

Areál amfiteátra

OBEC VÝCHODNÁ

SOBOTA 6. 7. 2024

SOBOTA 6. 7.
11:00
do 11:45

Poklona vo večnosti

Spomienka na zosnulých folkloristov.

Symbolický cintorín Folklórneho festivalu Východná je pútnické miesto folkloristov Slovenska. Folkloristi sa tu môžu kedykoľvek pristaviť, zamyslieť sa a zaspomínať si. Táto krásna myšlienka sa zrodila v roku 2008. Odvtedy si každý rok počas FFV uctievame a pripomíname významných folkloristov, ktorí nás navždy opustili. Aj tento rok si zaspomíname na folkloristky a folkloristov, ktorí za posledný rok navždy odišli a ich mená budú s poctou a v pokore osadené na drevený pamätník.

Príprava: V. Majerčík, D. Majerčíková
Účinkujú: ĽH a sólisti účinkujúci na festivale

Obec Východná – Cintorín vo Východnej

Viacdenné programy

VIACDENNÝ
PROGRAM

VÝCHODNIANSKA IZBA

Prezentácia tradičného bývania a tradičnej kuchyne obce Východná.


Piatok: 15:00 – 18:00
Sobota: 09:00 – 18:00
Nedeľa: 09:00 – 14:00

Príprava: obec Východná

Obec Východná – Drevenica vo Východnej

Zmena programu vyhradená.

posledná zmena: 19. 4. 2024 o 21.21 hod.