VEĽKÁ SCÉNA – AMFITEÁTER

ŠTVRTOK 4. 7. 2024

ŠTVRTOK 4. 7.
20:00
do 22:30

KORENE – Iconito & Zemplín

Veľkolepá multižánrová show o slovenskom folklóre v moderných podobách.

Korene po prvýkrát vo Východnej! Po úspešnej premiére projektu Korene v máji 2022 sa podarilo predstavenie oživiť a priniesť ho na pódiá opäť koncom roka 2023, a to vo vypredanej mestskej športovej hale v Michalovciach, či koncom januára 2024 v dvakrát vypredanom bratislavskom Stars Auditóriu. Tentoraz mieria Korene aj na najväčší folklórny festival na Slovensku do Východnej, kde sľubujú originálny zážitok pre divákov nielen z folklórnej komunity.

VIAC AKO 65 ÚČINKUJÚCICH (ĽUDOVÝ ORCHESTER, SPEVÁCKY ZBOR, TANEČNÝ SÚBOR, HUDOBNÁ SKUPINA, HERECKÉ LEGENDY) – VEĽKOLEPÁ MULTIŽÁNROVÁ SHOW O SLOVENSKOM FOLKLÓRE.

Projekt Korene je autorským počinom skupiny ICONITO a folklórneho súboru ZEMPLÍN.

Samotný projekt sa skladá z viacerých častí, pričom dominantným produktom je multižánrové edukatívne predstavenie, poukazujúce na dominanty slovenského folklóru s ich odkazom a vplyvom na dnešnú dobu.

Cieľom projektu Korene je predstaviť šesť rôznych regiónov Slovenska z hľadiska hudobného, tanečného, speváckeho, krojovo-kostýmového aj zvykoslovného. Každý región bude prezentovaný cez videodokrúky, ktoré odhalia regionálne zaujímavosti, ako sú kroje, osobnosti svetového formátu so slovenskými koreňmi či rôzne osobité dominanty nášho ľudového dedičstva – fujara, horehronské spevy alebo terchovská muzika, zapísaná do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

Samotnú dejovú linku a odkaz projektu Korene možno vnímať vo dvoch rovinách. V tej prvej sú nimi nástroje práce, zasadené do vlastného prostredia daného regiónu. Pri Myjave je to roľníctvo, na Podpoľaní výroba fujár, na Horehroní drevorubačstvo, na Kysuciach a v Terchovej zasa furmanstvo a pastierstvo, pri Goraloch pltníctvo, no a napokon na Zemplíne vinárstvo. Druhou rovinou sú elementy života, ktoré neobídu azda nikoho z nás: práca (Myjava), tvorba a radosť zo života (Podpoľanie), smrť (Horehronie), rodina (Kysuce – Terchovská dolina), návrat domov, zmierenie (región Goralov), vojna a odlúčenie (Zemplín).

K celovečernému predstaveniu bol vydaný album, ktorý je zároveň soundtrackom projektu Korene v plnom hudobnom rozsahu. Súčasťou predstavenia KORENE sú aj hlasy slovenských hereckých legiend ako Ján Greššo, František Kovár, Alfréd Swan, Vladimír Jedľovský, Marián Slovák či Ľubomír Paulovič.

Námet: Kristián Dufinec
Scenár, réžia, choreografia: Kristián Dufinec, Miroslav Kisty
Hudba: Ľudová, Kristián Dufinec, Martin Rusnák, Silvester Michalenko, Pavol Bačkay, Miroslav Dufinec, Radoslav Gajdoš
Orchestrálne aranžmány: Radoslav Gajdoš, Miroslav Dufinec, Ľubomír Buraš, Michal Fedor, Dušan Pulko, Kristián Dufinec, Jakub Kišš, Michal Mižák
Scéna: Katarína Grega Nedelská
Kamera, strih, grading: Adrián Jenčo
Produkcia: Kristián Dufinec, Miroslav Kisty, Veronika Vargová, Martin Berta, Katarína Miková, Patrícia Buxarová, Samuel Debnárik, Daniel Adam, Silvester Michalenko, Ema Huňadyová, Martina Heimová, Ján Janejka, Eva Kutašová, Martin Kanca, Dávid Šubák
Ilustrátor: Katarína Miková
3D animácie a vizuálne efekty: Michal Tkáč
Rozprávač: Tomáš Grega
Texty: Kristián Dufinec
Vizáž: Judith Rusňáková, Katarína Miková, Ria Pontikis
Kroje: FS Zemplín, US Lúčnica, FS Rozsutec, FS Podpoľanec, FS Vagonár, Tibor Huťo Halaš, Ján Mazuch, Pavel Holík, Zuzana Drugová, Imrich Oravec, Hana Chlebáková, Radoslava Sciranková, Gabriela Bertová
Kostýmy: Eva Lobová (Manufaktúra a dielňa Lobo), Marianna Koščová (FS Zemplín)
Návrh a dizajn výšivky projektu KORENE: Veronika Vargová
Rekvizity: Miroslav Kisty, Vlasta Alexová, Ladislav Hrivko, Miroslav Pištej, Peter Timečko, Peter Ridoš, Ján Hlaváč
Ozvučenie: LIVEAUDIO s.r.o.
Osvetlenie: NESTaudio s. r. o.
Projekcia: Image SK s. r. o.

viac...

Veľká scéna – amfiteáter

PIATOK 5. 7. 2024

PIATOK 5. 7.
18:00
do 19:30

Domovy

Žiť folklórom Slovenska znamená byť neustále pripravený odhaliť ďalšie jeho zákutia. Každý región, dedina, ba niekedy aj individuálni interpreti ukrývajú vzácne klenoty, ktoré si celý život postupne zbierame, aby nás tešili či dojímali. Niektoré v nás však rezonujú silnejšie. Možno sú to piesne rodnej dediny, dediny našich starých rodičov, možno tance, ktoré sme sa naučili ako prvé v detskom súbore alebo si ich len jednoducho naše srdce bez opýtania vybralo. Sú takým naším folklórnym domovom, ktorého teplo skutočne poznáme len my sami.

Nie je možné dať na jedno pódium folklórne domovy všetkých ľudí na Slovensku, no môžeme sa k nim pokúsiť čím viac priblížiť. Otvárací program 69. ročníka Folklórneho festivalu Východná je preto pestrým výberom piesní a tancov zo všetkých regiónov Slovenska.

Účinkujú: Barbora Krištofíková (rod. Blahová) z Bratislavy (Záhorie), FSk Verešvaran a DH Verešvaranka z Červeníka (Trnavská oblasť), Richard Reicher a Monika Dóczé z Bratislavy (Podunajsko), ŽSSk Vranky z Nitry (Ponitrie), Trnky z Tlmáč (Tekov), FS Nadšenci z Trenčína (Trenčianske Považie), FSk Kýčer z Turej Lúky (Myjavská oblasť), FSk Kriváň z Východnej (Liptov), FS Váh z Liptovského Mikuláša (Liptov), FSk Prameň z Dubového (Turiec), Tatranské horizonty (Orava), FSk Javorníček z Hvozdnice (Kysuce), Bobáňovci – terchovský orchester ľudových nástrojov (Terchová), Pavol Gažo a rozkazovači z Detvy (Podpoľanie), ĽH Michala Pagáča, ŽSSk Trnki z Banskej Bystrice (Horehronie), FS Krtíšan z Veľkého Krtíša (Hont), FaDS Dubkáčik z Buzitky (Novohrad), FS Háj z Rimavskej Soboty (Gemer-Malohont), FSk Jána Lazoríka z Krivian–Torysa (Šariš), DFSk Zamutovčan zo Zámutova (Horný Zemplín), FSk Jadlovec z Margecian (Spiš), FSk Poráčan z Poráča (rusínska menšina), FSk Pantľička z Košickej Belej (Abov), ĽH Mateja Topoľovského, Jozef Kolesár z Dvorianok (Dolný Zemplín), FS Komócsa z Veľkých Kapušian v sprievode citarovej skupiny Fabotó (maďarská menšina), ĽH Filipa Žigu a Bohdana Bendiková z Košíc (rómska menšina)
Námet: Pavol Pitoňák
Autor: Michal Druga
Inšpícia: Lucia Piovarči, Nikola Lašová, Adriana Drugová

viac...

Veľká scéna – amfiteáter

PIATOK 5. 7.
19:30
do 19:45

Privítanka

Otvárací ceremoniál 69. ročníka FFV.

Účinkujú: FSk Kriváň z Východnej

Veľká scéna – amfiteáter

PIATOK 5. 7.
20:00
do 21:15

Slovensko

Predstavenie pri príležitosti 75. výročia SĽUK-u.

Slovenský ľudový umelecký kolektív vznikol v roku 1949. Na tvorbe jeho programu sa od začiatku podieľali významní slovenskí umelci. Prvý program vytvorili umelecký vedúci Pavol Tonkovič, hudobný skladateľ Alexander Moyzes, choreograf Štefan Tóth, dirigent Milan Novák, zbormajster Vojtech Adamec a návrhárka krojov Irena Tonkovičová. Najvýznamnejšou osobnosťou v histórii telesa je choreograf Juraj Kubánka, ktorý pre SĽUK vytvoril takmer 120 tancov. Z ďalších choreografov sa do histórie výrazne zapísali Jaroslav Moravčík a Ján Ďurovčík. Hudobný profil SĽUK-u svojou tvorbou najviac ovplyvnili Alexander Moyzes, Ján Cikker, Eugen Suchoň, Tibor Andrašovan, Svetozár Stračina a ďalší.

Súčasťou osláv blížiaceho sa 75. výročia SĽUK-u je aj program Slovensko. Ide o komponovaný program, zostavený z čísel viacerých autorov, ktorí pre toto teleso počas jeho existencie tvorili. Autori sa pri javiskovom spracovaní pôvodného folklórneho materiálu opierali o atribúty typické pre ľudové umenie: improvizáciu, inováciu, grotesknosť, komiku, exotiku i teatrálnosť.

V spojení s výnimočnými interpretačnými schopnosťami tanečného súboru, ľudovej hudby a speváckej skupiny SĽUK-u toto dielo ponúka súčasnému publiku sviežu javiskovú podobu rôznorodosti tradičného folklóru Slovenska.

V programe sú použité diela autorov: J. Cikker, L. Cmorej, M. Grega, V. Homola, P. Jantoščiak, J. Kubánka, S. Marišler, P. Mikulec, Š. Molota, S. Palúch, M. Pastírik, J. Ševčík.

Účinkuje: SĽUK
Autor: Stanislav Marišler

viac...

Veľká scéna – amfiteáter

PIATOK 5. 7.
21:30
do 22:40

TAVEN BAXTALE! – Veľa šťastia!

Program profesionálneho súboru Fitos Dezső Társulat z Budapešti.

Tanečné dielo TAVEN BAXTALE! sa snaží priblížiť bohatstvo remeselného umenia a kultúrne dedičstvo Rómov. Dielo sa sústreďuje na širokú škálu remesiel od kováčstva, drotárstva, korytárstva až po hudobníkov v oblasti Karpatskej kotliny, špecificky u maďarsky hovoriaceho obyvateľstva. Zachytáva nielen ich umelecké zručnosti, ale aj každodenný život, čím vytvára komplexný obraz o živote rómskej komunity. Dramaturgia predstavenia je postavená na autentickom zobrazení kočovného spôsobu života Rómov, čo pridáva ďalší rozmer k poznaniu ich pôvodu a histórie.
TAVEN BAXTALE! je dielo, ktoré zaujme nielen vizuálne, ale ponúkne divákom aj pohľad do bohatstva kultúrneho dedičstva Rómov.

Účinkujú: Szentendre Dance Ensemble, umeleckí študenti Imre Barossa Artist Training Institute, Kapela Bence Pálháziho, Canarro Orchestra, Mónika Lakatos a Mihály Lakatos Mazsi, Júlia Nyakó a Ferge Elizabeth, Ferenc Kovács

Scénografka: Szilvia Gyenes
Kostýmová výtvarníčka: Enikő Kocsis
Scenár: Orsolya Nagy
Flamenco tance: Katalin Inhof
Umelecký školiteľ: Tibor Kőműves
Hudobný redaktor: Sándor Sündi Csoóri ml., Tamás Szakál
Scénografia a vizuál: Kornél Papp
Réžia a choreografia: Enikő Kocsis, Dezső Fitos

viac...

Veľká scéna – amfiteáter

SOBOTA 6. 7. 2024

SOBOTA 6. 7.
17:30
do 18:45

Keď kroniky ožívajú

Program folklórnych skupín ocenených na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke Nositelia tradícií.

Kroniky – starodávne knihy, tisícky strán naplnených slovami, ktoré sú bránami k našej minulosti. Ich stránky nie sú len obyčajným popísaným papierom, ale živou pamäťou našich obcí a miest. V nich sú ukryté príbehy, tance a piesne našich predkov, ich zvyky a tradície, ktoré dnes s radosťou a úctou obnovujeme.

Nahliadnime spolu do minulosti prostredníctvom ľudových tancov, piesní a tradícií znovu oživených práve vďaka týmto záznamom. Pripravte sa na jedinečnú cestu, kde obrazy budú kúzelným mostom medzi minulosťou a prítomnosťou, v podaní členov folklórnych skupín, ktoré sa v celoslovenskej súťažnej prehliadke Nositelia tradícií umiestnili v zlatom pásme.

Účinkujú: FSk Dolina z Gemerskej Polomy, laureát súťaže Nositelia tradícií 2023, a držitelia zlatého pásma – FSk Brezinky z Polomky, FSk Raslavičan z Raslavíc, FSk Podžiaran z Papradna, FSk Parchovianka z Parchovian, FSk Zamutovčan zo Zámutova
Autorka programu: Dana Kľučárová
Inšpícia: Marianna Svoreňová, Soňa Skurčáková a Marek Kľučár

viac...

Veľká scéna – amfiteáter

SOBOTA 6. 7.
19:00
do 19:45

Zlatá Šaffova ostroha

Vystúpenie osobností s najvyšším počtom titulov laureáta Šaffovej ostrohy od roku 1993 po súčasnosť a tanečníkov zaradených v roku 2024 do zlatého pásma.

Celoštátna postupová súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha sa každoročne koná v hornozemplínskej obci Dlhé Klčovo. Súťaž prispieva k zachovávaniu, rozvíjaniu a oboznamovaniu verejnosti s jedinečnými hodnotami ľudového tanca ako významnej súčasti nášho nehmotného kultúrneho dedičstva. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum a hlavným organizátorom je Hornozemplínske osvetové stredisko.

Účinkujú: Tanečné osobnosti s najvyšším počtom titulov laureáta od roku 1993 po súčasnosť:
Peter Kocák s Lenkou Kocákovou, Pavel Gažo, Slavomír Ondejka s partnerkou Agátou Krausovou, Jozef Gajdoš s Marcelou Gajdošovou, Vladimír Vnenčák s Janou Vnenčákovou, Ján Chabada Chovan, Jakub Filipko, Štefan Višňovský, Miloš Tichý so Soňou Tichou, Vladimír Michalko s partnerkou Mariannou Svoreňovou, Michal Hirko s partnerkou Darinou Krucovčinovou
KATEGÓRIA A (hlavná) – tanečníci zaradení do zlatého pásma: Samuel Lukáčik, Lucia Kováčová a Jozef Marko, Helena Kopčová a Rastislav Holota, Michaela Baštáková a Peter Gecelovský, Renáta Tömöryová a Jakub Hricik
KATEGÓRIA B (regionálna): András Márk Ulbrik a Barbora Krasnovská, Deni Bolf a Karolína Dupanová

Hudobný sprievod: NOGABAND
Autor: Vladimír Michalko

Veľká scéna – amfiteáter

SOBOTA 6. 7.
20:00
do 21:15

LÁSKAvô

Program folklórnych súborov.

Program „LÁSKAvô” ste mali možnosť vidieť v sobotu 6. 7. 2024 naživo aj na obrazovkách Slovenskej televízie a rozhlasu. Záznam si môžete pozrieť v archíve vysielania Dvojky.

Láska brní vôkol nás i v súborovom svete. Je to láska, ktorú tancujeme, láska, ktorú spievame a hráme. S láskou predstavíme dáta o folklórnych súboroch a ich pôsobení. S láskou preberieme súborové lásky a hlášky. S láskou poukážeme na to, že Východná je výnimočná folklórna sieť. S rovnakou láskou prevedieme diváka tanečnými regiónmi naprieč Slovenskom. Láskavým humorom si uctíme zosnulého básnika Tomáša Janovica. S láskou k blížnemu svojmu, takže aj tvojmu.

Účinkujú: FS Železiar z Košíc, FS Urpín z Banskej Bystrice, FS Háj z Rimavskej Soboty, FS Vršatec z Dubnice nad Váhom, FS Technik z Bratislavy, FS Nadšenci z Trenčína
Autori: Tomáš Hanáček, Martin Olas, Jaroslav Loebl, Martin Remenec, Tomáš Komorník
Inšpícia: Adela Ana Loebl, Martina Nadzamová

viac...

Veľká scéna – amfiteáter

SOBOTA 6. 7.
21:30
do 23:00

Poklona – pocta Jánovi Lazoríkovi

Tanečno-divadelné predstavenie.

Najnovšie predstavenie FS Vranovčan, v ktorom predstaví životopisný príbeh vzdávajúci hold fenomenálnemu Jánovi Lazoríkovi z Krivian.

Účinkuje: FS Vranovčan
Námet, réžia, choreografia: Peter Kocák
Spoluatori: Jozef Jenčo, Vladimír Michalko, Stanislav Marišler, Peter Vajda, Martina Ťasková Kanošová, Milan Rendoš, Radoslav Gajdoš, Štefan Molota

viac...

Veľká scéna – amfiteáter

NEDEĽA 7. 7. 2024

NEDEĽA 7. 7.
14:00
do 15:30

Tradície v pohybe

Galaprogram 69. ročníka FFV.

Korene zapustené v podstate tradičnej ľudovej kultúry spájajú generácie celých etník, komunít a tvorivých jednotlivcov, posúvajúcich inšpiračné zdroje do novej kvality v opakovanom cykle rastu a tvorby. Tradície sú v neustálom dynamickom a premenlivom pohybe, v generačnom vývine názoru a vkusu, podliehajúc zmenám funkcií a ich nositeľov. Na scénu ich prenášame s rešpektom a snahou o hlbšie poznanie inšpiračných zdrojov, v tvorivom spracovaní pre javisko a divákov. Galaprogram 69. ročníka festivalu vo Východnej s leitmotívom Tradície v pohybe ponúka výber z programov, pestrú prehliadku scénických diel a autorských pohľadov, opierajúcich sa o pevné korene.

Účinkujú: FSk Dolina z Gemerskej Polomy, FSk Kriváň z Východnej, FS Urpín z Banskej Bystrice, FS Vagonár z Popradu, FS Vranovčan z Vranova nad Topľou, FS Vršatec z Dubnice nad Váhom, súbor Zespół regionalny „Zbójnicek“” z Podhalia (Poľsko), FS Železiar z Košíc, Jozef Ďuráči z Trenčína, krajania Ivan Slávik z Kysáča, Dorin Ovidiu Popa z FS Sálašan z Nadlaku, sólisti UFS Mladosť z Banskej Bystrice, Romana Babicová z Hriňovej, Simona Hulejová z Ružomberka, ŽSSk Ulijanky z Nitry, Ján Kružliak ml. a Spectrum quartett, Ondrej Druga a kamaráti, ĽH Michala Pagáča, NOGABAND
Námet: Pavol Pitoňák
Dramaturgia, scenár, réžia: Martin Urban
Asistentka réžie: Tatiana Urbanová
Javiskové uvedenie a inšpícia: Tatiana Urbanová, Matúš Urban
Odborná spolupráca: Michal Druga
V technike: Matúš Druga
Moderátorka: Romana Babicová

Veľká scéna – amfiteáter

MALÁ SCÉNA

PIATOK 5. 7. 2024

PIATOK 5. 7.
13:15
do 13:45

Na Poraču…

Od roku 1974 pôsobí folklórna skupina Poračan v obci Poráč, ktorá ju podporuje ako svoju príspevkovú organizáciu.
V roku 2024 oslávi folklórna skupina 50 rokov svojho nepretržitého regionálneho pôsobenia, počas ktorého došlo k prirodzenému dvojgeneračnému obsadeniu členov skupiny.
FSk Poračan tvorí ženská a mužská spevácka zložka pod umeleckým a organizačným vedením rodáčky, pani Heleny Macalovej. Členmi oboch zložiek sú miestni obyvatelia. Od roku 2006 Poračan sprevádza aj dievčenská spevácka skupina s názvom Jedlička pod umeleckým a organizačným vedením Kataríny Kinikovej.
Počas svojho pôsobenia získala FSk Poračan významné ocenenia na súťažných speváckych a tematických folklórnych prehliadkach v rámci okresu a kraja. Spolupracovala na rôznych národnostných reláciách RTVS.
Na celoslovenskom Folklórnom festivale Východná sa ako národnostný rusínsky jubilant zo stredného Spiša predstaví s programom Na Poraču.

Účinkuje: FSk Poračan

viac...

Malá scéna

PIATOK 5. 7.
14:15
do 15:00

Obrázky z Hontu

FS Krtíšan je súčasťou koloritu mesta Veľký Krtíš, jeho okolia, Hontu a Novohradu už viac ako 50 rokov. Vo svojej dlhoročnej umeleckej činnosti zachováva zvyky, piesne a tance práve z týchto regiónov, no venuje sa aj iným regiónom Slovenska. Činnosť FS Krtíšan zastrešuje občianske združenie Spoločnosť A. H. Škultétyho. FS Krtíšan sa venuje taktiež umeleckému spracovaniu celovečerných tanečno-divadelných predstavení, čoho výsledkom boli predstavenia s názvami (na)Zdar Boh! a Šiša Pišta. Aktuálne má FS Krtíšan približne 45 členov tvoriacich tanečnú, hudobnú a spevácku zložku. Organizačnou vedúcou FS Krtíšan je Lýdia Takáčová a umeleckým vedúcim a choreografom je Filip Takáč.

Účinkuje: FS Krtíšan z Veľkého Krtíša
Program pripravil: Filip Takáč

viac...

Malá scéna

PIATOK 5. 7.
15:15
do 15:30

Dychová Hudba Verešvaranka

Vznik dychovej hudby Verešvaranka sa datuje od roku 1865. Je pokračovaním bohatej tradície ľudového umenia v Červeníku. Interpretuje predovšetkým ľudové piesne z rodnej obce a okolia, ale v jej repertoári sa nájde miesto aj pre skladby koncertného charakteru. Dychová hudba Verešvaranka vystupovala na rôznych folklórnych festivaloch a prehliadkach dychových hudieb doma aj za hranicami. Niekoľko skladieb natočila aj pre Slovenskú televíziu (Piesne z Červeníka).

viac...

Malá scéna

PIATOK 5. 7.
15:45
do 16:15

Večar na valaľe

Vtipný spevácko-hádankový výstup s gazdovsko-pijáckym motívom, popretkávaný nádhernými melódiami. S touto scénkou vystúpila FSk vo Východnej v roku 1978.

Od Jana po Michala na košeru

Program obsahuje pôvodné bačovské piesne, repliky, odohráva sa v košiari, kde sa postupne stretnú bačovia a juhasi z okolia. Pozvoľňa sa pridávajú aj ženy z brezovského jurmaku. V programe uvidíte aj typické bačovské a juhaské tance z okolia Krivian – stupana, krivačka, olafska, pokutovy tanec, ofči zdich. V závere programu sú spoločné párové krucene na typické piesne s bačovskou tematikou.

Program je súčasťou celku pripomínajúceho osobnosť Jána Lazoríka, korešponduje s výstavou Nesmrteľný Šarišan, programom Poklona a besedou v Etno dome. Pred štvrťstoročím tento program uviedol Ján Lazorík vo Východnej. Oba programy uvedieme v nezmenenej podobe, tak, ako ich spracoval autor. Zmenili sa len osoby a obsadenie.

Účinkuje: FSk Jána Lazoríka, Krivany-Torysa
Program pripravil: Anton Lazorík

viac...

Malá scéna

PIATOK 5. 7.
16:30
do 17:30

Mašinovačka

Od 20. rokov 20. storočia sa na Slovensku začalo obilie mlátiť pomocou mláťačiek. Boli to stroje na mechanické oddelenie zrna niektorých plodín, predovšetkým obilia. Od 30. rokov sa rozšírili aj v poľnohospodársky menej produktívnych oblastiach severného a severovýchodného Slovenska. Pri mláťačke pracovalo 8 až 12 robotníkov. Susedia alebo rodinní príslušníci si pri tejto práci recipročne pomáhali. Gazdiné pripravovali špecifické jedlá. Bola to namáhavá práca, a preto domáci robotníkov počas práce pohostili aj niekoľkokrát. Poucťenie nasledovalo aj po ukončení práce. Často sa stávalo, že sa potom všetci spoločne zabávali do neskorej noci.

Program Mašinovačka sa bude skladať z troch častí. V prvej poukážeme na spevný materiál a obyčaje, ktoré sa realizovali pri ukončení žatvy. Ako sa mlátilo obilie na mláťačke a aké pohostenie sa pri tejto príležitosti pripravovalo, predstavíme v druhej časti programu. Záver bude venovaný zábave po vykonanej práci.

Účinkujú: FSk Hrušov z Hrušova, FS Háj z Rimavskej Soboty, ŽSSk Vranky z Nitry, ĽH a FSk Javorníček z Hvozdnice, FSk Jadlovec z Margecian, Paulína Piláciková z Jasenice
Autorka: Andrea Jágerová
Asistentka scénického uvedenia: Marcela Černáková

viac...

Malá scéna

SOBOTA 6. 7. 2024

SOBOTA 6. 7.
12:00
do 12:45

Vidiečanova Habovka 2023

Program laureátov a špeciálne ocenených súťažiacich Vidiečanovej Habovky.

Celoštátna postupová súťaž hudobného folklóru dospelých a mládeže Vidiečanova Habovka je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku. Národné osvetové centrum ju vyhlasuje každé tri roky. Cieľom súťaže je podporovať a rozvíjať poznanie hudobného folklóru Slovenska, vzťah k tradičnej ľudovej kultúre, štýlové interpretačné schopnosti muzikantov a spevákov a objavovať nové spevácke a muzikantské talenty v oblasti interpretácie ľudovej hudby.

Účinkujú: Timotej Fedor, Michaela Baštáková, Mária Elena Bodnárová, Dana Cútová, FSk Svrčinka zo Svrčinovca, DSSk FS Háj z Rimavskej Soboty, MSSk FSk Kýčera z Čierneho Balogu, Danka Kellnerová, Andrej Trnavský, ĽH Mateja Topoľovského, ĽH Čerhovčan, ĽH FS Považan
Pripravili: Michal Noga, Ondrej Galbička, Viktória Čolláková, Klaudia Ťapajnová

viac...

Malá scéna

SOBOTA 6. 7.
13:00
do 14:00

Na známosť sa všetkým dáva

Prezentácia účinkujúcich 69. ročníka FFV

Folklórny festival Východná sa opäť po roku stáva cieľovou stanicou mnohých folklórnych kolektívov, nositeľov a priaznivcov tradičnej kultúry, ktorí prichádzajú, aby zo svojich regiónov priniesli a prezentovali kúsok vlastného živého dedičstva. V rámci programu sa oň podelia na jednom spoločnom javisku. Spolu s účinkujúcimi 69. ročníka festivalu sa vydáme na cestu do zákutí kultúrnych regiónov Slovenska.

Účinkujú: FS Háj a DSSk Háj z Rimavskej Soboty, ĽH Javorníček a kamaráti, FSk Zamutovčan zo Zámutova, FSk Kriváň z Východnej, SpSk Trnki z Banskej Bystrice, MSSk FSk Kýčera z Čierneho Balogu, ĽH Mateja Topoľovského, ĽH Čerhovčan, ĽH FS Považan, Bobáňovci – terchovský orchester ľudových nástrojov, CHSSk Škrupinka z Trenčína, FS Železiar z Košíc, FS Urpín z Banskej Bystrice, FS Vršatec z Dubnice nad Váhom, FS Technik z Bratislavy, FS Nadšenci z Trenčína, FSk Svrčinka zo Svrčinovca
Pripravila: Alexandra Bachledová

Malá scéna

SOBOTA 6. 7.
14:15
do 15:00

Zletelo ftačiatko

Od pastierskej tradície, vojnou poznačenej Terchovej až po nezabudnuteľného Jánošíka.

Terchovský orchester ľudových nástrojov Bobáňovci vznikol v roku 2014 a pôsobí v ňom niekoľko detských a mládežníckych muzík a dva tanečné súbory. Počas svojej činnosti zožalo toto teleso a jeho zložky nejeden významný úspech. Stali sa niekoľkonásobnými laureátmi celoštátnych prehliadok hudobného a tanečného folklóru a uspeli ako dvojnásobní finalisti šou Zem spieva. V tomto roku oslavujú hneď dve výročia. Zakladateľ, umelecký vedúci a lektor Miloš Bobáň oslavuje 25 rokov svojej činnosti vo svete detského folklóru a samotný orchester 10. výročie vzniku. V profilovom programe „ZLETELO FTAČIATKO“ sa prenesieme rôznymi témami, ktoré ľudia z terchovskej doliny ospievali.

Autor: Miloš Bobáň

viac...

Malá scéna

SOBOTA 6. 7.
15:15
do 16:00

Z jenného mesta z jennakého cesta

Za gýbel srandy, za druhý špásu, pre divácku chasu.

Účinkujú: chlapská spevácka skupina Škrupinka a FS Nadšenci z Trenčína
Autori: Jozef Ďuráči, Vladimír Mišík

viac...

Malá scéna

SOBOTA 6. 7.
16:15
do 17:30

Zábavky a hry tanečné

Program Zábavky a hry tanečné ponúka celú škálu interpretačných schopností členov súboru po stránke hudobnej, tanečnej aj hereckej. Začína sa klasickou javiskovou formou tancov zo Zemplína (z obce Parchovany) a Šariša (z obce Krivany). Nezvyčajný zážitok prinášajú inscenované príbehy z dedinského prostredia Abo špivaj, abo uder a choreografia Babski večar. Veľmi svojské sú hudobné a spevácke scénky, ktoré zachádzajú za bežné hranice, v akých sa pohybujú speváci a hudobníci folklórnych súborov. Program graduje hrami, ktoré sú známe z detského sveta (kolo mlynské), spolu s rytmickými hrami v spolupráci s divákmi. Ozdobou programu je majstrovské spracovanie bašistovskej, ktoré pokračuje rytmickými hrami v spolupráci s divákmi, čo dotvára konečnú podobu javiskovej produkcie. Radi sa hráme s tým, čo robíme.

Súbor Železiar pôsobí na slovenskej folklórnej scéne nepretržite od roku 1964. Skrýva sa za tým 60 rokov úspešného inscenovania tradičnej kultúry regiónov Zemplín, Abov, Šariš a Spiš. Dlhodobo si udržuje čelné postavenie medzi najlepšími kolektívmi Slovenska. Dominantou jeho programov je úspešná dramaturgia, kvalitná interpretácia, no predovšetkým nápaditá a originálna choreografická tvorba.

Účinkuje: FS Železiar z Košíc
Autor: Vladimír Urban

viac...

Malá scéna

NEDEĽA 7. 7. 2024

NEDEĽA 7. 7.
11:15
do 12:00

Vidiečanova Habovka 2024

Program laureátov a špeciálne ocenených súťažiacich Vidiečanovej Habovky.

Celoštátna postupová súťaž hudobného folklóru detí a mládeže Vidiečanova Habovka je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku. Národné osvetové centrum ju vyhlasuje každé dva roky. Cieľom súťaže je podporovať a rozvíjať poznanie hudobného folklóru Slovenska, vzťah k tradičnej ľudovej kultúre, štýlové interpretačné schopnosti muzikantov a spevákov a objavovať nové spevácke a muzikantské talenty v oblasti interpretácie ľudovej hudby.

Účinkujú: DFS Tancovadlo z Piešťan, DĽH Kelčovan z Čadce, Patrik Skurka a Patrik Franek (DĽH Kelčovan) z Čadce, DĽH Oriešok zo Smižian, DĽH Terchovec zo Žiliny, Marek Lehocký zo Slovenskej Ľupče, Ján Pinka z Poník, Chlapčenská spevácka skupina DFS Malý Vtáčnik z Prievidze, Kristína Butková – Plevnik-Drienové, Dominika Jakubejová z Revúcej, Anna Kukučíková zo Žiliny

Pripravili: Michal Noga, Ondrej Galbička, Viktória Čolláková, Klaudia Ťapajnová

viac...

Malá scéna

NEDEĽA 7. 7.
12:15
do 13:30

Rozmanité

Program detských folklórnych súborov a sólistov zo súťaže Šaffova ostroha 2024.

Naši predkovia boli odjakživa súčasťou veľkého stredoeurópskeho priestoru, kde sa zmiešavala kultúra východnej a západnej Európy. Tisícročné spolužitie s viacerými národmi v Uhorsku, turecké vpády, masívna valaská kolonizácia či jednoduchý fakt, že naše územie bolo po stáročia križovatkou obchodných ciest – to všetko (a nielen to) malo za následok premiešavanie obyvateľstva, prirodzený vývoj tunajšej kultúry a preberanie tradícií. Naším dedičstvom je dnes kultúra mnohých tvárí s odkazom, že len s otvorenou mysľou môže človek a spoločnosť rásť.

Autori: Katarína Galbičková, Ondrej Galbička
Odborná spolupráca: Martina Hrabovská
Moderuje: Zdeno Jašek
Účinkujú: DFS Matičiarik z Banskej Bystrice, DFS Kis-Ilosvai z Veľkej Idy, DSS Šafolka zo Smižian, Zespół regionalny Zbójnicek zo Ząbu (PL)
Sólisti kategórie C a D Šaffovej ostrohy 2024: Filip Dávidek a Tamara Vavrušová (FTS Trúfalci), Patrik Guniš a Simona Tarbajovská (DFS Kornička), Samuel Benko (DFS Tancovadlo), Šimon Orgoník a Kristína Konečná (DFS Kopaničiarik), Šimon Goda a Nelly Samková (DFS Tancovadlo), Ján Baran a Anna Mosnáček (MFS Želiezko), Jozef Beňo a Adela Beňová (DFS Jarabinka), Jakub Javorský a Laura Fábry (FS Čačina), Andrej Ďurajka (DFS Tancovadlo)
Hrá: NOGABAND

viac...

Malá scéna

HUMNO

PIATOK 5. 7. 2024

PIATOK 5. 7.
14:45
do 15:30

Škola spevu zo Zuberca

Škola spevu sa stala už pravidelnou súčasťou FF Východná a tento rok bude venovaná piesňam zo Zuberca. Hudobný materiál tejto podroháčskej obce obsahuje veľké množstvo piesní staršieho typu, ktoré nie sú súčasťou všeobecne známeho repertoáru. Preto považujeme ich zaradenie do programu školy spevu za zaujímavé. Výber piesní bude isto zvládnuteľný pre každého bežného milovníka spevu.

Lektorka: Eva Brunovská

Humno

PIATOK 5. 7.
23:00
do 00:00

Folk & Bass Orchestra a Ženy z Muzičky

Hudobný koncert.

Folk & Bass Orchestra spája hudobný folklór s modernými žánrami. Živé hranie na ľudových nástrojoch s elektronickými mašinkami, syntetizátormi a kapelovou rytmikou. Naproti tomu Ženy z Muzičky predstavujú svet „autentického“ hudobného folklóru. Výsledkom tohto spojenia je world music alebo „neofolklór“ s prímesou nefalšovanej autentickosti a s moderným zvukom, zacielený na diváka bez vekového ohraničenia. Poslucháči oceňujú organické včlenenie zvuku gájd do moderného, súčasného zvuku. Prostredníctvom „autentického“ prejavu skupiny Ženy z Muzičky a gajdoša Juraja Dufeka divák prežíva dotyk s reálnym, nepokriveným slovenským hudobným folklórom, ten je však zasadený do moderného zvuku, ktorý zase dobre komunikuje s divákom nezacieleným primárne na folklór.

Účinkujú:
Juraj Dufek – gajdy, píšťaly, šalmaje, ľudový klarinet
Mišo „Veslo“ Veselský – klávesy, elektronika
Martin Kalinka – basgitara
Vladi Paška – bicie
Ženy z Muzičky

Humno

SOBOTA 6. 7. 2024

SOBOTA 6. 7.
10:00
do 12:00

Folklórny festival Východná s Rádiom Regina

Rozhlasový program.

Príprava: M. Čížová a P. Cítenyi
Výroba: RTVS, Rádio Regina Stred
Účinkujú: vybraní účinkujúci z festivalového programu

Humno

SOBOTA 6. 7.
13:30
do 14:15

Fašiangy na Slovensku

Prednáška je zameraná na priblíženie základných charakteristík fašiangov v rámci tradičnej obyčajovej kultúry na Slovensku, zároveň približuje aktuálne podoby fašiangov na príklade troch lokalít na Záhorí (Borský Mikuláš, Štefanov, Šaštín-Stráže). Autorka predstavuje aktuálny etnologický výskum tejto témy na Slovensku, na ktorom pracuje oddelenie etnológie FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Ide o jedno z významných sviatočných období, ktoré je súčasťou sviatkovania aj v súčasnosti, či už vo vidieckom, alebo v mestskom prostredí, neraz v tradičnej podobe, ale aj s mnohými inováciami.

Autorka: doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD., oddelenie etnológie ÚMKTKE FF UKF v Nitre

Humno

SOBOTA 6. 7.
14:30
do 15:15

Horehronský viachlas

Prednáška s Janou Ambrózovou.

V oblasti východnej časti Horehronia nadobudol tradičný viachlas a jeho prednesové štýly charakteristickú podobu najmä v spojení so staršími vývojovými vrstvami pracovných, tanečných a obradových ľudových piesní. Na podnet občianskeho združenia Opora bol v roku 2015 horehronský viachlasný spev zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a v roku 2017 do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Prednáška je venovaná geografickému rozšíreniu, typológii, prednesovým a vokálno-technickým charakteristikám viachlasu a s ním súvisiaceho tradičného piesňového repertoáru horehronskej oblasti.

Prednášajúca: Jana Ambrózová, oddelenie etnológie ÚMKTKE UKF v Nitre

Humno

SOBOTA 6. 7.
15:30
do 16:15

Živá kôra hudby

Najstaršie folklórne nahrávky a ich odraz v súčasnosti.

Ľudová hudba je stále sa meniaci kultúrny fenomén, ktorý prechádza z generácie na generáciu. Najstarším spôsobom fixácie hudby je notové písmo, avšak ľudová hudba a tradičné hudobné kultúry sa v mnohých spoločnostiach zachovávali po dlhé stáročia výlučne v pamäti. Odovzdávali sa počúvaním živých hudobných prejavov a bezprostredným učením, ktoré bolo v minulosti prirodzenou súčasťou každodenného života. Notový zápis poskytoval len neúplný záznam toho, čo v hudbe znelo. Až nosiče zvukových záznamov, ktoré priniesla technická revolúcia na konci 19. storočia, sa stali od života jednotlivcov nezávislou mozgovou kôrou, akousi „živou kôrou hudby“. Aj vďaka nej, vďaka archívnym nahrávkam ľudovej hudby, môže pamäť hudobnej tradície pokračovať aj po rozpade tradičných sociálnych štruktúr.

Námet, scenár, réžia: Samo Smetana
Asistentka réžie, inšpícia: Erika Smetanová
Účinkujú: ŽSSk Ulijanky, huslista Michal Noga, ĽH Muzička, ĽH Mateja Topoľovského, gajdoška Dana Kellnerová a huslista a moderátor programu Samo Smetana

Humno

SOBOTA 6. 7.
16:30
do 17:30

Škola spevu z Horehronia

Škola mužského a ženského viachlasného spevu z Horehronia.

Škola spevu zameraná na viachlasné techniky mužského aj ženského viachlasného spevu na príkladoch z východnej časti regiónu (obce Šumiac, Telgárt a Vernár).

Lektorka: Jana Ambrózová, oddelenie etnológie ÚMKTKE FF UKF v Nitre
Účinkuje: Spevácka skupina TRNKI z Banskej Bystrice

Humno

SOBOTA 6. 7.
23:00
do 00:00

Obrázky zo Slovenska

Hudobný koncert.

Spoločný projekt sláčikového kvarteta Spectrum Quartett pod vedením huslistu Jána Kružliaka ml., ľudovej kapely Nogaband primáša Michala Nogu a vokálnej skupiny Ulijanky pod vedením Margity Jágerovej so špeciálnym hosťovaním speváčky Simony Hulejovej predstaví nevšedné spojenie klasickej a ľudovej hudby, postavené na hľadaní vzájomných inšpirácií a prepojení medzi týmito dvomi zdanlivo nesúvisiacimi hudobnými svetmi. Uvedené hudobné zoskupenia reprezentujú to najlepšie, čo v súčasnosti mladá generácia slovenských hudobníkov v žánri klasickej a ľudovej hudby ponúka. Spectrum Quartett je zoskupením, ktorého originálny zvuk v sebe spája skúsenosti jednotlivých hráčov nielen z prostredia klasickej hudby, ale tiež z oblasti jazzu, world music či improvizácie. Ľudová hudba Nogaband je zasa známa vďaka prvotriednej interpretácii tradičnej hudby a Ulijanky sú špičkovým vokálnym zoskupením zameraným na interpretáciu tradičných ľudových piesní. Na spoločnom koncerte nám predstavia výsostne slovenskú dramaturgiu, reprezentovanú dielami skladateľov, ktorí sa vo svojej tvorbe nechali inšpirovať slovenskou ľudovou piesňou. Budeme tak počuť autentickú podobu ľudových motívov, ale aj ich stvárnenie v komplexnejších hudobných formách z tvorby skladateľov Eugena Suchoňa, Ilju Zeljenku, Alexandra Moyzesa či Bélu Bartóka.

Program Obrázky zo Slovenska bol nominovaný na Cenu nadácie Tatra banky 2023.

Účinkujú:

Spectrum Quartett
Ján Kružliak ml. – I. husle, primárius
Miroslav Vilhan – II. husle
Peter Dvorský – viola
Branislav Bielik – violončelo

NOGABAND
Michal Noga – husle, primáš
Jakub Líška – husle
Jureš Líška – viola
Ján Tej – kontrabas

Ulijanky (ženská spevácka skupina oddelenia etnológie UKF v Nitre)
Margita Jágerová – umelecká vedúca
Alexandra Bachledová
Gabriela Kováčiková
Veronika Dudášová
Martina Vargová
Júlia Galdunová
Michaela Baštáková
Viktória Čolláková
Klaudia Ťapajnová

Hosť: Simona Hulejová

Humno

NEDEĽA 7. 7. 2024

NEDEĽA 7. 7.
09:15
do 10:00

Školička tanca zo Záhoria

Hry a tance zo Záhoria.

Taneční lektori: Agáta Krausová, Slavomír Ondejka

Humno

TANCOVISKO

PIATOK 5. 7. 2024

PIATOK 5. 7.
14:00
do 14:45

Škola tanca zo Spiša

Do šaflíka z Bystrian.

Taneční lektori: Alfréd Lincke, Martina Lincke
Hrá: ĽH Muzička

Tancovisko

PIATOK 5. 7.
15:30
do 16:15

Škola tanca z Oravy

Tance zo Suchej Hory a Hladovky.

Taneční lektori: Viktor Janoštin, L. Kolačkovská
Hrá: ĽH Muzička

Tancovisko

PIATOK 5. 7.
16:45
do 17:30

Škola tanca z Východnej

Taneční lektori: Alfréd Lincke, Martina Lincke
Hrá: ĽH Muzička

Tancovisko

PIATOK 5. 7.
23:00
do 03:00

Pri muzike

Účinkujú: ĽH Muzička, speváci z Heľpy a Važca, Viktor Janoštín s kapelou, Jožko Kocman z Detvy, Trnki z Banskej Bystrice a Ženy z Muzičky, Alfréd Lincke

Tancovisko

SOBOTA 6. 7. 2024

SOBOTA 6. 7.
11:00
do 11:45

Školička tanca z Abova

Detské hry a tance.

Tanečná lektorka: Marianna Svoreňová
Hrá: ĽH Pagáčovci

Tancovisko

SOBOTA 6. 7.
12:00
do 12:45

Školička tanca z Myjavy

Hry a tance z Myjavy.

Taneční lektori: Ondrej Galbička, Katka Galbičková
Hrá: ĽH Pagáčovci

Tancovisko

SOBOTA 6. 7.
13:00
do 13:45

Škola tanca z Trenčína a Kysúc

Lašung a sellácka z Kubrej (Trenčín).
Starokysucký čardáš zo Zákopčia (Kysuce).

Taneční lektori: Ondrej Galbička, Katka Galbičková
Hrá: ĽH Pagáčovci

Tancovisko

SOBOTA 6. 7.
14:00
do 14:45

Škola tanca z Horehronia a Podpoľania

Ženské kolesové tance (Horehronie).
Palicový z Podzámčoku (Podpoľanie).

Taneční lektori: Alfréd Lincke, M. Hrabovská
Hrá: ĽH Pagáčovci

Tancovisko

SOBOTA 6. 7.
23:00
do 03:00

Pri muzike

Účinkujú: ĽH Pagáčovci, ĽH Mateja Topoľovského, ĽH Javorníček a kamaráti

Tancovisko

NEDEĽA 7. 7. 2024

NEDEĽA 7. 7.
10:00
do 10:45

Škola tanca zo Zemplína a Šariša

Čardáš z Parchovian (Zemplín).
Do šaflíka z Fintíc (Šariš).

Taneční lektori: Vladimír Michalko, Marianna Svoreňová
Hrá: ĽH Mateja Topoľovského

Tancovisko

NEDEĽA 7. 7.
11:00
do 11:45

Škola tanca z Ponitria a Podunajska

Sallai verbunk (Podunajsko).
Čardáše z Ponitria.

Taneční lektori: Tomáš Dobša, M. Dobšová
Hrá: ĽH Mateja Topoľovského

Tancovisko

NEDEĽA 7. 7.
12:00
do 12:45

Škola tanca z Gemera

Tance z Gemera.

Taneční lektori: Agáta Krausová, Slavomír Ondejka
Hrá: ĽH Mateja Topoľovského

Tancovisko

ETNODOM

PIATOK 5. 7. 2024

PIATOK 5. 7.
15:00
do 18:00

Nesmrteľný Šarišan

Výstava venovaná životu a dielu Jána Lazoríka z Krivian.

Kurátor: Michal Smetanka

viac...

Etnodom

PIATOK 5. 7.
15:00
do 18:00

Spomienka na Alexandra Gernáta z Krivian

Výstava

Kurátor: Michal Smetanka

viac...

Etnodom

SOBOTA 6. 7. 2024

SOBOTA 6. 7.
09:00
do 18:00

Nesmrteľný Šarišan

Výstava venovaná životu a dielu Jána Lazoríka z Krivian.

Kurátor: Michal Smetanka

viac...

Etnodom

SOBOTA 6. 7.
09:00
do 18:00

Spomienka na Alexandra Gernáta z Krivian

Výstava

Kurátor: Michal Smetanka

viac...

Etnodom

SOBOTA 6. 7.
10:00
do 12:00

Ako sa správne starať o kroje vo folklórnych kolektívoch

Metodické podujatie s praktickými ukážkami určené nielen pre „krojárov“, ale i pre členov folklórnych kolektívov, respektíve pre ich rodičov.

Témy:
Vývarka – vyváranie bielizne
Krochmeľeňie – škrobenie
Pigľovaňie – žehlenie
Rancovaňie – skladanie
Uskladnenie kroja do truhly (alebo do kufra)

Zabezpečenie podujatia: Andrea Jágerová, Marcela Černáková
Lektorky: Andrea Šuleková, Jana Kucbeľová, Monika Zapletalová, Iveta Smileková
Pamätníčky: Emília Rovňaníková z Hriňovej, Mária Celengová z Príbeliec

Etnodom

SOBOTA 6. 7.
13:30
do 14:15

SLOVAKIANA – bohatstvo tradičnej ľudovej kultúry na jednom mieste

Prezentácia portálu Slovakiana.

Slovakiana je národný portál kultúrneho dedičstva Slovenska, ktorý sprístupňuje digitalizované zbierkové predmety z múzeí a galérií, pamiatky, textové dokumenty i tradičnú ľudovú kultúru prostredníctvom remeselných výrobkov, náučných videí ľudových tancov, nahrávok ľudových piesní a odborných článkov.

Prevádzkovateľom portálu Slovakiana je Národné osvetové centrum.

Prezentujúce: Linda Suchá, Jana Bečkyová

Etnodom

SOBOTA 6. 7.
14:30
do 15:30

Nesmrteľný Šarišan

Diskusia o živote a diela Jána Lazoríka z Krivian.

Autor: Michal Smetanka
Hostia: Ľubovnianske múzeum (p. Pavelčíková, D. Mikulík), rodina J. Lazoríka (synovia Andrej a Blahoslav, vnuk Igor), zástupcovia obce Krivany a Dedinská folklórna skupina J. Lazoríka (starosta p. Timko, p. Gernátová), priatelia a kolegovia J. Lazoríka (Š. Kocák a Michal Smetanka)

Etnodom

SOBOTA 6. 7.
16:00
do 16:30

Slepá baba

Píšu sa tridsiate roky minulého storočia a kvitnúci hospodársky priemysel stavia okolité trenčianske dediny pred dôležitý historický míľnik. Prispôsobiť sa novej dobe alebo zotrvať v doterajšom spôsobe života?

Ani neďaleká dedina Trenčianska Turná, charakteristická svojou etnologickou identitou Trenčianska, nie je výnimkou. Jej obyvatelia sa začínajú vyhraňovať na dve rôzne skupiny – čaplárov a gazdov. Čaplári preferujú výhodné podmienky práce v mestských továrňach oproti gazdovskému tradičnému vidieckemu životu. Čaplári si z mesta odnášajú spisovnú slovenčinu a modernejšie oblečenie, gazdovia si zas strážia svoje starodávne kroje a tvrdú turniansku reč. Zmena je dokonca taká badateľná, že sa začína prejavovať aj v obľúbenosti odlišného typu hudby, tanca a piesní. Čaplári sa teda poddávajú novej dobe, gazdovia, naopak, chcú naďalej žiť v pradávne ctenom status quo. Podobný príbeh o transformácii folklóru sa však neodohrával len v minulosti, ale stáva sa čoraz aktuálnejšou témou aj dnes. Je mostom spájajúcim dávnu históriu so živou súčasnosťou.

Réžia, scenár, kamera: Dominik Tuchyňa
Produkcia: Matej Furmánek, Dominik Tuchyňa, FS Vršatec
Asistent réžie: Matej Furmánek
Účinkujú: Jakub Ďuráči, Mirka Santová, Jakub Šálek, členovia a priatelia FS Vršatec
Hudba: Peter Obuch

Etnodom

NEDEĽA 7. 7. 2024

NEDEĽA 7. 7.
09:00
do 14:00

Nesmrteľný Šarišan

Výstava venovaná životu a dielu Jána Lazoríka z Krivian.

Kurátor: Michal Smetanka

viac...

Etnodom

NEDEĽA 7. 7.
09:00
do 14:00

Spomienka na Alexandra Gernáta z Krivian

Výstava

Kurátor: Michal Smetanka

viac...

Etnodom

NEDEĽA 7. 7.
10:00
do 13:00

FESTIVALOVÁ ZÓNA

Viacdenné programy

VIACDENNÝ
PROGRAM

ŠKOLA REMESIEL ÚĽUV

Tvorivé remeselné dielne pre návštevníkov festivalu. Príďte si vytvoriť niečo pekné z ľanu, prútia či pálky, vytočiť si na hrnčiarskom kruhu vlastnú mištičku, alebo vytvoriť náramok z kože.


Sobota: 10:00 – 18:00
Nedeľa: 10:00 – 14:00

Príprava: Katarína Chruščová

Festivalová zóna – Pod Májkou

VIACDENNÝ
PROGRAM

JARMOK REMESIEL ÚĽUV

Zruční ľudovoumeleckí výrobcovia z celého Slovenska predvedú svoje majstrovstvo a ponúknu na predaj kvalitné výrobky. Návštevníci môžu stretnúť hrnčiara, kováča, nožiara, klobučníka, tkáča, kožušníka, zvonkára, brašnára, výrobcov krojov, pastierskych bičov či hudobných nástrojov, drevorezbárov i šperkárov. Zaujímavosťou budú ukážky spracovania ľanu vrátane pradenia, snovania i tkania na krosnách v podaní majstra ľudovej umeleckej výroby Metoda Salvu.


Piatok: 15:00 – 19:00
Sobota: 10:00 – 19:00
Nedeľa: 10:00 – 14:00

Príprava: Katarína Chruščová

Festivalová zóna

VIACDENNÝ
PROGRAM

LIPTOVSKÉ HALUŠKY

Predaj tradičnej špeciality.


Piatok: 15:00 – 20:00
Sobota: 10:00 – 20:00
Nedeľa: 10:00 – 16:00

Príprava: obec Východná

Festivalová zóna – Koliba

VIACDENNÝ
PROGRAM

DOBRODRUŽSTVÁ MALÝCH VANDROVNÍKOV

… alebo ako sme regióny Slovenska spoznávali.

Abov, Zemlín, Liptov, Kysuce, Podpoľanie….

Čo chotár, to iná pieseň, iná muzika, iné remeslo, iné nárečie. Na Gemeri baník, v Podunajsku zase roľník, na Myjave čipkárky, na Horehroní kožušníci, na Šariši gajdica, na Podpoľaní fujara, na Liptove trávnice, na Zemplíne karičky, drotári na Považí, gombikári na Ponitrí.

Nielen podľa kroja, hudby či tanca rozlišujeme jednotlivé regióny Slovenska. Minulosť, tradície – to je svet, v ktorom objavovanie nemá koniec. Každý deň v Košiariku prinesie nové možnosti spoznať tajomstvá nášho dedičstva.

Rodinná cesta za dobrodružstvom sa tu môže začať výrobou vandrovníka či vandrovníčky, s ktorou prevandrujete hravý svet.


Piatok: 12:00 – 17:00
Sobota: 10:00 – 17:00
Nedeľa: 10:00 – 14:00

Autorka: Andrea Pitoňáková

Festivalová zóna – Košiarik

OBEC VÝCHODNÁ

SOBOTA 6. 7. 2024

SOBOTA 6. 7.
11:00
do 11:45

Poklona vo večnosti

Spomienka na zosnulých folkloristov.

Symbolický cintorín Folklórneho festivalu Východná je pútnické miesto folkloristov Slovenska. Folkloristi sa tu môžu kedykoľvek pristaviť, zamyslieť sa a zaspomínať si. Táto krásna myšlienka sa zrodila v roku 2008. Odvtedy si každý rok počas FFV uctievame a pripomíname významných folkloristov, ktorí nás navždy opustili. Aj tento rok si zaspomíname na folkloristky a folkloristov, ktorí za posledný rok navždy odišli a ich mená budú s poctou a v pokore osadené na drevený pamätník.

Príprava: V. Majerčík, D. Majerčíková
Účinkujú: ĽH a sólisti účinkujúci na festivale

Obec Východná – Cintorín vo Východnej

Viacdenné programy

VIACDENNÝ
PROGRAM

40 ROKOV VÝCHODNEJ VO FOTOGRAFII PETRA BERČÍKA


Piatok: 12:00 – 18:00
Sobota: 10:00 – 18:00
Nedeľa: 10:00 – 14:00

Príprava: Peter Berčík

Obec Východná – Požiarna zbrojnica v obci Východná

VIACDENNÝ
PROGRAM

VÝCHODNIANSKA IZBA

Prezentácia tradičného bývania a tradičnej kuchyne obce Východná.


Piatok: 15:00 – 18:00
Sobota: 09:00 – 18:00
Nedeľa: 09:00 – 14:00

Príprava: obec Východná

Obec Východná – Drevenica vo Východnej

Zmena programu vyhradená.

posledná zmena: 10. 7. 2024 o 14:55 hod.