69. Folklórny festival Východná, 4. - 7. 7. 2024 Facebook Instagram YouTube

O festivale

Folklórny festival Východná je najstarší a najrozsiahlejší celoslovenský festival s medzinárodnou účasťou na našom území. Každoročne na prahu letnej turistickej sezóny v prvý júlový víkend v atraktívnom prostredí v blízkosti Vysokých i Nízkych Tatier ožijú bohaté ľudové tradície a rázovitá obec Východná sa na niekoľko dní stane centrom slovenskej kultúry.

Východná je oslavou folklóru a jej existencia výrazne prispieva k oživovaniu, zachovávaniu, tvorivému rozvíjaniu i verejnej prezentácii vzácnych hodnôt našej klenotnice kultúry. Folklór je hlboko zakorenený v tradíciách a kultúre slovenského národa, preto v nás pri každom kontakte dokáže vyvolávať radosť zo vzájomného stretnutia a oživovať nielen históriu, ale aj city. Staňte sa aj vy súčasťou tejto oslavy.

Pozvánka na FFV 2024
Užite si štyri dni plné atmosféry na najstaršom folklórnom festivale vo Východnej. Zažite umelecké programy, školy tanca a remesiel, koncerty kapiel či programy pre deti. Stretnime sa vo Východnej 4. až 7. júla! Viac informácií na festivalvychodna.sk a sociálnych sieťach.

69. Folklórny festival Východná
4. – 7. júl 2024

V programe uvidíte
Motív FFV 2024 - termín

Leitmotív

Základným princípom života je pohyb. Predstavuje všetky zmeny a procesy vo vesmíre – v prírode aj v ľudskej spoločnosti. Generácie filozofov sa snažili zadefinovať pohyb. Za všetkých spomenieme Aristotela, ktorý tvrdil, že pohyb je uskutočňovanie súcna. Pohyb je vlastne premena možnosti na skutočnosť. Ak je teda pohyb základný princíp života a všetko je v pohybe, je nevyhnutné, aby aj tradície boli v pohybe.

Tradície v pohybe

Máme byť na čo hrdí! Dostali sme do vienka úžasné kultúrne dedičstvo, o ktoré sa musíme a chceme s pokorou a úctou starať, naďalej ho udržiavať a rozvíjať.

Leitmotívom 69. ročníka Folklórneho festivalu Východná Tradície v pohybe chceme nadviazať na predchádzajúci ročník. Zdôrazniť dynamiku folklórnej tradície, ktorá sa neustále vyvíja a prispôsobuje novým podmienkam a mladším generáciám. Všetko plynie (panta rhei). Ani tradičná kultúra nemôže byť ostrovom, ktorý ustrnie uprostred zmien a vývoja nášho bytia. Tradície v pohybe chcú byť svedectvom doby. Chcú spájať nielen prezentáciu tradičných prvkov slovenského folklóru, ale poskytnúť aj priestor na vyjadrenie nových, modernejších foriem a prístupov k spracovaniu pôvodného materiálu. Ak chce byť tradícia živá aj v nových pokoleniach, musí vnímať aj potreby mladej generácie a čerpať z jej energie pri udržiavaní svojej hodnotovej podstaty.

Leitmotív Tradície v pohybe nám pomôže vytvoriť premostenia medzi minulosťou a súčasnosťou, zjemniť občasné pnutia medzi tradičnou a modernou formou prezentácie ľudového umenia. Medzigeneračný pohyb, myšlienkový pohyb, ale i názorový pohyb dostanú rovnako veľký priestor ako reálny pohyb na javisku, v hľadisku a na tancoviskách. Pochopenie tohto princípu nám umožní, aby festival pokračoval vo svojej úlohe zachovávať a prezentovať slovenské kultúrne dedičstvo aj vo svetle aktuálnych trendov a vývoja spoločnosti.

Folklórny festival Východná 2024 chce inšpirovať a motivovať mladú generáciu tvorcov a interpretov, ale aj divákov, poslucháčov a návštevníkov k oceňovaniu a aktívnemu zachovávaniu tradičného folklóru. Chceme podčiarknuť význam a krásu ľudového umenia vo všetkých jeho podobách i jeho životodarnosť a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam i novým generáciám nositeľov a podporovateľov.

Tradícia vychádza z našej podstaty, z našich koreňov. V búrlivom a rýchlo sa meniacom svete je kotvou, srdcom i krížom, pretože v nej vieme nájsť nádej, lásku aj vieru. Netreba sa báť, že by túto podstatu ohrozili vplyvy rýchlo sa meniaceho sveta. Tradícia je v nás pevne zakorenená a práve vnútorná stabilita dáva každej novej generácii pocit istoty, ale aj slobody. Tradícia vnímaná a interpretovaná mladými srdcami môže aj starému stromu vliať novú miazgu. V to veríme a to chceme podporiť.

logo FFV

HLAVNÝ ORGANIZÁTOR

SPOLUORGANIZÁTORI

POD ZÁŠTITOU PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

EXKLUZÍVNY PARTNER

HLAVNÝ PARTNER

PARTNERI

PODPORILI

Stánok Slovakiana podporil
logo Brain:IT

PROGRAM DOMOVY PODPORILI

DOPRAVNÝ PARTNER

HLAVNÝ MEDIÁLNY PARTNER

MEDIÁLNI PARTNERI

Kontakty

logo NOC

Národné osvetové centrum

vychodna@nocka.sk

Organizátor

Národné osvetové centrum
Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava
IČO: 00164615
DIČ: 2020829888
štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR, pôsobiaca na základe nového znenia zriaďovacej listiny, vydaného Ministerstvom kultúry SR MK-2472/2016-110/8080, v znení Dodatku č.1 vydaného Ministerstvom kultúry SR MK-5399/2023-110/18744

Spoluorganizátor

Obec Východná
Východná 616, 032 32 Východná
IČO: 00315893
DIČ: 2020574908

Kontakt na programového riaditeľa

Mgr. art. Pavol Pitoňák
programffv@nocka.sk

Kontakt pre médiá

Mgr. art. Ľudovít Andrejo
ludovit.andrejo@nocka.sk
+421 2 204 71 240, +421 908 080 502

Ing. Samuel Chlpek, PhD. — kontakt pre sociálne médiá
samuel.chlpek@nocka.sk
+421 918 716 042

Kontakt pre marketing

Mgr. art. Ľudovít Andrejo
ludovit.andrejo@nocka.sk
+421 2 204 71 240, +421 908 080 502

Kontakt na produkciu

Mgr. Zuzana Kaprinay
zuzana.kaprinay@nocka.sk
+421 2 204 71 270