Ján Palko sa narodil v roku 1953 v Štiavniku pri Bytči. Od detstva sa venoval rezbe ako predstaviteľ okruhu štavnických tvorcov. Bol autorom monumentálnych drevených plastík a zúčastňoval sa tvorivých sympózií a rezbárskych plenérov doma i v zahraničí. Jeho vzorom podľa slov Martina Meššu bol i Jozef Pekara, autor Slovenského betlehema v Rajeckej Lesnej a jeho tvorivý jazyk využíval výtvarnú skratku a štylizáciu detailov v odeve, náradí a nástrojoch. Tematicky sa zameriaval na život na dedine, domácu výrobu a remeslá v minulosti, no zobrazoval i sakrálne témy. Jeho nadrozmerné drevené sochy (Husiarka, Babka s raždím, Drevorubač, Cyril a Metod, Fujarista) sú pamiatkou na jeho dielo v areáli amfiteátra Folklórneho festivalu Východná, kde sa šesťkrát predstavil v rámci plenéru Kresané do dreva. Od roku 2019 bola tvorba drevených plastík tematickou reflexiou cyklu programov prezentujúcich prvky našej tradičnej kultúry zapísané v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. V roku 2021 v rámci 67. ročníka FF Východná Ján Palko spolu s Petrom Zoričákom, Ľubošom Strakom a Jánom Šeligom vytvorili kompozíciu Terchovská muzika, v roku 2022 na 68. ročníku FF Východná spolu s rezbármi Jánom Špulerom, Miloslavom Jarošom a Jozefom Šutkom kompozíciu Oravská gajdošská muzika.

Kresané do dreva ako najstaršie rezbárske sympózium na Slovensku je od r. 1975 vďaka jeho iniciátorom Viliamovi Jánovi Gruskovi, Svetozárovi Stračinovi a Irene Pišútovej dodnes jedným z najvýznamnejších témotvorných a umeleckých prejavov identity nášho najstaršieho festivalu s celoštátnou pôsobnosťou.

V mene jeho hlavného organizátora NOC vyjadrujeme rodine úprimnú sústrasť a vďaku za mimoriadne dielo, ktoré v prostredí umeleckého rezbárstva Ján Palko zanechal.