Počas druhého dňa festivalu ste vo Východnej videli…

Malá scéna

Esencia folklóru Košického kraja

V sobotu o 13:00 sa na malej scéne predstavili jednotlivci a kolektívy z Košického kraja ocenení na súťažiach a prehliadkach v oblasti tradičnej ľudovej kultúry.

Venované vám…

O 14:45 vystúpil FS Technik (STU) s programom VENOVANÉ VÁM…

Program zachytáva prierez umeleckej činnosti súboru, ktorého tvorba prešla viacerými spoločenskými obdobiami a formovali ju viaceré umelecké osobnosti.

Všelijaké huncútstva a žarty

O tom, že aj humor bol dôležitou súčasťou mnohých prejavov tradičnej ľudovej kultúry nás presvedčili dedinské folklórne skupiny na malej scéne v programe: VŠELIJAKÉ HUNCÚCTVA A ŽARTY.

Tanec a iné problémy

Výborní Všetečníci zavŕšili sobotňajší program na malej scéne s humorným tanečným predstavením: TANEC A INÉ PROBLÉMY.

Veľká scéna

Po meči a praslici

Ku komu vzhliadali deti kedysi a aké vzory majú teraz? Na túto otázku nám odpovedali členovia detských folklórnych súborov a sólisti tanečníci v programe PO MEČI A PRASLICI na veľkej scéne.

Ján Ambróz

Máme za sebou koncert fenomenálneho speváka horehronských ľudových piesní Jána Ambróza z Telgártu, pri príležitosti jeho jubilea – 75 rokov. Atmosféra bola opäť nezabudnuteľná, ďakujeme! Zároveň Jánovi Ambrózovi blahoželáme ku krásnemu jubileu.

Jedna krajina

Pestrosť našej tradičnej ľudovej kultúry v mozaike regiónov, etník ale aj tvorivých prístupov k folklórnemu materiálu. Aké dôležité je zachovať si ľudskosť, rešpekt a schopnosť vzájomne si načúvať, aby rozdiely medzi nami neboli prekážkami sme mohli vidieť v programe JEDNA KRAJINA.

Zámutovské dedičstvo

Obraz o spevnej, tanečnej a hudobnej kultúre Zámutova prezentovali držitelia zlatého pásma v celoštátnej súťaži a prehliadke sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova Ostroha, NOGABAND a ĽH DFS Tancovadlo.

Miesto na zemi

UFS Mladosť nám predstavila hudobno-tanečnú inscenáciu MIESTO NA ZEMI. Preniesla nás do prvej polovice 18. storočia, kedy uhorská kráľovná Mária Terézia vyniesla rozhodnutie o osídlení južného územia krajiny, takzvanej Dolnej zeme. Srdcervúce príbehy o ľuďoch, ktorí si len hľadali nové miesto na zemi.

Fotogaléria z druhého dňa festivalu