SOBOTA 1. 7. 2023

SOBOTA 1. 7.
10:15
do 11:00

S pokorou na poli aj v chráme

Piesne boli a sú kronikou ľudského bytia. Zachytávajú život celých ľudských generácií, ich myslenie, nazeranie na zmysel života, podoby strádania i radosti. Sila celých generácií bola v schopnosti s pokorou prijímať všetko, čo život priniesol. Skloniť sa s ľahkosťou pred silou ducha, prírody i lásky, pomáhať si navzájom nezištne, žiť v pravde a pokore pred sebou samým i Bohom. Áno, z pokolenia na pokolenie sa posúva kolobeh nášho žitia. Nevytrácajú sa však z toho kolobehu podstatné duchovné odkazy? Sme ešte reálne ich nositeľmi? Je skutočne pokora zabudnutou cnosťou? Pripomenieme si ju v podobe ľudových i duchovných piesní v podaní súborov i sólistov.

Účinkujú: ŽSS Poľana z Jarabiny, FS Kriváň z Východnej, MSS súboru Parchovianka, Mária Mamrilová, Julka Kormaníková
Autor: Anna Derevjaníková

Obec Východná – Evanjelický kostol

SOBOTA 1. 7.
11:00
do 11:45

Školička tanca s Pramienkom

Strofické tance zo stredného Liptova – šimi, Na Vrbickom moste, Ej, chodila Zuzana
Tanečná hra z Liptovských Sliačov – kečkuvanec

Lektorka: Simona Ondreáš Dikaszová

Tancovisko

SOBOTA 1. 7.
11:00
do 12:00

Folklórny festival Východná s Rádiom Regina

Rozhlasový program

Príprava: M. Čížová a P. Cítenyi
Výroba: RTVS, Rádio Regina
Účinkujú: vybraní účinkujúci z festivalového programu

Humno

SOBOTA 1. 7.
11:00
do 12:30

Kronikárstvo na Slovensku – rozhodujúci element ľudovej kultúry a územných identít?

Prednáška spojená s diskusiou

Autor: Mgr. Martin Lukáč

Kronikárstvo je dlhodobo zanedbávaným fenoménom, a to aj v rámci tak či tak málo povšimnutej kultúrnej sféry na Slovensku. V prednáškovom bloku odznejú najpodstatnejšie informácie, ktoré laik i akademik potrebujú poznať pre lepší obraz o tom, akým spôsobom funguje kronikárska práca a akým spôsobom dokumentuje dianie v konkrétnej lokalite či inštitúcii alebo subjekte. Ako sa však vzájomne ovplyvňujú kronikárstvo a tradičná (ľudová) kultúra? Vďaka čomu dokáže práve kronikárstvo významne prispieť do diskusie o územných identitách i administratívnom členení Slovenska? Úlohou tohto prednáškového bloku bude, aby sme sa spoločným dialógom pokúsili zodpovedať nielen tieto položené otázky.

Etnodom

SOBOTA 1. 7.
11:15
do 12:00

Symbolický cintorín – spomienka na zosnulých folkloristov

Príprava: V. Majerčík, D. Majerčíková
Účinkujú: Mužská spevácka skupina Kriváň a účinkujúci festivalu
Moderuje: Vladimír Majerčík

Obec Východná – Cintorín vo Východnej

SOBOTA 1. 7.
12:00
do 12:45

SOBOTA 1. 7.
13:00
do 13:45

Škola tanca – Tance zo Ždiaru

Lektori: R. Sabol s partnerkou
Hudobný sprievod: ĽH Muzička

viac...

Tancovisko

SOBOTA 1. 7.
13:00
do 13:45

Tradičné bábkarstvo na Slovensku

Prezentácia

Historicky prvá spoločná česko-slovenská nominácia prvku Bábkarstvo na Slovensku a v Česku bola v roku 2016 zapísaná do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

Pripravil: Juraj Hamar

viac...

Humno

SOBOTA 1. 7.
13:00
do 14:00

ESENCIA folklóru Košického kraja

Program jednotlivcov a kolektívov z Košického kraja, ocenených na súťažiach a prehliadkach v oblasti tradičnej ľudovej kultúry

Pripravilo: Centrum kultúry Košického kraja
Námet, réžia: Marianna Svoreňová
Inšpícia: Lenka Gogová, Zsuzsanna Cehelská
Moderátorka: Michaela Valíková

Účinkujúce kolektívy: detské folklórne súbory Hanička, Viganček (Košice); Pavička (Sečovce); Bambuchy a ľudová hudba Mrzukanti (Gemerská Poloma); sólisti a tanečné páry z folklórnych kolektívov Borievka, Hornád, Pristaše, Želiezko (Košice), Kadlubek (Valaliky); Borostyán (Rožňava), folklórne skupiny Parchovianka (Parchovany); Kľuknavčanka (Kluknava), ľudová hudba Mateja Topoľovského (Košice)

viac...

Malá scéna

SOBOTA 1. 7.
13:00
do 14:30

Prezentácia – Centrum tradičnej kultúry v Myjave

Mgr. Peter Obuch, PhD. (Centrum tradičnej kultúry v Myjave): Centrum tradičnej kultúry v Myjave – zameranie, aktivity a publikácie

Prezentácia spojená s diskusiou je zameraná na predstavenie činnosti, projektov a publikačných výstupov centra spojených s problematikou tradičnej ľudovej kultúry.

Etnodom

SOBOTA 1. 7.
13:30
do 14:00

Sprievod obcou Východná

Pripravil: Vladimír Majerčík
Účinkujú: vybraní účinkujúci z festivalového programu

Sprievod obcou začína pri Obecnom úrade.

Obec Východná

SOBOTA 1. 7.
13:45
do 14:30

DON ŠAJN alebo MÁRNOTRATNÝ SYN

Podľa hry ľudových bábkarov zapísal Juraj Hamar a upravil Ivan Gontko

Bábky oživujú: Ivan Gontko a Ivana Benedikovič Gontková alebo Rebeka Gontková
Výprava: Miro Duša
Kulisy: Ďuro Balogh
Bábky: Beata Westrych-Zazrivec, Jaro Štuller
Text piesne a réžia: Juraj Hamar

viac...

Humno

SOBOTA 1. 7.
14:00
do 14:30

Predstavenie účinkujúcich festivalu

Pripravil: Vladimír Majerčík
Účinkujú: vybraní účinkujúci z festivalového programu

Malá scéna

SOBOTA 1. 7.
14:00
do 14:45

Škola tanca – Čikó čardáš

Lektori: V. Michalko s Lindou Luptákovou
Hudobný sprievod: ĽH Rendošovci

viac...

Tancovisko

SOBOTA 1. 7.
14:30
do 15:30

DFS Hájenka – Don Šajn

DFS Hájenka sa predstaví s jedinečnou úpravou starej hry potulných bábkarov na území bývalého Československa o Donovi Šajnovi z pera Juraja Hamara, ktorého inšpirovala hra bábkarskej rodiny Anderlovcov. Tradičné bábkové divadlo o Donovi Šajnovi má tri dejstvá. Hájenkári ho hrajú s tradičnými marionetami.

viac...

Humno

SOBOTA 1. 7.
14:45
do 15:30

Venované vám…

Program zachytávajúci prierez tvorbou súboru, ktorého tvorba prešla viacerými spoločenskými obdobiami a formovali ju viaceré umelecké osobnosti. Program pozostávajúci z programových čísiel, ktorými vzdávame poctu mnohým generáciám.

Pripravila: Mgr. art. Ľubica Mešková
Choreografia: Cyril Zálešák, Ľubica Mešková, Igor Hajdučík
Hudobná úprava: Štefan Molota
Účinkuje: Folklórny súbor Technik STU

viac...

Malá scéna

SOBOTA 1. 7.
14:45
do 15:45

Dišputy o choreografii ľudového tanca

Moderovaná diskusia

Vzrušujúci príbeh choreografie je výstižný názov kapitoly publikácie Reči a úvahy o choreografii autora Vlada Urbana a jeho dlhoročnej mediálnej spolupracovníčky Zuzany Bobríkovej. Vo vydavateľstve Perfekt bola v roku 2022 vydaná monografia zaoberajúca sa princípmi tvorby vo folkloristických kolektívoch za prispenia širšieho spektra autorov naprieč generáciami. Jej cieľom je rozvinúť plodnú diskusiu, fórum na dialóg a sumarizovať informácie z obdobia transformácie náhľadov na scénickú tvorbu vo folkloristickom hnutí.

Pripravil: Martin Urban

viac...

Etnodom

SOBOTA 1. 7.
15:30
do 16:15

Škola tanca – Neznámy čardáš zo Zemplína

Lektori: Vlado Michalko s Lindou Luptákovou
Hudobný sprievod: ĽH Rendošovci

viac...

Tancovisko

SOBOTA 1. 7.
15:45
do 16:15

Školička tanca s Korničkou

Lektor: Vlado Mišík

Humno

SOBOTA 1. 7.
15:45
do 16:45

Všelijaké huncútstva a žarty

Program dedinských folklórnych skupín

Humor v obyčajach i vo všednom živote ľudí.
Humor je korením života. Objavoval sa v mnohých prejavoch tradičnej kultúry, v ľudových piesňach, v obyčajach kalendárneho i životného cyklu, v tanci i v bežnej komunikácii ľudí. V programe Všelijaké huncútstva a žarty odznejú vtipné príbehy, ktoré sa stali v minulosti, i rôzne iné programové výstupy s prvkami humoru.

Autorka programu: Andrea Jágerová
Asistentka scénického uvedenia: Lucia Luptáková
Účinkujú: FSk Dobrona (Dobrá Niva), FSk Lubená (Poluvsie), FSk Sliačanka (Liptovské Sliače), FSk Kmotry a kmotrovia (Detva), Juraj Matiaš a Mária Kropáčová z Horných Plachtiniec, Mužská spevácka skupina Parchovianka (Parchovany), Ochotnícky divadelný súbor Stožkár zo Stožku

Malá scéna

SOBOTA 1. 7.
17:00
do 17:45

Škola spevu z Horehronia

Vedie: Jana Ambrózová

Viachlasné vianočné piesne gréckokatolíkov spod Kráľovej hole z obcí Telgárt a Šumiac.

Humno

SOBOTA 1. 7.
17:00
do 17:45

Tanec a iné problémy

Námet a scenár: Ján Všetečka, Zdeno Jašek
Hudba a texty piesní: Ján Všetečka a pospolitý ľud
Choreografia: Stano Marišler, Lucia Nogová, Ján Všetečka
Príprava detí/mládeže: Radka Vatrálová, Katka Konswaldová, Marta Valentová
Scéna: Nikita Nikto
Grafický dizajn: Ján Všetečka
Projekcia: Ján Všetečka
Produkcia: Maroš Červenák
Asistenti réžie: Stano Marišler, Maroš Červenák, Zdeno Jašek
Réžia: Ján Všetečka
Účinkujú: Všetečníci (Bratislava)

viac...

Malá scéna

SOBOTA 1. 7.
18:00
do 19:00

Po meči a po praslici

Ku komu vzhliadali deti kedysi a aké vzory majú deti dnes?

Sme nositeľmi znakov svojho pokolenia. Vizuálne, umelecké, hodnotové črty a znaky zručností i ašpirácií sa prenášajú naprieč pokoleniami prostredníctvom rodových stereotypov, spoločenských noriem a rodinnej hierarchie. Podobáme sa na svojich predkov a často to ani netušíme. Vracať sa k svojej podstate, napodobňovať ju v jej výnimočnosti a nezabudnúť je hrdou pečaťou príslušnosti k rodu.

Účinkujú:
– Tancovadlo z Piešťan, laureát 29. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov Eniki beniki 2023;
– DFS Kelčovan z Čadce, umiestnený v zlatom pásme 29. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov Eniki beniki 2023;
– DFS Viganček z Košíc, laureát celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí Vidiečanova Habovka 2022;
– DFS Kis Megyer z Veľkého Medera, absolútny víťaz detskej kategórie v celoštátnej súťaži maďarských folklórnych súborov pod názvom Táncpódium;
– DFS Hanička z Košíc;
– držitelia zlatého pásma v celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha: Matej Červeňan a Radka Režná z FTS Trúfalci (Mníchova Lehota), Jozef Beňo a Lucia Balajová z DFS Kornička (Trenčín), Šimon Orgoník a Kristína Konečná z DFS Kopaničiarik (Myjava)

Námet, scenár, réžia: Lenka Adzimová
Texty: Zuzana Bobríková
Sprievodné slovo: Zuzana Bobríková a Ivan Krúpa
Inšpícia: Lenka Gogová, Marianna Svoreňová, Zsuzsanna Cehelská

viac...

Veľká scéna – amfiteáter

SOBOTA 1. 7.
19:10
do 19:40

Ján Ambróz

Koncert významného speváka horehronských ľudových piesní Jána Ambróza z Telgártu pri príležitosti jeho významného životného jubilea – 75 rokov. V sprievode Muziky Milana Rendoša zaznejú najznámejšie ľudové piesne z jeho repertoáru.

Účinkuje: Ján Ambróz
Hudobný sprievod: Muzika Milana Rendoša – Rendošovci a Jana Ambrózová

viac...

Veľká scéna – amfiteáter

SOBOTA 1. 7.
19:50
do 20:00

Zámutovské dedičstvo

Ak sa láska k tancu, hudbe a ľudovým tradíciám odovzdáva nadšencom a milovníkom slovenského ľudového umenia, nemusíme sa báť o zachovávanie nášho národného pokladu. Sú také miesta v našej krajine, kde je tradícia stále živá. Po generácie tu odovzdávajú starší mladším svoje skúsenosti a poznatky. Ich kumšt a virtuozita sa prenášajú v čase, ožívajú v nových pokoleniach a v nových súvislostiach. Dostávajú sa za hranice chotára, aj do veľkých miest, kde tiež obdivujú krásu ľudového umenia. Folkloristi veľmi dobre vedia, na ktorých miestach našej krajiny stále „vyhárajú poklady“. Práve tam vznikajú jedinečné momenty krásy a nezabudnuteľné zážitky. Dnes sa zablysne zámutovské dedičstvo. Zďaleka nie je jediné, ktoré máme vďaka Vám, nositeľom tradícii a všetkým Vašim pokračovateľom. Ďakujeme.

Účinkujú: Držitelia zlatého pásma v celoštátnej postupovej súťaži a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha: Andrej Ďurajka a Lujza Mydlová, Šimon Goda a Nelly Samková z DFS Tancovadlo (Piešťany), Štefan a Anna Višňovskí (Zámutov), Peter a Kristína Vajdoví (Košice), Martin a Katka Topoľovskí (Košice), Alfréd a Martina Lincke (Piešťany), Robo Sabol a Ivana Topoľovská (Bardejov), NOGABAND (Bratislava), muzikanti z ĽH DFS Tancovadlo: Timotej Hubinský, Lukáš Vlášek, Adam Cíbik a Matej Topoľovský

Veľká scéna – amfiteáter

SOBOTA 1. 7.
20:10
do 21:40

JEDNA KRAJINA

Mozaika slovenských regiónov, etník, ale aj tvorivých prístupov k folklórnemu materiálu

Program JEDNA KRAJINA uvidíte naživo aj na obrazovkách RTVS – v sobotu 1. 7. 2023 od 20:10 hod. na Dvojke.

Žijeme v pestrej krajine. Vychovali nás jej doliny aj roviny, trávnice aj čardáše, čižmy aj krpce. Môžeme mať rôzne názory, národnosť či vierovyznanie, no všetci máme v srdci rovnako zaryté pesničky nášho detstva a chceme, aby ich zdedili aj naše deti. Ak si zachováme ľudskosť, rešpekt a schopnosť vzájomného načúvania, naše rozdiely nemusia byť prekážkou, ale zdrojom pestrosti našej kultúry, na ktorú sme právom tak hrdí. Spolu predsa žijeme v jednej krajine.

Scenár a réžia: Michal Druga
Účinkujú: Laureáti celoštátnej súťaže choreografií Jazykom tanca 2022 FS Ruthenia (Bratislava) a TS Kumšt (Bratislava), ako aj vybraní držitelia zlatého pásma: FS Csalló (Šamorín) a UFS Mladosť (Banská Bystrica).
Laureát celoštátnej súťaže sólistov Šaffova ostroha: Mikuláš Szabó a Angelika Rémiášová z FS Ilosvai (Veľká Ida), ako aj držitelia zlatého pásma: Michaela Baštáková (Rimavská Sobota) a Peter Gecelovský (Vlachovo), Štefan Hanzely a Mária Šidlovská (Bratislava), Šimon Švab a Michaela Švabová z FSk Raslavičan (Raslavice).
VUS Technik (Bratislava) oslavujúci 70. výročie vzniku, Juraj Kollár, Júlia Šaková, Samuel Lukačik, Petra Vasilková z FS Borievka (Košice), Samuel Šelesták, Patrik Seliga, Alexandra Ťasková, Sophia Pampuriková z FS Hornád (Košice), Ľuboš Slivka, Terézia Biačková, Rudolf Boczek, Sofia Čupková z MFS Želiezko (Košice), Peter Šoltés, Katarína Liptáková, Tomáš Peti, Jana Vargovčáková z FS Pristaše (Košice), Pavol Kacvinský, Michaela Filipovičová, Patrik Lacko, Denisa Lacková z FSK Kadlubek (Valaliky), Ladislav Čech – Špirek, Zuzana Rzuhovská z FS Borievka (Košice), Mikuláš Szabó a Angi Rémiás z FS Illosvay (Veľká Ida), Ľudová hudba Mateja Topoľovského (Košice).

viac...

Veľká scéna – amfiteáter

SOBOTA 1. 7.
21:45
do 23:00

Miesto na zemi

Hudobno-tanečná inscenácia inšpirovaná dejinnými udalosťami a ich vplyvom na život Slovákov, ktorí sú zrazu rozdelení hranicami

Námet, scenár: Martin Urban, Katarína Mosnáková Bagľašová
Réžia: Martin Urban
Účinkuje: UFS Mladosť (Banská Bystrica)

viac...

Veľká scéna – amfiteáter

SOBOTA 1. 7.
23:00
do 00:00

Banda

World music skupina BANDA slovakia je kapela, ktorá sa inšpiruje predovšetkým slovenskou tradičnou ľudovou hudbou, ale aj inými hudobnými žánrami a hudbou národov celého sveta.
Na svojich koncertoch využíva akustické nástroje: cimbal, violu, husle, kontrabas, heligónku, mandolínu, buzuki, panduri, koncovku, gajdicu, bicie, rôzne druhy perkusií a sample zvyčajne akustických nástrojov (keyboard). Využíva bohaté vokály s rešpektom k tradícii a lokálnym osobitostiam, ale aj v novej originálnej podobe.
Členovia skupiny sú skúsení muzikanti rôznych žánrov a zároveň odborníci na ľudovú hudbu.

To sú oni:

Samo Smetana – husle, mandolína, spev
Alžbeta Lukáčová – cimbal, heligónka, ústna harmonika, gajdica, spev
Ivan Hanula – viola, mandolína, buzuki, spev
Peter Obuch – kontrabas, koncovka, spev
Igor Ajdži Sabo – bicie nástroje, etnické perkusie, spev
Eva Brunovská – spev, keyboard

viac...

Humno

SOBOTA 1. 7.
23:00
do 03:00

Pri muzike

Tanečná zábava

Hrá: Muzika Milana Rendoša – Rendošovci a Lomnické Čhave

viac...

Tancovisko

SOBOTA 1. 7.
00:00
do 01:00

Hrdza

Hudobný koncert

Špička žánru world music na Slovensku.

Hudba hraná s radosťou a zo srdca. Prešovská skupina HRDZA (SK) pôsobí na scéne world music od roku 1999. Silné hlasy, špičkoví hudobníci a šikovne spracované piesne miešajú staré s novým do príjemného zvuku. HRDZA je známa najmä svojimi vlastnými piesňami (Taká sa mi páči, Košieľočka), v ktorých čerpá zo slovenskej hudobnej tradície, ale aj úpravami ľudových piesní (Štefan, Divčata, Mám ja orech). Neodmysliteľnou súčasťou kapely sú jej speváčky, dnes to budú špičkové folkloristky Martina Ťasková Kanošová a Barbora Fecková.

To sú oni:

Slavomír Gibarti – spev, akustická a elektrická gitara, koncovka
Martina Ťasková Kanošová – spev
Barbora Fecková – spev
Matej Palidrab – akordeón, vokál
Dominik Maniak – husle, vokál
Pavol Boleš – basová gitara, vokál
Marek Szarvaš – bicie

viac...

Humno

VIACDENNÉ PROGRAMY

ŠKOLA REMESIEL ÚĽUV

Areál amfiteátra – Pod Májkou


Sobota: 10:00 – 18:00

Príprava: Katarína Chruščová

Tvorivé dielne tradičných remesiel pre návštevníkov festivalu. Príďte si vytvoriť niečo pekné z prírodných pletív (slama, šúpolie, pálka), vytočiť si vlastnú mištičku či vytvoriť šperk technikou vybíjania mosadzným plechom.

JARMOK REMESIEL ÚĽUV

Areál amfiteátra


Sobota: 10:00 – 19:00

Príprava: Katarína Chruščová

Zruční majstri a ľudovoumeleckí výrobcovia z celého Slovenska predvedú svoje majstrovstvo a ponúknu na predaj svoje kvalitné výrobky. Návštevníci môžu stretnúť hrnčiara, kováča, nožiara, tkáča, čipkárku, kožušníka, zvonkára, drevorezbárov, drotárov, výrobcov hudobných nástrojov alebo aj kyjatických hračiek – prvku, ktorý bol minulý rok zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

STANICA SVET MARTINA SABAKU

Nová expozícia spontánneho umenia vo Východnej

Obec Východná – Farma Východná

Prvé zachránené umelecké prostredie na Slovensku, vytvorené spontánnym a originálnym autorom, rodákom z obce Východná, Martinom Sabakom (1925 – 2016).


Sobota: 10:00 – 17:00

Martin Sabaka (1925 – 2016), obuvník a železničiar, bol originálny tvorca, ktorý býval neďaleko amfiteátra vo Východnej. Pred svojím domom v priebehu tridsiatich rokov vybudoval jedinečnú architektonickú záhradu z recyklovaného materiálu, ktorá obsahovala viac ako tridsať jedinečne výtvarne stvárnených ikonických stavieb zo Slovenska, Európy a zámoria. Toto umelecké prostredie bolo dlho predmetom obdivu mnohých návštevníkov festivalu. Pán Ing. Viliam Ján Gruska, architekt pôvodného amfiteátra vo Východnej, na konci svojho života vyvinul značné úsilie na záchranu tohto jedinečného prostredia a jeho prezentáciu. Jeho pôvodný zámer sa podarilo realizovať s pomocou farmy vo Východnej, s podporou rodiny pána Sabaku, s podporou starostu obce Východná a s kolektívom ďalších spolupracovníkov a nadšencov.

Expozíciu Stanica Svet Martina Sabaku nájdete na kraji obce priamo na farme vo Východnej, asi 700 metrov od areálu amfiteátra za farmárskym obchodom HUMNO.

LIPTOVSKÉ HALUŠKY

Predaj tradičnej špeciality

Areál amfiteátra – Koliba


Sobota: 10:00 – 20:00

Príprava: obec Východná

LIPTOVSKÉ DROBY

Predaj tradičnej liptovskej špeciality

Areál amfiteátra – Ohnisko

Liptovské droby sú tradičným druhom jaterníc so zemiakovou náplňou, ktoré sa vyrábajú starou remeselnou metódou na území Liptova. Pozostávajú z jedinečnej korenenej zemiakovej zmesi so škvarkami, cibuľkou a cesnakom, ktorá je plnená do bravčových alebo hovädzích čriev.
Zloženie: zemiaky, bravčová slanina, bravčová masť, cibuľa, majorán, čierne korenie, soľ, cesnak, hovädzie alebo bravčové črevá, krupicová múka


Sobota: 10:00 – 20:00

Príprava: Štefan Tkáč – Gurmán

KOŠIARIK

Tradičné detské hry, dielničky, drevený kolotoč

Areál amfiteátra – Košiarik


Sobota: 10:00 – 18:00

Príprava: ÚĽUV
Inšpícia: Tatry care

VÝCHODNIANSKA IZBA

Prezentácia tradičného bývania a tradičnej kuchyne obce Východná

Obec Východná – Drevenica vo Východnej


Sobota: 09:00 – 18:00

Príprava: obec Východná

FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ 1953 – 2023

Výstava venovaná histórii najstaršieho folklórneho festivalu Východná

Obec Východná – Obecný úrad


Sobota: 09:00 – 18:00

Výstava zostavená z archívnych materiálov obce Východná, z rôznych predmetov, artefaktov, letákov, bulletinov a fotografií z histórie FFV.

Zmena programu vyhradená.

posledná zmena: 22. 6. 2023 o 14:25