Odpovede na časté otázky

30. 6. – 2. 7. 2023 v amfiteátri Východná

Vstupenky si môžete zakúpiť v predpredaji na stránke Vstupenky. V predaji budú aj priamo na mieste počas konania festivalu.
Vstup do areálu nie je „vstupom do gastro zóny“, ale do kultivovaného priestoru, kde návštevníci v cene vstupného získajú aj vstup na:
— 12 tanečných škôl pre deti a dospelých s najlepšími lektormi ľudového tanca na Slovensku,
— 2 školy spevu,
— 7 komponovaných programov na Malej scéne,
— 7 odborných programov,
— 4 detské programy,
— školu remesiel pre deti,
— zábavu pre deti v Košiariku.
Súčasťou vstupu do areálu je aj možnosť využiť toalety bez nutnosti platby naviac.
V prípade online zakúpenej vstupenky stačí elektronická forma. Vstupenka je určená na jednorazový vstup na podujatie a po opustení podujatia vstupenka stráca platnosť (to neplatí pre permanentky, ktoré sú určené na viac vstupov).
* Poškodená fyzická vstupenka je neplatná.
V prípade, že ste si zakúpili permanentku na Folklórny festival Východná 2023, bude vám po vstupe do areálu platný lístok vymenený za festivalový náramok (tzv. wristband – páska na ruku). Tento náramok vás oprávňuje opustiť festivalový areál a opätovný návrat je možný len na základe tohto náramku. Odporúčame všetkým návštevníkom festivalu, aby festivalový náramok mali počas celého konania festivalu priamo na ruke, čím znížia riziko nedorozumenia s organizačným štábom a bezpečnostnými zložkami.
V areáli amfiteátra je vyhradené miesto pre gastro zónu.
Pre oficiálnu stanovú dedinku je v areáli amfiteátra vyhradené miesto. Podrobné informácie o vstupe do stanovej dedinky a parcelových miestach nájdete tu: Ubytovanie
Parkovacie miesta zabezpečuje obec Východná a pracovníci obce Východná. V prípade potreby kontaktujte Obecný úrad Východná, referát kultúry na kultura@vychodna.eu alebo 044 / 520 74 19.
Mapa parkovania bude k dispozícii priamo na mieste konania festivalu, webovej stránke festivalu a obce Východná a na sociálnych sieťach festivalu.
Nie, výnimku majú len rodiny s deťmi.
Nie, nie je to možné. Upozorňujeme všetkých návštevníkov, že pri vstupe bude prebiehať kontrola, ktorá neumožní vstup tým návštevníkom, ktorí porušujú opatrenia a zákazy. Jednou z kompetencií bezpečnostnej služby je aj osobná prehliadka pri vstupe (na zamedzenie vnášania nebezpečných a nepovolených predmetov).
Áno, je možné priniesť si vlastnú plastovú fľašu, pokiaľ je prázdna. Zakázané sú len sklenené nádoby, sklenené fľaše a vlastné nealko nápoje v plastových fľašiach podľa platných opatrení a zákazov. Návštevníkom bude k dispozícii aj studnička s pitnou vodou v areáli festivalu.
Návštevník platí jednotnú cenu za vstup do areálu podľa platného cenníka. V cene vstupu do areálu je zahrnuté aj využitie toaliet bez platby naviac.
Áno. Miesto záchranných zložiek bude vyznačené na mape festivalu.
Po preukázaní sa dokladom bude vydaná špeciálna páska, ktorá platí počas konania festivalu. Odporúčame občanom ju neznehodnocovať.

V prípade, že občan s trvalým bydliskom v obci Východná má záujem o program na Veľkej scéne, má nárok na zľavnenú vstupenku ako bude uvedené v podmienkach cenníka a priamo na mieste predaja počas konania festivalu.
Deti vo veku od 7 do 15 rokov (vrátane), držitelia karty ISIC, ITIC, Euro26, dôchodcovia, držitelia preukazu ZŤP a návštevníci s trvalým pobytom v obci Východná majú vstup na programy Veľkej scény zľavnený. Držiteľ karty ŤZPS má nárok na jeden zľavnený vstup so sprievodom.

Deti do 15 rokov musia byť v sprievode rodiča!