Odpovede na časté otázky

29. 6. – 2. 7. 2023 v amfiteátri Východná

Vstupenky budú v predaji v priebehu prvého štvrťroka 2023. Sledujte našu webovú stránku a sociálne siete festivalu.
V prípade online zakúpenej vstupenky stačí elektronická forma. Vstupenka je určená na jednorazový vstup na podujatie a po opustení podujatia vstupenka stráca platnosť (to neplatí pre permanentky, ktoré sú určené na viac vstupov).
* Poškodená fyzická vstupenka je neplatná.
V prípade, že ste si zakúpili permanentku na Folklórny festival Východná 2023, bude vám po vstupe do areálu platný lístok vymenený za festivalový náramok (tzv. wristband – páska na ruku). Tento náramok vás oprávňuje opustiť festivalový areál a opätovný návrat je možný len na základe tohto náramku. Odporúčame všetkým návštevníkom festivalu, aby festivalový náramok mali počas celého konania festivalu priamo na ruke, čím znížia riziko nedorozumenia s organizačným štábom a bezpečnostnými zložkami.
Bude vyhradené miesto pre gastro zónu v areáli amfiteátra. Aktuálne informácie sledujte na webovej stránke a sociálnych sieťach Folklórneho festivalu Východná.
Bude vyhradené miesto pre oficiálnu stanovú dedinku v areáli amfiteátra. Podrobné informácie o vstupe do stanovej dedinky a parcelových miestach budú zverejnené pri spustení predaja vstupeniek.
Parkovacie miesta zabezpečuje obec Východná a pracovníci obce Východná. V prípade potreby kontaktujte Obecný úrad Východná, referát kultúry na kultura@vychodna.eu alebo 044 / 520 74 19.
Mapa parkovania bude k dispozícii priamo na mieste konania festivalu, webovej stránke festivalu a obce Východná a na sociálnych sieťach festivalu.
Nie, výnimku majú len rodiny s deťmi.
Nie, nie je to možné. Upozorňujeme všetkých návštevníkov, že pri vstupe bude prebiehať kontrola, ktorá neumožní vstup tým návštevníkom, ktorí porušujú opatrenia a zákazy. Jednou z kompetencií bezpečnostnej služby je aj osobná prehliadka pri vstupe (na zamedzenie vnášania nebezpečných a nepovolených predmetov).
Áno, je možné priniesť si vlastnú plastovú fľašu, pokiaľ je prázdna. Zakázané sú len sklenené nádoby, sklenené fľaše a vlastné nealko nápoje v plastových fľašiach podľa platných opatrení a zákazov. Návštevníkom bude k dispozícii aj studnička s pitnou vodou v areáli festivalu.
Áno. Miesto záchranných zložiek bude vyznačené na mape festivalu.
Nie, len s výnimkou asistenčných a vodiacich psov podľa zákona 447/2008 § 25 Opatrenia a zákazy
Po preukázaní sa dokladom bude vydaná špeciálna páska, ktorá platí počas konania festivalu. Odporúčame občanom ju neznehodnocovať.

V prípade, že občan s trvalým bydliskom v obci Východná má záujem o program na Veľkej scéne, má nárok na zľavnenú vstupenku ako bude uvedené v podmienkach cenníka a priamo na mieste predaja počas konania festivalu.
Deti vo veku od 7 do 15 rokov (vrátane), držitelia karty ISIC, ITIC, Euro26, dôchodcovia, držitelia preukazu ZŤP a návštevníci s trvalým pobytom v obci Východná majú vstup na programy Veľkej scény zľavnený. Držiteľ karty ŤZPS má nárok na jeden zľavnený vstup so sprievodom.

Deti do 15 rokov musia byť v sprievode rodiča !!!!!!