Počas prvého dňa festivalu ste vo Východnej videli…

Malá scéna

Spolu sme sa narodili, spolu to aj oslávime

Vedeli ste, že Folklórny súbor Vršatec vznikol v tom istom roku ako Folklórny festival Východná? Ak ste mali možnosť byť na Malej scéne, iste to už viete. Program SPOLU SME SA NARODILI, SPOLU TO AJ OSLÁVIME je pozdravom jubilujúceho FS Vršatec rovesníkovi Folklórnemu festivalu Východná.

Veľká scéna

Z troch chotárov

Na Veľkej scéne v piatok otvorili programom Z TROCH CHOTÁROV členovia folklórnych kolektívov z Liptova a predstavili obraz tradičnej, spevnej, tanečnej a hudobnej kultúry troch liptovských chotárov dolného, stredného a horného Liptova.

Čľovek

Program pripravený pri príležitosti významného životného jubilea Štefana Kocáka, folkloristu, tanečníka, choreografa a kultúrno-osvetového pracovníka. Štefan Kocák patrí k významným osobnostiam folklórneho hnutia na Slovensku. S Folklórnym festivalom Východná spolupracoval už v roku 1976 ako autor programov, neskôr aj ako člen programovej rady. Za svoj život vytvoril viac ako 120 choreografií s folklórnymi kolektívmi doma i v zahraničí. V rámci jeho programu, životného jubilea a 68. ročníku Folklórneho festivalu Východná mu odovzdal generálny riaditeľ NOC, Erik Kriššák, poďakovanie za celoživotný prínos folklóru, folkrorizmu a Folklórnemu festivalu Východná.

So slávnostným programom ČĽOVEK ho predstavil FS Vranovčan, Michal Hirko a rodina Topoľovských z Parchovian, Kristínka a Peter Vajdovci a Viktor Ťasko.

Rub a líce

Program na Veľkej scéne pokračoval predstavením Poddukelského umeleckého ľudového súboru (PUĽS) v hudobno-tanečnom divadle: RUB A LÍCE. V dynamickom predstavení sme sa preniesli cez tri rôzne časové obdobia a miesta. Od stredovekého Ľubovnianskeho hradu, cez časy Rakúsko-Uhorska až k tomu, ako vyzerala tradičná huculská svadba a netradičná multikultúrna svadba v Užhorode v medzivojnových rokoch.

Fotogaléria z prvého dňa festivalu