PIATOK 30. 6. 2023

PIATOK 30. 6.
17:00
do 17:45

Škola spevu z Ponitria

Zo zápisov a fonografických záznamov B. Bartóka z obce Dražovce

Vedie: Margita Jágerová

Humno

PIATOK 30. 6.
17:00
do 17:45

Škola tanca – Tance z Východnej

Lektori: O. Galbička, K. Galbičková
Hudobný sprievod: ĽH Muzička

viac...

Tancovisko

PIATOK 30. 6.
17:00
do 18:00

Rodinné zvyky v ľudovej kultúre Záhoria

Prednáška

Autorka: Mgr. Dita Andrušková, PhD. (Záhorské múzeum v Skalici)

Prezentácia je obsahovo spojená s výstavou Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria.
Zameriava sa na rodinné zvyky v roľníckom prostredí Záhoria a opisuje ich špecifiká, ktoré ilustruje na vybraných zbierkových predmetoch Záhorského múzea v Skalici. Zároveň približuje výskum ľudovej kultúry a rodinných obyčají regiónu Záhorie. Autorka na záver predstavuje novú publikáciu Rodina v ľudovej kultúre Záhoria, ktorá je knižným spracovaním a rozšírením uvedenej výstavy. Na 175 stranách obsahuje vyše 250 archívnych fotografií spolu s vybranými zbierkovými predmetmi Záhorského múzea v Skalici.

Etnodom

PIATOK 30. 6.
17:00
do 18:00

SPOLU SME SA NARODILI, SPOLU TO AJ OSLÁVIME

Pozdrav jubilujúceho FS Vršatec (70') rovesníkovi FF Východná

Autor programu: Vlastimil Trnka
Účinkujú: FS Vršatec, FSSk Dievky

Folklórny súbor Vršatec vznikol v roku 1953. Spočiatku to bola len neveľká spevácka skupina, ktorá absolvovala svoje prvé úspešné vystúpenie 1. mája 1953 v Dubnici nad Váhom. Postupne sa začala rozrastať o tanečnú a hudobnú zložku a do súčasnej podoby sa súbor sformoval v roku 1967. FS Vršatec sa svojou kvalitou veľmi rýchlo zaradil medzi najlepšie amatérske folklórne súbory na Slovensku.

Doteraz absolvoval viac ako 2 000 úspešných vystúpení doma i v zahraničí. Svoj program prezentoval skoro vo všetkých štátoch Európy a vystupoval aj v mnohých štátoch Afriky, Ameriky, Austrálie a Ázie, kde bola vysoko hodnotená umelecká úroveň a atraktívnosť jeho vystúpení. Základom repertoáru súboru sú tanečné, hudobné a spevácke čísla z rôznych oblastí Slovenska. Počas svojej existencie súbor získal množstvo úspechov a ocenení na súťažných prehliadkach a festivaloch.

viac...

Malá scéna

PIATOK 30. 6.
17:00
do 18:00

STANICA SVET MARTINA SABAKU

Slávnostné otvorenie expozície spontánneho umenia

Prvé zachránené umelecké prostredie na Slovensku, vytvorené spontánnym a originálnym autorom, rodákom z obce Východná, Martinom Sabakom (1925 – 2016).

Slávnostné otvorenie doplní vystúpenie známeho slovenského multiinštrumentalistu Michala Smetanku.

Obec Východná – Farma Východná

PIATOK 30. 6.
17:45
do 18:30

Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria

Vernisáž výstavy

Inštitúcia: Záhorské múzeum v Skalici
Kurátorka: Mgr. Dita Andrušková, PhD.
Autor dizajnu a grafickej úpravy: František Jablonovský

Výstava približuje rodinné zvyky v kontexte životného cyklu. Spája ich najmä s tromi kľúčovými udalosťami v živote človeka – narodením, svadbou a smrťou. Opísané zvyky sa vzťahujú na vidiecke obyvateľstvo Záhoria, ktorého prevažným zamestnaním bolo roľníctvo. Z časového hľadiska ide o rozpätie 2. polovice 19. storočia až 1.polovice 20. storočia. Rôznorodosť rodinných obyčají ilustrujú na obrazovo-textových paneloch fotografie zbierkových predmetov fondu Etnológia a archívu Záhorského múzea v Skalici, doplnené fotografiami z ďalších súkromných archívov, pamäťových a kultúrnych inštitúcií. Výstavu realizovalo Záhorské múzeum v Skalici na prelome rokov 2020 – 2021 a bol k nej vydaný katalóg.

Etnodom

PIATOK 30. 6.
18:00
do 18:45

Škola tanca – Slovenčina a frišká z Veľkého Zálužia

Lektori: A. Lincke, M. Lincke
Hudobný sprievod: ĽH Pagáčovci

viac...

Tancovisko

PIATOK 30. 6.
18:30
do 19:45

Z TROCH CHOTÁROV

Liptov je dodnes jedným z najrázovitejších slovenských regiónov so živou kultúrou. Pod vencom hôr, holí a vrchov sa v kotline rozdelenej riekou Váh rozprestierali niekdajšie mestečká, dediny, osady. Všetko malo svoj poriadok. Naši predkovia rešpektovali ustálené pravidlá spôsobu života, hospodárenia i kultúry. Skúsenosti si odovzdávali z generácie na generáciu. V súčasnosti sa každým dňom nenávratne stráca časť ľudových tradícií regiónu. Zo života odchádzajú poslední pamätníci, nositelia vzácneho dedičstva regionálnych tradícií. Prostredníctvom nášho programu vás pozývame nazrieť do našich troch liptovských chotárov dolného, stredného a horného Liptova, v ktorých sa snažíme uchovávať aspoň zlomok obrazu tradičnej spevnej, hudobnej i tanečnej kultúry vďaka členom folklórnych kolektívov, ktoré tu pôsobia a učia sa ich tí najmladší od najstarších. Tak ako to bolo voľakedy.

Námet, scenár a réžia: Miroslava Palanová
Odborná spolupráca: Mária Palasthyová
Inšpícia: Simona Dikaszová, Michaela Košová, Jana Veselovská, Zuzana Palanová
Účinkujú: DFS Sliačanček a FSk Sliačanka (Liptovské Sliače), Štefan Chmelický a Ivana Drobáňová (FS Váh, Liptovský Mikuláš), FSk Poludnica (Závažná Poruba), Vŕbové prútie (Liptovský Mikuláš), DFS Pramienok (Liptovský Mikuláš), FSk Stráne (Važec), FSk Kriváň (Východná), FS Váh (Liptovský Mikuláš)

viac...

Veľká scéna – amfiteáter

PIATOK 30. 6.
20:00
do 21:15

ČĽOVEK

Slávnostný program pri príležitosti významného životného jubilea Štefana Kocáka, folkloristu, tanečníka, choreografa a kultúrno-osvetového pracovníka

Námet, scenár a réžia: Peter Kocák
Inšpícia: členovia FS Vranovčan
Účinkujú: členovia FS Vranovčan, Michal Hirko a rodina Topoľovských z Parchovian, Kristínka a Peter Vajdovci, Viktor Ťasko
Texty: Anna Gdovinová, Jozef Jenčo
Kamera/strih: Martin Krestián
Video-postprodukcia: Adrián Jenčo

viac...

Veľká scéna – amfiteáter

PIATOK 30. 6.
21:30
do 22:50

RUB A LÍCE

Námet, scenár, choreografia, réžia: Viliam Mikula
Hudba: Peter Jantoščiak
Scéna, kostýmy: Lenka Kadlečíková
Účinkuje: Poddukelský umelecký ľudový súbor – PUĽS (Prešov)

Pohľady do histórie cez tri rôzne časové obdobia a miesta. V hudobno-tanečnom divadle sa prenesieme na hrad Ľubovňa od slávnych dôb stredovekých až po neslávne a ťažké časy v rámci Rakúsko-Uhorska. Tradičná huculská svadba a netradičná multikulti svadba v Užhorode v medzivojnových rokoch ukážu kontrasty spoločenských vrstiev 20. storočia. Ocitneme sa aj v súčasnosti so zamyslením nad svojím vkladom do novodobej histórie. V biblickom texte zaznieva absurdná prosba Boha o prerod dnešného konzumného človeka.

viac...

Veľká scéna – amfiteáter

PIATOK 30. 6.
23:00
do 00:00

ONDRO a KAMARÁTI – Pod obločkom

Nový pohľad na experimentálne spracovanie slovenskej ľudovej hudby z Horehronia, Pohronia a Vojvodiny.

Účinkujú:

Juraj Súdi – husle
Michaela Dobáková – husle
Šimon Škoda – viola
Marek Pisarčík – klavír
Michal Latinák – kontrabas
Ondrej Druga – spev, akordeón, klavír
Mužská a dievčenská spevácka skupina Univerzitného folklórneho súboru Mladosť z Banskej Bystrice

Okrem hudobníkov budú v programe účinkovať aj výrazné spevácke osobnosti z rôznych častí Slovenska:

Barbora Krištofíková – spev
Sabína Ladecká – spev
Michal Dudáš – spev
Vladimír Latinák – spev

Ondro a kamaráti je skupina hudobníkov – kamarátov, ktorí radi experimentujú a snívajú. V roku 2020 sa zúčastnili na televíznej súťaži Zem spieva, kde zaujali porotu a dostali sa až do finále.

Vo väčšine svojich aranžmánov kladú dôraz na priznanie vybraných štýlotvorných prvkov spracovaných piesní podľa konkrétnych lokalít ich pôvodu, ale vo viacerých prípadoch aj podľa konkrétnych spevákov – nositeľov tradícií. Ide o zavŕšenie projektu, ktorý už niekoľko rokov tvorí a zverejňuje svoje úpravy.

viac...

Humno

PIATOK 30. 6.
23:00
do 03:00

Pri muzike

Tanečná zábava

Účinkujú: Muzička, Ľudová hudba Michala Pagáča

viac...

Tancovisko

VIACDENNÉ PROGRAMY

JARMOK REMESIEL ÚĽUV

Areál amfiteátra


Piatok: 15:00 – 19:00

Príprava: Katarína Chruščová

Zruční majstri a ľudovoumeleckí výrobcovia z celého Slovenska predvedú svoje majstrovstvo a ponúknu na predaj svoje kvalitné výrobky. Návštevníci môžu stretnúť hrnčiara, kováča, nožiara, tkáča, čipkárku, kožušníka, zvonkára, drevorezbárov, drotárov, výrobcov hudobných nástrojov alebo aj kyjatických hračiek – prvku, ktorý bol minulý rok zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

STANICA SVET MARTINA SABAKU

Nová expozícia spontánneho umenia vo Východnej

Obec Východná – Farma Východná

Prvé zachránené umelecké prostredie na Slovensku, vytvorené spontánnym a originálnym autorom, rodákom z obce Východná, Martinom Sabakom (1925 – 2016).


Piatok: 17:00 – 18:00

Martin Sabaka (1925 – 2016), obuvník a železničiar, bol originálny tvorca, ktorý býval neďaleko amfiteátra vo Východnej. Pred svojím domom v priebehu tridsiatich rokov vybudoval jedinečnú architektonickú záhradu z recyklovaného materiálu, ktorá obsahovala viac ako tridsať jedinečne výtvarne stvárnených ikonických stavieb zo Slovenska, Európy a zámoria. Toto umelecké prostredie bolo dlho predmetom obdivu mnohých návštevníkov festivalu. Pán Ing. Viliam Ján Gruska, architekt pôvodného amfiteátra vo Východnej, na konci svojho života vyvinul značné úsilie na záchranu tohto jedinečného prostredia a jeho prezentáciu. Jeho pôvodný zámer sa podarilo realizovať s pomocou farmy vo Východnej, s podporou rodiny pána Sabaku, s podporou starostu obce Východná a s kolektívom ďalších spolupracovníkov a nadšencov.

Expozíciu Stanica Svet Martina Sabaku nájdete na kraji obce priamo na farme vo Východnej, asi 700 metrov od areálu amfiteátra za farmárskym obchodom HUMNO.

LIPTOVSKÉ HALUŠKY

Predaj tradičnej špeciality

Areál amfiteátra – Koliba


Piatok: 15:00 – 20:00

Príprava: obec Východná

LIPTOVSKÉ DROBY

Predaj tradičnej liptovskej špeciality

Areál amfiteátra – Ohnisko

Liptovské droby sú tradičným druhom jaterníc so zemiakovou náplňou, ktoré sa vyrábajú starou remeselnou metódou na území Liptova. Pozostávajú z jedinečnej korenenej zemiakovej zmesi so škvarkami, cibuľkou a cesnakom, ktorá je plnená do bravčových alebo hovädzích čriev.
Zloženie: zemiaky, bravčová slanina, bravčová masť, cibuľa, majorán, čierne korenie, soľ, cesnak, hovädzie alebo bravčové črevá, krupicová múka


Piatok: 15:00 – 20:00

Príprava: Štefan Tkáč – Gurmán

VÝCHODNIANSKA IZBA

Prezentácia tradičného bývania a tradičnej kuchyne obce Východná

Obec Východná – Drevenica vo Východnej


Piatok: 15:00 – 18:00

Príprava: obec Východná

FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ 1953 – 2023

Výstava venovaná histórii najstaršieho folklórneho festivalu Východná

Obec Východná – Obecný úrad


Piatok: 15:00 – 18:00

Výstava zostavená z archívnych materiálov obce Východná, z rôznych predmetov, artefaktov, letákov, bulletinov a fotografií z histórie FFV.

Zmena programu vyhradená.

posledná zmena: 22. 6. 2023 o 14:25