Záznam programu z festivalu

1. júla 2023 | Archív RTVS

JEDNA KRAJINA
Žijeme v pestrej krajine. Vychovali nás jej doliny aj roviny, trávnice aj čardáše, čižmy aj krpce. Môžeme mať rôzne názory, národnosť, či vierovyznanie, no všetci máme v srdci rovnako zaryté pesničky nášho detstva a chceme, aby ich zdedili aj naše deti. Ak si zachováme ľudskosť, rešpekt a schopnosť vzájomného načúvania, naše rozdiely nemusia byť prekážkou, ale zdrojom pestrosti našej kultúry, na ktorú sme právom tak hrdí. Spolu predsa žijeme v jednej krajine.
Priamy prenos zo 68. ročníka Folklórneho festivalu Východná
Záznam programu z festivalu

10. septembra 2023 | Archív RTVS

PO MEČI A PO PRASLICI
Záznam programu zo 68. ročníka Folklórneho festivalu Východná
Záznam programu z festivalu

17. septembra 2023 o 14:35 hod. | Archív RTVS

ČĽOVEK
Slávnostný program pri príležitosti významného životného jubilea Štefana Kocáka, folkloristu, tanečníka, choreografa a kultúrno-osvetového pracovníka.
Záznam programu zo 68. ročníka Folklórneho festivalu Východná
Záznam programu z festivalu

24. septembra 2023 o 14:35 hod. | Archív RTVS

Z TROCH CHOTÁROV
Liptov je dodnes jedným z najrázovitejších slovenských regiónov so živou kultúrou. Pod vencom hôr, holí a vrchov sa v kotline rozdelenej riekou Váh rozprestierali niekdajšie mestečká, dediny, osady. Všetko malo svoj poriadok. Naši predkovia rešpektovali ustálené pravidlá spôsobu života, hospodárenia i kultúry. Skúsenosti si odovzdávali z generácie na generáciu. V súčasnosti sa každým dňom nenávratne stráca časť ľudových tradícií regiónu. Zo života odchádzajú poslední pamätníci, nositelia vzácneho dedičstva regionálnych tradícií. Prostredníctvom nášho programu Vás pozývame nazrieť do našich troch liptovských chotárov dolného, stredného a horného Liptova, v ktorých sa snažíme uchovávať aspoň zlomok obrazu tradičnej spevnej, hudobnej i tanečnej kultúry vďaka členom folklórnych kolektívov, ktoré tu pôsobia a učia sa ich tí najmladší od najstarších. Tak, ako tomu bolo voľakedy.
Záznam programu zo 68. ročníka Folklórneho festivalu Východná
Záznam programu z festivalu

1. októbra 2023 o 15:30 hod. | Archív RTVS

JÁN AMBRÓZ
Koncert významného speváka horehronských ľudových piesní Jána Ambóza z Telgártu pri príležitosti jeho významného životného jubilea – 75 rokov. V sprievode muziky Milana Rendoša zaznejú najznámejšie ľudové piesne z jeho repertoáru.
Záznam programu zo 68. ročníka Folklórneho festivalu Východná