Skončil sa 68. ročník Folklórneho festivalu Východná.

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli do Východnej i tým, ktorí nás sledovali na sociálnych sieťach či obrazovkách RTVS.
Ďakujeme účinkujúcim, autorom, ďakujeme tiež partnerom a podporovateľom festivalu.
Ďakujeme aj tým, ktorí sa starali o našu bezpečnosť a zdravie počas festivalu – prílušníkom policajných, požiarnych a zdravotných zložiek.