69. ročník Folklórneho festivalu Východná vzdáva úctu slovenskému pedagógovi, etnológovi, folkloristovi, zberateľovi a spisovateľovi Jánovi Lazoríkovi. Na jeho počesť prinášame jedinečný program v podobe autentickej výstavy, besedy a ukážok z vlastnej tvorby.

Pestrý život a diela rodáka z Torysy priblíži výstava Nesmrteľný Šarišan

Ján Lazorík bol osobnosťou, ktorá svojím významom výrazne presahuje nielen hranice regiónu, ale aj Slovenska. Venoval sa mnohým oblastiam, dokonca bol jedným z iniciátorov reformy slovenského jazyka.

V Krivanoch zriadil Centrum ľudovej kultúry a remesiel a v roku 1968 založil folklórny súbor, v ktorom sám vystupoval ako rozprávač, spevák a tanečník. Po skončení učiteľskej kariéry prijal miesto odborného pracovníka v Okresnom múzeu v Starej Ľubovni, kde zanechal rozsiahlu kolekciu fotografických negatívov a ďalších dokumentov.

Jeho práca bola ocenená aj vtedajším prezidentom Andrejom Kiskom, ktorý mu v roku 2018 udelil in memoriam Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti ľudového umenia a folklóru.

Viac o jeho živote a významných počinoch sa dozviete na výstave, ktorú si môžete pozrieť v piatok 5. 7. 2024 od 15:00 do 18:00, v sobotu a nedeľu od 09:00 do 12:00. V sobotu o 14:30 je pre vás pripravená diskusia o živote a diele Jána Lazoríka z Krivian s kurátorom Michalom Smetankom. Hosťami diskusie budú príbuzní Jána Lazoríka, zástupcovia obce Krivany a Dedinskej folklórnej skupiny J. Lazoríka, zástupcovia Ľubovnianskeho múzea, priatelia a kolegovia J. Lazoríka (Štefan Kocák a Michal Smetanka).

Malá scéna ožije programom z tvorby Jána Lazoríka

V originálnej a nezmenenej podobe si návštevníci budú môcť pozrieť program Večar na valaľe a Od Jana po Michala na košeru. Oba programy uvedieme na Malej scéne v piatok 5. 7. 2024 o 15:45 v nezmenenej podobe, tak ako ich spracoval autor. Zmenili sa len osoby a obsadenia.

Večar na valaľe

Vtipný spevácko-hádankový výstup s gazdovsko-pijáckym motívom, popretkávaný nádhernými melódiami, predvedie FSk Krivany, ktorá s touto scénkou vystúpila vo Východnej v roku 1978.

Od Jana po Michala na košeru

Program sa odohráva v košiari, kde sa postupne stretnú bačovia a juhasi z okolia. Pozvoľna sa pridávajú aj ženy z brezovského jurmaku. Atmosféru programu dotvárajú aj typické bačovské a juhaské tance z okolia Krivian – stupana, krivačka, olafska, pokutovy tanec a ofči zdich. V závere programu budú spoločné párové krucene na typické piesne s bačovskou tematikou. Pred štvrťstoročím tento program uviedol Ján Lazorík vo Východnej.

Zosnulého folkloristu či mnohých ďalších si pripomenieme aj v rámci programu Poklona vo večnosti, ktorý bude v sobotu o 11:00 na cintoríne vo Východnej.