Aktuálny cenník

PERMANENTKA, 5. 7. – 7. 7. 2024

celá 35 € zľavnená 23 €

ŠTVRTOK, 4. 7. 2024

celá 20 € zľavnená 15 €

PIATOK, 5. 7. 2024

celá 20 € zľavnená 12 €

SOBOTA, 6. 7. 2024

celá 20 € zľavnená 12 €

FESTIVALOVÁ ZÓNA, 5. 7. – 7. 7. 2024

  • Vstup Festivalová zóna a nedeľný Galaprogram
  • predaj iba na mieste
celá 8 € zľavnená 4 €

Predpredaj vstupeniek prebieha od 6. 12. 2023 do 4. 7. 2024. Vstupenky budú v predaji aj na mieste od 5. 7. do 7. 7. 2024.

Predpredaj

Vstupenku je možné zakúpiť prostredníctvom tejto stránky nižšie a tiež prostredníctvom oficiálneho predajcu predpredaj.sk.

Podmienky vstupného

Vstupenky sú v predaji cez webové stránky www.festivalvychodna.sk a www.predpredaj.sk. Vstupenku si možno zakúpiť online a v mieste konania podujatia.

Návštevníci, ktorí si zakúpia permanentku so vstupom na Veľkú scénu za vstup do festivalovej zóny neplatia. Permanentka so vstupom na Veľkú scéna nezahŕňa program uvádzaný na Veľkej scéne vo štvrtok 4. 7. 2024. Návštevníci, ktorí si zakúpia len permanentku na vstup do festivalovej zóny (nákup možný len v mieste konania podujatia), si musia v prípade záujmu vstupenku na programy uvádzané na Veľkej scéne dokúpiť v plnej sume (neplatí pre Galaprogram). Vstupné do festivalovej zóny sa neodpočítava a nie je možné vzájomne kumulovať. Deti vo veku do 6 rokov (vrátane) majú do festivalovej zóny a na všetky programy vstup zdarma. Základná cena vstupenky pre osoby od 16 rokov je 45,- EUR. Základná cena zľavnenej vstupenky je 30,- EUR. Organizátor je oprávnený stanoviť z určitých dôvodov alebo na vyhradený čas určitú zľavu zo základnej ceny vstupenky.

Deti vo veku od 7 do 15 rokov (vrátane), držitelia karty ISIC, ITIC, Euro26, dôchodcovia a držitelia preukazu ZŤP majú nárok na zľavnené vstupné. Držiteľ karty ŤZPS a jedna sprevádzajúca osoba majú nárok na zľavnené vstupné. Zľavnené vstupné sa poskytne na základe predloženia sieťových cestovných lístkov MAXI KLASIK (prenosný/neprenosný) a preukazov JUNIOR a KLASIK. Zľavnené vstupné zároveň platí aj pre držiteľov železničných preukazov ZSSK, Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s. a Železníc Slovenskej republiky, ako aj pre všetky druhy cestovných lístkov s cieľovou stanicou Východná a Liptovský Mikuláš. Zľava sa týka iba držiteľa platného preukazu, respektíve platného cestovného lístka, a nie je možné ju kumulovať.

Kapacita Veľkej scény je obmedzená.

Upozornenie pre držiteľa vstupenky

Zakúpením vstupenky a jej predložením pri vstupe na podujatie držiteľ vstupenky vyjadruje súhlas s týmito podmienkami, pokynmi organizátora podujatia a všeobecnými obchodnými podmienkami predajcu vstupeniek MADWIRE, s. r. o., zverejnenými na stránke: www.predpredaj.sk a zaväzuje sa postupovať v súlade s ich obsahom. • Vstupenku je zakázané kopírovať alebo falšovať. Falšovanie je protiprávne. • Vstupenka je určená na jednorazovú výmenu za náramok a po výmene vstupenka stráca platnosť. • Poškodená vstupenka je neplatná.

• Oficiálny predajca vstupeniek je sprostredkovateľom predaja vstupenky a nie je zodpovedný za zmenu alebo zrušenie podujatia. • V prípade zrušenia alebo zmeny termínu podujatia má držiteľ vstupenky právo na vrátenie ceny vstupenky. Z iných ako uvedených dôvodov nevzniká nárok na vrátenie zaplatenej ceny vstupenky.

• V prípade zrušenia alebo zmeny podujatia organizátorovi podujatia nevzniká povinnosť nahradiť súvisiace náklady držiteľa vstupenky, t. j. najmä náklady na dopravu či ubytovanie. • Na podujatie je zakázané nosiť zbrane, fľaše, poháre, palice, pyrotechnické predmety, nahrávacie zariadenia a iné predmety, ktoré sú zakázané organizátorom. • Návštevník podujatia dáva výslovný súhlas na bezodplatné použitie filmového, fotografického, zvukového alebo iného záznamu zachytávajúceho jeho podobu alebo jeho iný prejav, ktorý bol vyhotovený počas podujatia. Záznam môže byť použitý akýmkoľvek spôsobom bez časového obmedzenia.

• Vstupenky sa kupujú iba cez oficiálneho predajcu, respektíve organizátora. • Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu pokynov týkajúcu sa správania na podujatí. • Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu Podmienok vstupného a Upozornenia pre držiteľa vstupenky.