V programe uvidíte
SĽUK na FFV 2024

Slovenský ľudový umelecký kolektív je profesionálne umelecké teleso, pôsobiace od roku 1949 v oblasti umeleckého spracovania a interpretácie folklóru na Slovensku. SĽUK vo svojej tvorbe vychádza z autentických podôb slovenského ľudového umenia, ktoré spracúva do umelecky vysoko kvalitných a divácky úspešných programov. V súčasnosti pôsobí v tanečnom súbore, ľudovej hudbe a speváckej skupine SĽUK-u 45 špičkových profesionálnych umelcov.

Umelecká tvorba tohto telesa je v posledných rokoch poznačená snahami o hľadanie novej tváre a nového tvaru SĽUK-u pre tretie tisícročie. V tomto zmysle predstavuje SĽUK profesionálne reprezentatívne umelecké teleso, ktoré vo svojej tvorbe zohľadňuje okrem tradičných prístupov aj nové inovatívne a kreatívne umelecké projekty s presahom k novým umeleckým žánrom; umeleckú scénu, ktorá dáva priestor mladým umelcom, vysokoškolským študentom, ale aj odbornej verejnosti na realizáciu ich projektov, na tvorbu koprodukčných, medzižánrových a multikultúrnych podujatí a umeleckých programov, ako aj organizovanie workshopov, seminárov a konferencií.

Vo Východnej vystúpi profesionálny súbor Fitos Dezső Társulat z Budapešti

Veľkú scénu zaplavia pestré cigánske tance maďarsky hovoriacej oblasti Karpatskej kotliny v programe TAVEN BAXTALE! – Buď šťastný!. Tak ako sú remeslá rôznorodé, aj predstavenie, ktoré vás čaká od Fitos Dezső Társulat prinesie formálnu i umeleckú rôznorodosť. Dramaturgickým záväzným materiálom predstavenia je stvárnenie túlavej nátury Rómov.

Baladické a lyrické, ale aj živé a komické. Tieto scény predstavia pôvod a históriu cigánov, ako ste ich nepoznali.

Réžia a choreografia: Enikő Kocsis a Dezső Fitos

VRANOVČAN na Veľkej scéne

55 ročný Vranovčan je v posledných rokoch priekopníkom inovatívnej folklórnej tvorby, keďže okrem prezentácie tradičnej ľudovej kultúry nekonvenčným spôsobom prepája folklór s divadelným umením. Prostredníctvom ucelených umeleckých programov (Čierno-Biely Svet, Z-B-O † H-O-M či ČĽOVEK) začal prinášať divákovi hlbší pohľad na citlivé témy spoločnosti s imperatívom na silný odkaz pre ďalšie generácie. Jeho tvorba si doposiaľ vyslúžila niekoľko desiatok významných celoštátnych i medzinárodných ocenení.

Program POKLONA, s ktorým sa predstaví na 69. ročníku Folklórneho festivalu Východná, tentokrát vzdáva úctu slovenskému pedagógovi, etnológovi, folkloristovi, zberateľovi a spisovateľovi Jánovi Lazoríkovi z Krivian.