V programe uvidíte
SĽUK na FFV 2024

Slovenský ľudový umelecký kolektív je profesionálne umelecké teleso, pôsobiace od roku 1949 v oblasti umeleckého spracovania a interpretácie folklóru na Slovensku. SĽUK vo svojej tvorbe vychádza z autentických podôb slovenského ľudového umenia, ktoré spracúva do umelecky vysoko kvalitných a divácky úspešných programov. V súčasnosti pôsobí v tanečnom súbore, ľudovej hudbe a speváckej skupine SĽUK-u 45 špičkových profesionálnych umelcov.

Umelecká tvorba tohto telesa je v posledných rokoch poznačená snahami o hľadanie novej tváre a nového tvaru SĽUK-u pre tretie tisícročie. V tomto zmysle predstavuje SĽUK profesionálne reprezentatívne umelecké teleso, ktoré vo svojej tvorbe zohľadňuje okrem tradičných prístupov aj nové inovatívne a kreatívne umelecké projekty s presahom k novým umeleckým žánrom; umeleckú scénu, ktorá dáva priestor mladým umelcom, vysokoškolským študentom, ale aj odbornej verejnosti na realizáciu ich projektov, na tvorbu koprodukčných, medzižánrových a multikultúrnych podujatí a umeleckých programov, ako aj organizovanie workshopov, seminárov a konferencií.

Projekt Korene na FFV 2024

VIAC AKO 65 ÚČINKUJÚCICH (ĽUDOVÝ ORCHESTER, SPEVÁCKY ZBOR, TANEČNÝ SÚBOR, HUDOBNÁ SKUPINA, HERECKÉ LEGENDY) – VEĽKOLEPÁ MULTIŽÁNROVÁ SHOW O SLOVENSKOM FOLKLÓRE.

Korene po prvýkrát vo Východnej! Po úspešnej premiére projektu Korene v máji 2022 sa podarilo predstavenie oživiť a priniesť ho na pódiá opäť koncom roka 2023, a to vo vypredanej mestskej športovej hale v Michalovciach, či koncom januára 2024 v dvakrát vypredanom bratislavskom Stars Auditóriu. Tentoraz mieria Korene aj na najväčší folklórny festival na Slovensku do Východnej, kde sľubujú originálny zážitok pre divákov nielen z folklórnej komunity.

Vo Východnej vystúpi profesionálny súbor Fitos Dezső Társulat z Budapešti

Veľkú scénu zaplavia pestré rómske tance maďarsky hovoriacej oblasti Karpatskej kotliny v programe TAVEN BAXTALE! – Buď šťastný!. Tak ako sú remeslá rôznorodé, aj predstavenie, ktoré vás čaká od Fitos Dezső Társulat prinesie formálnu i umeleckú rôznorodosť. Zaujme nielen vizuálne, ale ponúkne divákom aj pohľad do bohatstva kultúrneho dedičstva Rómov.

Réžia a choreografia: Enikő Kocsis a Dezső Fitos

VRANOVČAN na Veľkej scéne

55 ročný Vranovčan je v posledných rokoch priekopníkom inovatívnej folklórnej tvorby, keďže okrem prezentácie tradičnej ľudovej kultúry nekonvenčným spôsobom prepája folklór s divadelným umením. Prostredníctvom ucelených umeleckých programov (Čierno-Biely Svet, Z-B-O † H-O-M či ČĽOVEK) začal prinášať divákovi hlbší pohľad na citlivé témy spoločnosti s imperatívom na silný odkaz pre ďalšie generácie. Jeho tvorba si doposiaľ vyslúžila niekoľko desiatok významných celoštátnych i medzinárodných ocenení.

Program POKLONA, s ktorým sa predstaví na 69. ročníku Folklórneho festivalu Východná, tentokrát vzdáva úctu slovenskému pedagógovi, etnológovi, folkloristovi, zberateľovi a spisovateľovi Jánovi Lazoríkovi z Krivian.