Mapa areálu

Mapa areálu

Mapa areálu

Kliknite na obrázok a zväčšite ho, alebo si ho stiahnite vo formáte PDF vo veľkosti A3 alebo vo veľkosti A4

Press

Na festival majú voľný vstup len vopred akreditovaní novinári do termínu 28. júna 2024 na základe vyplneného online akreditačného formulára. Formulár slúži na registráciu jednej osoby, nie viacerých. Informáciu o udelení/neudelení akreditácie dostanú záujemcovia e-mailom spolu s organizačnými pokynmi.

Akreditovaný novinár sa musí na mieste podujatia preukázať platným novinárskym preukazom. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť udelenie akreditácie v prípade nedodržania podmienok organizátora. Akreditovaní novinári budú mať špeciálne označenie a ich pohyb v rámci festivalu bude presne určený v organizačných pokynoch. Nie je možný pohyb pod pódiom Veľkej scény okrem štábu RTVS. Umiestnenie Press centra bude vyznačené na mape areálu.

Fotografovanie je povolené výlučne len akreditovaným fotografom. Tolerujú sa neprofesionálne automatické fotoaparáty bez použitia blesku v blízkosti pódií Veľkej scény aj Malej scény.

Vstupom do areálu amfiteátra každý návštevník udeľuje súhlas a berie na vedomie, že fotografie alebo iný záznam jeho osoby z festivalu budú použité v akejkoľvek technickej úprave na promovanie festivalu v čase konania a po skončení podujatia s neobmedzeným časovým a teritoriálnym využitím.

Tlačové správy

Ubytovanie

STANOVÁ DEDINKA FFV 2024

Stanová dedinka FFV 2024 sa nachádza vo festivalovej zóne amfiteátra Východná (mapa).

Stanová dedinka je bezplatná, má obmedzenú kapacitu a je na vlastnú zodpovednosť. Organizátor nenesie zodpovednosť za prípadné straty, škody a krádeže. Stany je možné umiestniť len v na to vyhradenej zóne. Parkovanie pri stane/vo festivalovej zóne nie je možné, rovnako nie je možný vjazd do festivalovej zóny.

Rozloženie stanu bude možné od: štvrtok 4. 7. 2024 od 16:00 hod.

Zloženie stanu najneskôr: nedeľa 7. 7. 2024 do 17:00 hod.

Čo je potrebné v prípade záujmu o stanovanie zakúpiť:

 • Permanentku na Veľkú scénu na 3 dni (zahŕňa vstup Veľká scéna a festivalová zóna).
 • Parkovanie na vyhradenom parkovisku pre verejnosť – v prípade potreby.
UBYTOVANIE V BLÍZKOSTI KONANIA FESTIVALU

Doprava

Vďaka ekologickému dopravnému partnerovi ZSSK sa na festival dostanete aj vlakom. Zoznam expresných vlakov (Ex) a rýchlikov (R) ZSSK s mimoriadnym zastavením v stanici Východná počas konania FFV 2024 nájdete na samostatnej podstránke tu . Časy zastavovania osobných vlakov (Os) nájdete v cestovnom poriadku ZSSK.

Pre uľahčenie prístupovej dopravnej komunikácie sme pre vás zabezpečili kyvadlovú dopravu zo železničnej stanice Východná smer Amfiteáter (Garáže SAD) a späť. Cestovný poriadok kyvadlovej dopravy nájdete na samostatnej podstránke tu .

Platby – Vstupenka

PLATOBNÁ KARTA

Návštevníci si môžu zakúpiť vstupenky na mieste konania festivalu a zaplatiť za ne platobnou kartou. Platobné karty budú akceptované pri piatich vstupoch do festivalovej zóny (A1, A2, A3, A4, A5).

HOTOVOSŤ

Platba v eurách.

ONLINE – PREDPREDAJ

Po zrealizovaní platby si môžete vstupenky vytlačiť alebo uložiť v mobilnom telefóne.
Na mieste konania, po preukázaní sa vstupenkou dostanete wristband (páska na ruku).

Vstup pre obyvateľov obce Východná

Návštevníci s trvalým pobytom v obci Východná majú do festivalovej zóny vstup zdarma na základe preukázania sa špeciálnou páskou na ruku. Rozdávanie pások pre obyvateľov obce Východná bude zabezpečovať obecný úrad vo Východnej.
V prípade, že občan s trvalým pobytom v obci Východná má záujem o programy uvádzané na Veľkej scéne, má nárok na vstupné podľa cenníka pre návštevníkov s trvalým pobytom v obci Východná.

Cenník pre obyvateľov obce Východná
Cenník pre obyvateľov obce Východná v PDF

Vstupom do areálu amfiteátra každý návštevník udeľuje súhlas a berie na vedomie, že fotografie alebo iný záznam jeho osoby z festivalu budú použité v akejkoľvek technickej úprave na promovanie festivalu v čase konania a po skončení podujatia s neobmedzeným časovým a teritoriálnym využitím.

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny – festivalová zóna pre návštevníkov
ŠTVRTOK 4. 7. 2024 od 16:00 hod. do 24:00 hod.
PIATOK 5. 7. 2024 od 00:00 hod. do 24:00 hod.
SOBOTA 6. 7. 2024 od 00:00 hod. do 24:00 hod.
NEDEĽA 7. 7. 2024 od 00:00 hod. do 18:00 hod.
Otváracie hodiny – pokladne A1 – A5
ŠTVRTOK 4. 7. 2024 od 16:00 hod. do 20:00 hod.
PIATOK 5. 7. 2024 od 10:00 hod. do 22:00 hod.
SOBOTA 6. 7. 2024 od 07:00 hod. do 22:00 hod.
NEDEĽA 7. 7. 2024 od 07:00 hod. do 14:00 hod.

Zmena otváracích hodín vyhradená.

Parkovanie pre verejnosť

Parkovacie miesta a ich organizáciu zabezpečuje obec Východná a jej pracovníci. Parkovanie návštevníkov festivalu je povolené len na vyznačených parkoviskách mimo areálu Amfiteátra; v prípade odstavenia vozidla na mieste mimo vyznačeného parkoviska bude vozidlo odtiahnuté!

Priestor pre zázemie karavánov nebude k dispozícii!

V prípade ďalších informácií kontaktujte Obecný úrad, Východná, referát kultúry na kultura@vychodna.eu alebo 044 / 520 74 19.

Cena parkovania pre verejnosť
Osobný automobil 2 €/deň
Dodávkové vozidlo 6 €/deň
Autobus 10 €/deň

Festivalový obchodík

Vezmite si kúsok z Folklórneho festivalu Východná domov na pamiatku! A to nielen z roku 2024!

Pripravili sme pre vás tričká, klobúky a stužku s motívom 69. ročníka, ale taktiež tričká s úsmevným nápisom „Vytoč ma vo Východnej“. 🆕🎊 Novinkou je upcyklovaný merkantil (tašky, vaky, sedáky, vankúše, obal na mobil), ktorý sme vyrobili v chránenej dielni z látky, ktorá tvorila minuloročnú Veľkú scénu ♻️😍.

Opatrenia a zákazy

Opatrenia:
 • vstup a pohyb vo festivalovej zóne je možný len s platným a nepoškodeným wristbandom (páskou na ruke);
Zákazy:
 • drogy, psychotropné látky, zbrane, horľaviny a pyrotechnika akéhokoľvek druhu;
 • prísne zakázané je zhotovovanie zvukových/obrazových záznamov alebo videozáznamov;
 • lietajúce drony;
 • filmové kamery, videokamery (DV, DV Cam, Beta Cam a i.);
 • profesionálne fotoaparáty;
 • predmety ohrozujúce bezpečnosť vrátane sklených nádob a fliaš;
 • vlastné nealko nápoje v plastových nádobách;
 • prísne zakázané je zakladať oheň v areáli amfiteátra;
 • akýkoľvek druh varičov;
 • magnetofóny;
 • prísny zákaz fajčenia v detských/rodinných zónach (KOŠIARIK) a vo všetkých stanoch;
 • prísny zákaz stanovania na parkovisku a mimo vyhradených priestorov;
 • zákaz požívania dáždnikov v hľadisku Veľkej a Malej scény (ohľad na lepšiu viditeľnosť programu na scénach);
 • parkovanie návštevníkov festivalu je povolené len na vyznačených parkoviskách mimo areálu Amfiteátra; v prípade odstavenia vozidla na mieste mimo vyznačeného parkoviska bude vozidlo odtiahnuté!

Bezpečnosť a zdravie

Bezpečnosť a zdravie návštevníkov na festivale je pre nás prioritou.

O bezpečnosť na festivale sa stará riadne označená bezpečnostná služba. Slúži na ochranu návštevníkov a na stráženie festivalových priestorov.

V priestoroch festivalu je voľný pohyb policajných, požiarnych a zdravotných zložiek s vlastným, viditeľne označeným stálym miestom. Stále miesta štátnej polície, zdravotnej služby a požiarnej služby sú riadne označené na informačnej mape v mieste konania festivalu a v elektronickej podobe tu.

Odporúčame všetkým návštevníkom festivalu, aby festivalový náramok mali priamo na ruke, čím znížia riziko nedorozumenia s organizačným štábom a bezpečnostnými zložkami.

Kompetencie bezpečnostnej služby:

 • kontrola festivalových náramkov;
 • kontrola stanovej dedinky;
 • osobná prehliadka (na zamedzenie vnášania nebezpečných a nepovolených predmetov – Opatrenia a zákazy);
 • vyvedenie z areálu (neoznačené osoby, agresívne osoby, osoby ohrozujúce bezpečnosť, neautorizovaní predajcovia a predajcovia porušujúci zmluvu o predaji, díleri akýchkoľvek drog a psychotropných látok a i.);
 • usmerňovanie pohybu na základe pokynov organizátora;
 • pomoc návštevníkom na vozíku a držiteľom preukazov ZŤP-S so sprievodom pri vstupe.

EKO

Na festivale každý návštevník vyprodukuje viac ako pol kilogramu komunálneho odpadu. To je viac ako 14 ton neseparovaného odpadu, ktorý skončí na skládke. Pritom väčšia časť z neho sa dá zhodnotiť. Až 40 percent odpadu z obdobných podujatí tvorí tzv. BRKO – biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z gastro zóny.

Naším cieľom sú zelené riešenia a zásadné zlepšenie výsledkov v rámci životného prostredia:

 • kompostovateľný riad,
 • zber druhotných surovín
 • udržiavanie čistoty areálu.

Dôležité telefónne čísla

Hasičská a záchranná služba, polícia 112
Hasičská služba 150, 112
Záchranná služba 155, 112
Polícia 158, 112
Horská záchranná služba 18 300
Cestná záchranná služba (SČK) 154
Havarijná a núdzová služba pre motoristov 18 128, 18 154
Global assistance Slovakia 18 118
Dopravný servis *75 (z mobilného telefónu)

SOS | Únik

Únikové zóny:

Všetky vchody a východy sú viditeľne označené priamo na mieste a na informačných mapách v areáli amfiteátra, na mape vo festivalovom bulletine a na mape v elektronickej podobe tu.

Festivalová zóna má štyri hlavné vstupné vchody/únikové východy: A 1/EXIT 1, A 2/EXIT 2, A 3/EXIT 3, A 4/EXIT 4 a ďalšie dva únikové východy ÚNIKOVÝ VÝCHOD 5 a ÚNIKOVÝ VÝCHOD 6.

V prípade mimoriadnej udalosti prosíme návštevníkov, aby zachovali rozvahu a riadili sa pokynmi bezpečnostnej služby, organizačného štábu a bezpečnostných zložiek.

Mapa areálu

Mapa areálu

Kliknite na obrázok a zväčšite ho, alebo si ho stiahnite vo formáte PDF vo veľkosti A3 alebo vo veľkosti A4

Odpovede na časté otázky

Folklórny festival Východná sa koná 4. – 7. 7. 2024 v amfiteátri vo Východnej.
Vstupenky je možné si zakúpiť v predpredaji na podstránke Vstupenky, na stránke predpredaj.sk alebo priamo na mieste počas konania festivalu.
Festivalová zóna je nové pomenovanie pre areál amfiteátra, ktoré odzrkadľuje programy a aktivity konajúce sa v tomto priestore.
Vstup do festivalovej zóny nie je len „vstupom do gastro zóny“, ale do kultivovaného priestoru, kde návštevníci v cene vstupného získajú aj vstup na:
— tanečné školy pre deti a dospelých s najlepšími lektormi ľudového tanca na Slovensku,
— školy spevu,
— programy uvádzané na Malej scéne,
— odborné programy,
— detské programy a zábavu pre deti v Košiariku,
— školu remesiel pre deti,
— prezentáciu tradičných remesiel v spolupráci s ÚĽUV-om,
— galaprogram uvádzaný na Veľkej scéne.

Súčasťou vstupu do festivalovej zóny je aj možnosť využiť toalety bez nutnosti platby navyše.
Licenčné podmienky štvrtkového programu nám nedovolili tento program zahrnúť do permanentky, preto je nutné si na štvrtok zakúpiť vstupenku samostatne. Keďže sa snažíme priniesť lákavý a pútavý program, ako kompenzáciu sme sa rozhodli nedeľu sprístupniť pre všetkých nadšencov festivalu bez nutnosti akejkoľvek vstupenky či permanentky, a to úplne zadarmo.
Návštevník, ktorý si zakúpi vstupenku do festivalovej zóny a následne by mal záujem o program uvádzaný na Veľkej scéne, si musí dokúpiť vstupenku na Veľkú scénu. To neplatí pre program Tradície v pohybe (Galaprogram 69. ročníka), na ktorý platí aj vstupenka do festivalovej zóny a nie je potrebné zakúpiť ďalšiu vstupenku. Program Tradície v pohybe bude uvedený na Veľkej scéne v nedeľu o 14:00 hod.
V prípade online zakúpenej vstupenky stačí elektronická podoba. Vstupenka je určená na jednorazový vstup na festival. Po výmene za festivalový náramok na ruku vstupenka stráca platnosť. Fyzicky poškodená vstupenka nie je platná.
Pri vstupe do festivalovej zóny vám bude platná vstupenka vymenená za festivalový náramok na ruku (tzv. wristband – páska na ruku). Tento náramok vás oprávňuje festivalovú zónu opustiť a opätovne sa do nej vrátiť. Teda opätovný vstup do festivalovej zóny je možný len na základe tohto náramku. Odporúčame všetkým návštevníkom festivalu, aby festivalový náramok mali počas celého konania festivalu priamo na ruke, čím znížia riziko nedorozumenia s organizačným štábom a bezpečnostnými zložkami.
Podrobný program nájdete na podstránke Program.
Áno, festivalová zóna má vyhradené miesto pre gastro stánky.
Stanovanie pri aute prináša množstvo rizík a nepredvídateľných situácií, preto je z bezpečnostných dôvodov zakázané.
Parkovacie miesta a ich organizáciu zabezpečuje obec Východná a jej pracovníci. V prípade potreby kontaktujte Obecný úrad Východná, referát kultúry písomne na kultura@vychodna.eu alebo telefonicky na čísle 044 / 520 74 19. Mapa parkovania bude k dispozícii priamo na mieste konania festivalu, na webovej stránke festivalu a obce Východná a na sociálnych sieťach festivalu.
Nie, výnimku majú len rodiny s deťmi a držitelia preukazov ZŤP, ŤZP alebo ŤZP-S. Títo návštevníci si môžu do festivalovej zóny priniesť vlastné nápoje v plastových nádobách.
Áno, návštevníci si môžu priniesť vlastnú plastovú nádobu na vodu, pokiaľ je pri vstupe prázdna. Zakázané sú sklenené nádoby, sklenené fľaše a vlastné nápoje v plastových fľašiach podľa platných opatrení a zákazov. Návštevníkom je k dispozícii bezplatná studnička s pitnou vodou. Jej umiestnenie vo festivalovej zóne nájdete na mape (bude zverejnená).
Nie, návštevník platí jednotnú cenu za vstup na festival podľa platného cenníka. V cene vstupu je zahrnuté aj využitie toaliet bez poplatku.
Áno, umiestnenie záchranných zložiek vo festivalovej zóne nájdete na mape (bude zverejnená).
V prípade záujmu o partnerskú spoluprácu prejdite na časť Kontakty.
Na Malej scéne je vzdialenosť medzi javiskom a hľadiskom podstatne kratšia. Vďaka tomu môže divák sledovať programy lepšie a vidí program oveľa detailnejšie. Programy sú kontaktnejšie, intímnejšie. Divák vníma emócie vychádzajúce z programu intenzívnejšie ako pri programe na Veľkej scéne.

Na Veľkej scéne divák vníma hlavne priestorovú kresbu a detail vidí len sprostredkovaný na obrazovkách. Architektúra Veľkej scény a javiska však poskytuje jedinečnú a nezvyčajnú atmosféru prepojenia účinkujúcich a diváka, ktorá je často umocnená v nočných hodinách osvetlením a samotnými divákmi. Veľkosť scény zároveň umožňuje autorom pripravovať väčšie programy s témou, ktorá je čitateľnejšia pre diváka.
Korene – celovečerná veľkolepá multižánrová show o slovenskom folklóre v moderných podobách z dielne Iconito & FS Zemplín. Ľudový orchester, spevácky zbor, tanečný súbor, hudobná skupina a herecké legendy – viac ako 65 účinkujúcich a program, ktorý vypredal haly v Michalovciach a Bratislave, teraz na Veľkej scéne. Viac informácií nájdete v programe.
Každý rok pripravujeme aj program zameraný na deti. V tomto roku to bude niekoľko programov. Interaktívny program v Košiariku, kde budú deti objavovať a spoznávať regióny Slovenska, v Májke sa budú môcť pod taktovkou zručných majstrov ÚĽUV-u priučiť niektorému z tradičných remesiel. Na Malej scéne sa predstavia najlepší interpreti z detskej súťaže a prehliadky Vidiečanova Habovka, ale aj detskí víťazi Šaffovej ostrohy. V Humne a Tancovisku si deti budú môcť zatancovať v školičkách tanca a v nedeľu uvidia detský program na Malej scéne.
V predpredaji sú vstupenky dostupné za zvýhodnené ceny oproti predaju v amfiteátri počas konania festivalu. Najvýhodnejšia cena vstupenky je na začiatku predpredaja. Okrem toho zakúpením vstupenky v predpredaji predídete čakaniu pri pokladnici v amfiteátri a lístok budete mať priamo v mobile.