Poskytnutie predajného miesta

V prípade záujmu o poskytnutie predajného miesta na Folklórnom festivale Východná je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku. Akceptované budú len prihlášky zaslané cez elektronický systém festivalu.

Prihlasovanie bude sprístupnené koncom prvého kvartálu 2024.

V rámci výberového konania budú akceptované len riadne vyplnené online prihlášky, ktoré budú spĺňať všetky stanovené podmienky RÚVZ SR a organizátora.

Dodržiavanie povinností bude zmluvne zakotvené a kontrolované počas konania Folklórneho festivalu Východná 2024. Nedodržiavanie týchto podmienok bude sankcionované.

Termín uzávierky prihlášok bude stanovený pri spustení systému prihlasovania.

Po výberovom konaní bude zaregistrovaným záujemcom zaslané Rozhodnutie o pridelení/nepridelení predajného miesta na základe vyplnenej prihlášky začiatkom júna 2024.