Poskytnutie predajného miesta

V prípade záujmu o poskytnutie predajného miesta na Folklórnom festivale Východná je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku.

V rámci výberového konania budú akceptované len riadne vyplnené online prihlášky, ktoré budú spĺňať všetky stanovené podmienky RÚVZ SR a organizátora.

Dodržiavanie povinností bude zmluvne zakotvené a kontrolované počas konania Folklórneho festivalu Východná 2024. Nedodržiavanie týchto podmienok bude sankcionované.

Registrácia záujemcov o poskytnutie predajného miesta a následné rozhodovanie o pridelení/nepridelení predajného miesta je v kompetencii obce Východná a zabezpečuje ju obec Východná.

Po výberovom konaní bude zaregistrovaným záujemcom zaslané Rozhodnutie o pridelení/nepridelení predajného miesta na základe vyplnenej prihlášky začiatkom júna 2024.

Podmienky pre gastro zónu:

  • KOMPOSTOVATEĽNÝ RIAD – Všetci predajcovia jedál a nápojov na priamu konzumáciu sú povinní pri predaji používať kompostovateľný riad (nie plastový či papierový), vrátane príborov, tácok a pohárov na vlastné náklady.
  • ČASOVO OBMEDZENÉ ZÁSOBOVANIE – Tovar si môžete doviesť i odviesť autom každý deň v presne stanovených časoch organizátora počas konania festivalu. Časy a vstupná trasa pre zásobovanie budú uvedené v zmluve. V rámci šetrenia životného prostredia preferujeme, ak si svoj tovar donesiete ručne.
  • PARKOVANIE – na základe vyhodnotenia nutného parkovania v gastro zóne – predajca dostane parkovaciu kartičku a bude dodržiavať pokyny Organizátora a vyhradené parkovacie miesta. Myslite však na to, že festival sa koná v uzavretom areáli, kde nie je možné zabezpečiť parkovanie pre všetkých predajcov.
  • MONTOVANIE A DEMONTOVANIE PREDAJNÝCH STÁNKOV – Časový harmonogram zásobovania, montovania a demontovania predajných stánkov v príprave.
  • POČAS FESTIVALU ŽIADAME DODRŽIAVAŤ TOVAROVÚ EXKLUZIVITU NA ALKOHOLICKÉ A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE FOLKLÓRNEHO FESTIVALU VÝCHODNÁ.

PREDAJ PIVA NA FESTIVALE

Počas festivalu je možné predávať výlučne pivo značky Šariš a Birell, iné značky pív nie sú povolené. Rovnako sú zakázané stany, slnečníky a iný mobiliár označený inou značkou piva ako Šariš alebo Birell.

Výhradný dodávateľom piva je spoločnosť CBA Verex Liptovský Mikuláš, ktorá zabezpečí dovoz priamo do areálu festivalu. Minimálna objednávka je 3 x 50 l sud (Šariš, Birell alebo kombinácia). Počas konania festivalu je možné zapožičanie výčapného zariadenia (s kompresorom), slnečníka a narážacích hlavíc – betónové záťaže 0,5 x 0,5 m na slnečník si musí zabezpečiť záujemca o predajné miesto.

SPROSTREDKOVANIE PRODUKTOV SPOLOČNOSTI KOFOLA

Organizátor ponúka sprostredkovanie produktov spoločnosti Kofola. V ponuke sú sudy Kofola, Vinea alebo Top tonic a fľašové nealkoholické nápoje. Počas konania festivalu je možné zapožičanie chladničky, výčapného zariadenia (s kompresorom), slnečníka a narážacích hlavíc – betónové záťaže 0,5 x 0,5 m na slnečník si musí predajca zabezpečiť sám.

V prípade, že sa záujemca rozhodne využiť ponuku spoločnosti Kofola, môže predávať výlučne nealkoholické nápoje z portfólia Kofola, t.j. Kofola, Vinea, Rajec a Top Tonic. Výhradným dodávateľom nealkoholických nápojov je spoločnosť CBA Verex Liptovský Mikuláš, ktorá zabezpečí dovoz priamo do areálu festivalu. Minimálna objednávka je 4 x 50 l sud (Kofola, Vinea, Top tonic alebo kombinácia. V prípade zapožičania chladničky je minimálny odber nealkoholických nápojov vo výške 100 €.

Po ukončení výberového konania budú predajcom, ktorým bolo pridelené predajné miesto zaslané bližšie informácie o možnostiach a podmienkach predaja piva a produktov spoločnosti Kofola.

Registračný formulár je dostupný na stránke obce Východná, sekcia Návštevník, časť Žiadosť o poskytnutie predajného miesta FFV 2024.

https://www.vychodna.eu/navstevnik/folklorny-festival-vychodna/folklorny-festival-2024/ziadost-o-poskytnutie-predajneho-miesta-ffv-2024/