Tradície v pohybe – leitmotív aktuálneho ročníka FFV sa opäť odzrkadľuje aj vo vizuále festivalu.

Hlavnou ideou vizuálu je zobraziť pohyb, pohyb tradícií – tradície v pohybe. Inšpiráciou bol pohľad z vtáčej perspektívy na točiace sa tanečnice vo svojich veľkých sukniciach. Tak ako sa tanečnice hýbu po pódiu, hýbu a prelínajú sa aj jednotlivé suknice naprieč vizuálom a vytvárajú vzory. Vzory, ktoré sa nesnažia zobraziť len dynamiku fyzického pohybu, ale aj toho myšlienkového. Či už symbolizujú veselie a radosť alebo skromnejšie, intímnejšie momenty.

Autorom vizuálu je slovenský dizajnér Tomáš Kompaník, ktorého môžete poznať ako autora medzinárodne uznávaných a oceňovaných kníh AHA a AHAx100, ktoré vzdávajú poctu tradičným ľudovým výšivkám naprieč Slovenskom.