PIATOK 5. 7.
14:15
do 15:00

Obrázky z Hontu

FS Krtíšan je súčasťou koloritu mesta Veľký Krtíš, jeho okolia, Hontu a Novohradu už viac ako 50 rokov. Vo svojej dlhoročnej umeleckej činnosti zachováva zvyky, piesne a tance práve z týchto regiónov, no venuje sa aj iným regiónom Slovenska. Činnosť FS Krtíšan zastrešuje občianske združenie Spoločnosť A. H. Škultétyho. FS Krtíšan sa venuje taktiež umeleckému spracovaniu celovečerných tanečno-divadelných predstavení, čoho výsledkom boli predstavenia s názvami (na)Zdar Boh! a Šiša Pišta. Aktuálne má FS Krtíšan približne 45 členov tvoriacich tanečnú, hudobnú a spevácku zložku. Organizačnou vedúcou FS Krtíšan je Lýdia Takáčová a umeleckým vedúcim a choreografom je Filip Takáč.

Účinkuje: FS Krtíšan z Veľkého Krtíša
Program pripravil: Filip Takáč

Malá scéna

Obrázky z Hontu – záznam z Malej scény