SOBOTA 6. 7.
19:00
do 19:45

Zlatá Šaffova ostroha

Vystúpenie osobností s najvyšším počtom titulov laureáta Šaffovej ostrohy od roku 1993 po súčasnosť a tanečníkov zaradených v roku 2024 do zlatého pásma.

Celoštátna postupová súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha sa každoročne koná v hornozemplínskej obci Dlhé Klčovo. Súťaž prispieva k zachovávaniu, rozvíjaniu a oboznamovaniu verejnosti s jedinečnými hodnotami ľudového tanca ako významnej súčasti nášho nehmotného kultúrneho dedičstva. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum a hlavným organizátorom je Hornozemplínske osvetové stredisko.

Účinkujú: Tanečné osobnosti s najvyšším počtom titulov laureáta od roku 1993 po súčasnosť:
Peter Kocák s Lenkou Kocákovou, Pavel Gažo, Slavomír Ondejka s partnerkou Agátou Krausovou, Jozef Gajdoš s Marcelou Gajdošovou, Vladimír Vnenčák s Janou Vnenčákovou, Ján Chabada Chovan, Jakub Filipko, Štefan Višňovský, Miloš Tichý so Soňou Tichou, Vladimír Michalko s partnerkou Mariannou Svoreňovou, Michal Hirko s partnerkou Darinou Krucovčinovou
KATEGÓRIA A (hlavná) – tanečníci zaradení do zlatého pásma: Samuel Lukáčik, Lucia Kováčová a Jozef Marko, Helena Kopčová a Rastislav Holota, Michaela Baštáková a Peter Gecelovský, Renáta Tömöryová a Jakub Hricik
KATEGÓRIA B (regionálna): András Márk Ulbrik a Barbora Krasnovská, Deni Bolf a Karolína Dupanová

Hudobný sprievod: NOGABAND
Autor: Vladimír Michalko

Veľká scéna – amfiteáter