PIATOK 5. 7.
20:00
do 21:15

Slovensko

Predstavenie pri príležitosti 75. výročia SĽUK-u.

Slovenský ľudový umelecký kolektív vznikol v roku 1949. Na tvorbe jeho programu sa od začiatku podieľali významní slovenskí umelci. Prvý program vytvorili umelecký vedúci Pavol Tonkovič, hudobný skladateľ Alexander Moyzes, choreograf Štefan Tóth, dirigent Milan Novák, zbormajster Vojtech Adamec a návrhárka krojov Irena Tonkovičová. Najvýznamnejšou osobnosťou v histórii telesa je choreograf Juraj Kubánka, ktorý pre SĽUK vytvoril takmer 120 tancov. Z ďalších choreografov sa do histórie výrazne zapísali Jaroslav Moravčík a Ján Ďurovčík. Hudobný profil SĽUK-u svojou tvorbou najviac ovplyvnili Alexander Moyzes, Ján Cikker, Eugen Suchoň, Tibor Andrašovan, Svetozár Stračina a ďalší.

Súčasťou osláv blížiaceho sa 75. výročia SĽUK-u je aj program Slovensko. Ide o komponovaný program, zostavený z čísel viacerých autorov, ktorí pre toto teleso počas jeho existencie tvorili. Autori sa pri javiskovom spracovaní pôvodného folklórneho materiálu opierali o atribúty typické pre ľudové umenie: improvizáciu, inováciu, grotesknosť, komiku, exotiku i teatrálnosť.

V spojení s výnimočnými interpretačnými schopnosťami tanečného súboru, ľudovej hudby a speváckej skupiny SĽUK-u toto dielo ponúka súčasnému publiku sviežu javiskovú podobu rôznorodosti tradičného folklóru Slovenska.

V programe sú použité diela autorov: J. Cikker, L. Cmorej, M. Grega, V. Homola, P. Jantoščiak, J. Kubánka, S. Marišler, P. Mikulec, Š. Molota, S. Palúch, M. Pastírik, J. Ševčík.

Účinkuje: SĽUK
Autor: Stanislav Marišler

Veľká scéna – amfiteáter