PIATOK 5. 7.
13:15
do 13:45

Na Poraču…

Od roku 1974 pôsobí folklórna skupina Poračan v obci Poráč, ktorá ju podporuje ako svoju príspevkovú organizáciu.
V roku 2024 oslávi folklórna skupina 50 rokov svojho nepretržitého regionálneho pôsobenia, počas ktorého došlo k prirodzenému dvojgeneračnému obsadeniu členov skupiny.
FSk Poračan tvorí ženská a mužská spevácka zložka pod umeleckým a organizačným vedením rodáčky, pani Heleny Macalovej. Členmi oboch zložiek sú miestni obyvatelia. Od roku 2006 Poračan sprevádza aj dievčenská spevácka skupina s názvom Jedlička pod umeleckým a organizačným vedením Kataríny Kinikovej.
Počas svojho pôsobenia získala FSk Poračan významné ocenenia na súťažných speváckych a tematických folklórnych prehliadkach v rámci okresu a kraja. Spolupracovala na rôznych národnostných reláciách RTVS.
Na celoslovenskom Folklórnom festivale Východná sa ako národnostný rusínsky jubilant zo stredného Spiša predstaví s programom Na Poraču.

Účinkuje: FSk Poračan

Malá scéna

Na Poraču – záznam z Malej scény