PIATOK 5. 7.
16:30
do 17:30

Mašinovačka

Od 20. rokov 20. storočia sa na Slovensku začalo obilie mlátiť pomocou mláťačiek. Boli to stroje na mechanické oddelenie zrna niektorých plodín, predovšetkým obilia. Od 30. rokov sa rozšírili aj v poľnohospodársky menej produktívnych oblastiach severného a severovýchodného Slovenska. Pri mláťačke pracovalo 8 až 12 robotníkov. Susedia alebo rodinní príslušníci si pri tejto práci recipročne pomáhali. Gazdiné pripravovali špecifické jedlá. Bola to namáhavá práca, a preto domáci robotníkov počas práce pohostili aj niekoľkokrát. Poucťenie nasledovalo aj po ukončení práce. Často sa stávalo, že sa potom všetci spoločne zabávali do neskorej noci.

Program Mašinovačka sa bude skladať z troch častí. V prvej poukážeme na spevný materiál a obyčaje, ktoré sa realizovali pri ukončení žatvy. Ako sa mlátilo obilie na mláťačke a aké pohostenie sa pri tejto príležitosti pripravovalo, predstavíme v druhej časti programu. Záver bude venovaný zábave po vykonanej práci.

Účinkujú: FSk Hrušov z Hrušova, FS Háj z Rimavskej Soboty, ŽSSk Vranky z Nitry, ĽH a FSk Javorníček z Hvozdnice, FSk Jadlovec z Margecian, Paulína Piláciková z Jasenice
Autorka: Andrea Jágerová
Asistentka scénického uvedenia: Marcela Černáková

Malá scéna

Mašinovačka – záznam z Malej scény