NEDEĽA 7. 7.
09:15
do 10:00

Školička tanca zo Záhoria

Hry a tance zo Záhoria.

Taneční lektori: Agáta Krausová, Slavomír Ondejka

Humno