Repríza webinára z festivalu TVOR•BA 2½

Ak video nejde spustiť, môžete si ho pozrieť na YouTube  alebo na stránke festivalu na Facebooku , kde nám môžete zanechať aj odkaz alebo komentár.

ŠTV 1. 7.
13:30

Ako pracovať s folklórnym materiálom

(záznam webinára)

ANOTÁCIA: Prednáška spojená s ukážkami predstaví možnosti skúmania a využitia pramenného materiálu z oblasti tradičnej ľudovej hudby, tanca, čiastočne i odevu či kontextu príležitostí, ktoré folklórny materiál determinovali. Cieľom je zoznámiť účastníkov so základmi analýzy pramenného materiálu, jeho benefitmi i limitmi a možnosťami jeho využitia v praxi folklórneho hnutia.

ONLINE: web a sociálne siete FFV

TRVANIE: 202 min.

AUTORI A LEKTORI: Katarína Babčáková, Michal Noga