STREDA 30. 6. 2021

STR 30. 6.
15:50

Slávnostné otvorenie FFV 2021

ONLINE: web a sociálne siete FFV

TRVANIE: 3 — 6 min.

AUTORI: Katarína Babčáková, Michal Noga
ÚČINKUJÚ: hostia a predstavitelia festivalu, FSk Kriváň z Východnej

viac... sledujte tu: 

STR 30. 6.
16:05

Pozvánka do Východnej a spomienka na Ondreja Dema

(rozhlasová relácia)

ANOTÁCIA: Program nadväzuje na tradíciu rozhlasových scénických hudobných programov, ktoré sa každoročne na živo vysielali na frekvenciách Slovenského rozhlasu priamo z Domu kultúry vo Východnej, a to zvyčajne vo štvrtok podvečer, ešte pred oficiálnym otvorením festivalu.
Rozhlasoví redaktori Ondrej Demo, Adriana Domanská a neskôr Samo Smetana v spolupráci s členmi programovej rady festivalu predstavili program aktuálneho ročníka festivalu. Autori jednotlivých programov, ale najmä zástupcovia účinkujúcich — spevácke skupiny, ľudové hudby, speváci, inštrumentalisti a v závere často aj tanečníci — za vrelej podpory publika na javisku do prasknutia naplnenej sály kultúrneho domu predviedli hudobne atraktívne ukážky programov, v ktorých neskôr, počas nasledujúcich troch dní, účinkovali na rôznych festivalových scénach vo Východnej.
Tohtoročný program, i keď nie na živo, ale so snahou pripomenúť naozaj špecifickú atmosféru týchto programov, pripravil dlhoročný redaktor Slovenského rozhlasu Samo Smetana.
Zároveň pripomenie odkaz významnej osobnosti, ktorá folkloristickú obec navždy opustila v závere roku 2020 a ktorá sa azda najviac zaslúžila o tento program — nestora terénneho nahrávania a rozhlasového vysielania tradičných foriem ľudovej hudby, autentického folklóru, zakladateľa medzinárodnej súťaže Prix de Musique folkloroque de Radio Bratislava a profesionálneho Orchestra ľudových nástrojov, publicistu a organizátora hudobného života Ondreja Dema.

ON AIR: rozhlas RTVS, Rádio Regina

TRVANIE: 55 min.

AUTOR A SPRIEVODNÉ SLOVO: Samo Smetana
INŠPÍCIA: Erika Smetanová

viac... počúvajte tu: 

STR 30. 6.
17:00

Tradičný odev vo Východnej

(komentovaná prednáška s ukážkami variantov tradičného odevu)

ANOTÁCIA: Prednáška zameraná na formy, varianty a typy ľudového odevu z obce Východná v kontexte odevných zmien, doplnená o zaujímavé vývinové aspekty. Názorné ukážky budú dopĺňané opismi a charakteristikou odevných častí z hľadiska materiálového, strihového i estetického.
Ústrednou témou nášho rozprávania bude „východňanský“ tradičný odev, ako ho možno nepoznáme. Hovoriť budeme nielen o jeho vzhľade, ale aj o jeho premenách v čase. Pozrieme sa na jednotlivé typy ženských, mužských aj detských odevov a vizuálne si ich sprítomníme ukážkami odevných častí na živých modeloch.

ONLINE: web a sociálne siete FFV

TRVANIE: 50 min.

AUTORKA: Jana Mládek Rajniaková
ODBORNÁ SPOLUPRÁCA: Michal Budinský
INŠPÍCIA A PREZENTÁCIA: Ján Koreň, Stanislav Koreň, Nina Michalková, Barbora Kamenická, Janka Mládková, Vratislav Mládek

viac... sledujte tu: 

STR 30. 6.
19:30

Tanečná škola — tance z horného Liptova

Mužské cifrovanie z Východnej

ONLINE: web a sociálne siete FFV

TRVANIE: 35 min.

AUTOR A LEKTOR: Alfréd Lincke
SPOLUAUTOR: Vladimír Michalko
ÚČINKUJÚ: Vladimír Michalko, František Morong, ĽH Muzička

viac... sledujte tu: 

STR 30. 6.
20:30

Kde hľadať folklórny materiál

(záznam webinára)

ANOTÁCIA: Prednáška spojená s ukážkami predstaví možnosti získavania a nachádzania pramenného materiálu z oblasti tradičnej ľudovej hudby, tanca, čiastočne i odevu či kontextu príležitostí, ktoré folklórny materiál determinovali. Cieľom je prezentovať archívy, publikácie, audiovizuálny, zvukový, fotografický materiál, publikácie a zoznámiť účastníkov so základmi metodológie archívneho a terénneho výskumu.

ONLINE: web a sociálne siete FFV

TRVANIE: 150 min.

AUTORI A LEKTORI: Katarína Babčáková, Michal Noga

viac... sledujte tu: 

•
•
•

ŠTVRTOK 1. 7. 2021

ŠTV 1. 7.
13:30

Ako pracovať s folklórnym materiálom

(záznam webinára)

ANOTÁCIA: Prednáška spojená s ukážkami predstaví možnosti skúmania a využitia pramenného materiálu z oblasti tradičnej ľudovej hudby, tanca, čiastočne i odevu či kontextu príležitostí, ktoré folklórny materiál determinovali. Cieľom je zoznámiť účastníkov so základmi analýzy pramenného materiálu, jeho benefitmi i limitmi a možnosťami jeho využitia v praxi folklórneho hnutia.

ONLINE: web a sociálne siete FFV

TRVANIE: 202 min.

AUTORI A LEKTORI: Katarína Babčáková, Michal Noga

viac... sledujte tu: 

ŠTV 1. 7.
17:00

Remeslá a remeselníci I: Liatie zvoncov

ANOTÁCIA: Výroba liatych zvoncov vo filmovom dokumente Miriam Petráňovej o zvonkárovi Alexandrovi Bodóovi zo Šamorína.

ONLINE: web a sociálne siete FFV

TRVANIE: 24 min.

AUTOR: Tomáš Mikolaj, ÚĽUV
SPRIEVODNÉ SLOVO: Helena Haberernová, Mária Farkasová, ÚĽUV

viac... sledujte tu: 

ŠTV 1. 7.
17:00

Cez plot

(program folklórnych skupín)

ANOTÁCIA: Program prezentujúci výnimočných nositeľov tradícií, ktorí svojím pôsobením významne ovplyvnili aj prácu folklórnych skupín vo svojich lokalitách — tak po stránke výskumu, dokumentácie, uchovávania, ako aj prezentácie a inscenovania. V programe sa predstavia FSk Kriváň z Východnej, Štefan Uderman a Anton Kontura a FSk Raslavičan z Raslavíc, Ján Lazorík a FSk Jána Lazoríka z Krivian, Juraj Matiaš a Mária Kropáčová a FSk Bažalička z Plachtiniec–Príbeliec, František Žovinec a FSk Selčan zo Selca, Ján Puškáš a Zuzana Puškášová a FSk Dolina z Gemerskej Polomy a Mária Brdárska Janoška a FSk Hôra z Rejdovej.

ON AIR: RTVS 3

TRVANIE: 55 min.

AUTOR: Jozef Burič
SPOLUAUTORKA: Aurélia Jankovičová
ODBORNÁ SPOLUPRÁCA A DIALÓGY: Juraj Matiaš
MODERUJÚ: Juraj Matiaš, Mária Kropáčová

viac... sledujte tu: 

ŠTV 1. 7.
18:00

ETNODOM: Jana Belišová — Rómske ľudové piesne na Slovensku

ANOTÁCIA: Etnomuzikologička Jana Belišová z Katedry muzikológie FiF UK patrí medzi naše najväčšie odborníčky na rómsku hudobnú kultúru na Slovensku. V rámci činnosti občianskeho združenia Žudro, ktoré založila, realizovala množstvo výskumných projektov zameraných na rôzne typy piesňového repertoáru aj samotného spevu Rómov v mnohých lokalitách na Slovensku. Séria piesňových zbierok, vedeckých publikácií aj vzácnych audiovizuálnych záznamov vrátane filmových projektov, ktoré sa prezentovali na filmových festivaloch, bude pre nás oknom do sveta poznania tejto významnej osobnosti slovenskej etnomuzikológie. V diskusii pod vedením Jany Ambrózovej sa budeme veľa rozprávať, ešte viac však vychutnávať ukážky hudobných prejavov Rómov na Slovensku.

ONLINE: live stream — web a sociálne siete FFV

TRVANIE: 70 min.

AUTORKA A MODERÁTORKA: Jana Ambrózová
ÚČINKUJE: Jana Belišová

viac... sledujte tu: 

ŠTV 1. 7.
19:30

Škola spevu

Piesne hornoliptovskej obce Važec

ANOTÁCIA: Škola spevu s cieľom porozumieť hudobnej štruktúre a interpretácii važeckých piesní je určená širokej laickej verejnosti. Ukážky pôvodných nahrávok sú doplnené rozborom piesní po jednotlivých hlasoch, informáciami o nárečových špecifikách a zásadách práce s tradičnou piesňovou predlohou.

ONLINE: web a sociálne siete FFV

TRVANIE: 50 min.

AUTORKA A LEKTORKA: Eva Brunovská
ÚČINKUJÚ: Mária Mahútová, Martina Potkányová, ženy z FSk Stráne (Važec)

viac... sledujte tu: 

•
•
•

PIATOK 2. 7. 2021

PI 2. 7.
15:00

Kresané do dreva

(rezbárske sympózium)

ANOTÁCIA: Do monumentálnej podoby sa ľudová tvorba sôch rozvinula a uplatnila pri výzdobe drevených úľov &mdah; včelích klátov, čo malo súvis s archaickým spôsobom chovu včiel. Tvar zväčša bútľavého stromu určoval budúcu podobu, ostatné časti sochy, úľa — včelieho kláta, podriaďovali jeho budúcej funkcii. Úle — včelie kláty — boli rôznej výšky a priemeru, no dosahovali výšku aj tri metre. Boli pestro maľované a zdobené nielen plastickou rezbou, ale i reliéfmi, vruborezom alebo zobrazeniami robenými jednoduchým linkovým rezom. Na túto časť kultúrneho dedičstva nadviazali rezbárske sympóziá, ktoré pod názvom Kresané do dreva od roku 1975 organizovalo na podnet a v spolupráci s Ing. arch. Viliamom Gruskom, Dr. Irenou Pišútovou a Svetozárom Stračinom Národné osvetové centrum v rámci programov folklórneho festivalu vo Východnej. Nekonali sa každoročne, no i tak za ten čas už vzniklo vyše 150 drevených sôch, z ktorých mnohé už podľahli zubu času. Kresané do dreva, tak ako aj sochy v areáli amfiteátra, sa stali neodmysliteľnou súčasťou miesta i festivalu. V roku 2019 sme začali so sochami, ktoré pripomínajú prvky našej tradičnej kultúry zapísané v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. V tomto námete budeme pokračovať i v tomto roku, a to vytvorením kompozície sôch s témou Terchovská muzika. Autormi budú rezbári Peter Zoričák z Kremnice, Ľuboš Straka z Bratislavy, Ján Šeliga z Hruštína a Ján Palko zo Štiavnika.

ONLINE: web a sociálne siete FFV

TRVANIE: 50 min.

AUTOR: Martin Mešša
REZBÁRI: Peter Zoričák, Ľubomír Straka, Ján Palko, Ján Šeliga

viac... sledujte tu: 

PI 2. 7.
17:00

Tance z kotúčov

(program prezentujúci archívne pramenné videozáznamy ľudového tanca a ich využitie v rôznych rovinách a kontextoch)

ANOTÁCIA: O ľudovom tanci na našom území vieme z historických zápisov už odpradávna, vizuálny obraz o ňom sme však získali až v minulom storočí. Archívne pramenné videozáznamy zachytávajú dávne tance v jeho takzvanej poslednej hodine existencie. Dnes sú predmetom odbornej analýzy, no predovšetkým zdrojom inšpirácie a poznania pre choreografov, pedagógov a interpretov ľudového tanca. Tance z kotúčov ponúkajú pohľad do starého sveta, dotvárajú obraz o tanečnej tradícii a sú podnetom na odbornú diskusiu. V programe sa predstavia osobnosti z čias minulých, ale aj tanečníci a zoskupenia, ktoré sa filmovým materiálom v súčasnosti inšpirujú, motivujú a vzdelávajú.

ON AIR: RTVS 3

TRVANIE: 60 min.

AUTORI: Ján Michálik, Ondrej Galbička, Katarína Galbičková

viac... sledujte tu: 

PI 2. 7.
17:00

Remeslá a remeselníci II: Košíky z korienkov

ANOTÁCIA: Výroba košíkov z archaického materiálu vo filmovom dokumente M.  Ruttkaya–Dauka o košikárovi Štefanovi Ondrovičovi z Rohožníka.

ONLINE: web a sociálne siete FFV

TRVANIE: 25 min.

AUTOR A SPRIEVODNÉ SLOVO: Tomáš Mikolaj, ÚĽUV

viac... sledujte tu: 

PI 2. 7.
18:00

ETNODOM

ĽH Muzička a Ženy z Muzičky — Hudobná rozprava o prameňoch ľudovej hudby

ANOTÁCIA: Ľudovú hudbu Muzička a spevácku skupinu Ženy z Muzičky z Bratislavy netreba folklórnym priaznivcom predstavovať. Od počiatku rodiaceho sa hnutia tanečných domov na Slovensku tvorila Muzička jeho neoddeliteľnú súčasť, je známa svojimi kreatívne koncipovanými hudobnými albumami, jej členmi sú zaujímavé osobnosti etnomuzikológie či skvelí hudobní a spevácki lektori. Akým spôsobom selektujú pramene ľudovej hudby a pracujú s nimi? Kde vidia možnosti a hranice hudobného spracovania a popularizácie ľudovej hudby? Ako ju možno účinne sprostredkovať nezasvätenému publiku? V čom konkrétne podľa nich spočíva krásno hudobného folklóru na Slovensku? Odpovede sa dozviete v hudobno–diskusnom programe pod moderátorským vedením Jany Ambrózovej.

ONLINE: live stream — web a sociálne siete FFV

TRVANIE: 70 min.

AUTORKA A MODERÁTORKA: Jana Ambrózová
ÚČINKUJE: ĽH Muzička a ŽSpSk Ženy z Muzičky

viac... sledujte tu: 

PI 2. 7.
19:30

Tanečná škola — tance z horného Liptova

Čardáš zo Štrby

ONLINE: web a sociálne siete FFV

TRVANIE: 35 min.

AUTOR A LEKTOR: František Morong
SPOLUAUTORI: Vladimír Michalko, Alfréd Lincke
LEKTORI A ÚČINKUJÚCI: Barbora Morongová, Vladimír Michalko, Alfréd Lincke, Katarína Babčáková, Martina Lincke, ĽH Muzička

viac... sledujte tu: 

•
•
•

SOBOTA 3. 7. 2021

SO 3. 7.
10:00

UNESCO ako hráč na poli ochrany živého dedičstva

(program prezentujúci vznik, význam a zaujímavé fenomény svetových zoznamov kultúrneho dedičstva UNESCO)

ANOTÁCIA: Živé dedičstvo nám ukazuje, ako veľmi sme podobní všetkým ostatným ľuďom na svete. Zároveň nevtieravo zvýrazňuje osobitosti našej kultúry, ktoré sú schopné existovať v harmónii s osobitosťami ostatných kultúr. Navyše nám ponúka možnosť vnímať dômyselnosť našich predkov a dokážeme sa tak cezeň prepojiť s generáciami staršími i mladšími. V súvislosti s výzvami dneška si často ani neuvedomujeme, že živé dedičstvo predstavujú aj znalosti spojené s pestovaním plodín a chovom zvierat, ľudové liečiteľstvo i remeselné techniky, ktoré nám umožňujú žiť v súlade s prírodou bez toho, aby sme ju zneužívali a ničili.
Uvedomujúc si bohatosť prejavov živého dedičstva na svete i v krajinách, v ktorých nejestvuje veľké množstvo hmotných pamiatok, budov či pamätníkov, sa organizácia UNESCO podujala chrániť aj nehmotné formy kultúrneho dedičstva. Deje sa tak prostredníctvom Dohovoru o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva z roku 2003. Štáty sveta, ktoré Dohovor 2003 združuje, tak priamo či nepriamo ovplyvňujú kultúrne politiky na tomto poli a tie sa pre ne stávajú záväznými. Poďme spolu diskutovať o tom, čo tieto záväzky znamenajú pre nositeľov tradícií samotných. Čo pre nich Dohovor 2003 môže priniesť — a to tak v pozitívnom, ako aj v negatívnom význame.

ONLINE: live stream — web a sociálne siete FFV

TRVANIE: 60 min.

AUTORKA: Ľubica Voľanská
SPOLUAUTORKA: Barbora Morongová

viac... sledujte tu: 

SO 3. 7.
11:50

retroKolo

(program detských folklórnych súborov)

ANOTÁCIA: Program prezentuje vývoj detského folklórneho hnutia od povojnového obdobia až po súčasnosť. Predstavuje vybrané reprezentatívne programové čísla detských folklórnych súborov z jednotlivých etáp vývoja, ktoré boli uvedené na FF Východná a v rámci hnutia Pri prameňoch krásy od 70. rokov 20. storočia.

ON AIR: RTVS 2

TRVANIE: 60 min.

AUTORI: Agáta Krausová, Slavomír Ondejka

viac... sledujte tu: 

SO 3. 7.
15:00

Hrou k tancu

(záznam webinára)

ANOTÁCIA: Prednáška o aktuálnych metódach výučby ľudového tanca je určená najmä pedagógom a vedúcim detských folklórnych kolektívov. Predstavuje nové metódy vzdelávania, ktoré sú založené na princípoch konštruktívnej pedagogiky Pétra Lévaia, dramapedagogiky Katalin Mizerákovej a rozvíjané v pedagogickej praxi lektorky. Metódy vyučovania sú koncipované tak, aby viedli tanečníkov k vedomému pohybu s pocitom radosti pri rešpektovaní základných princípov ľudového tanca.

ONLINE: web a sociálne siete FFV

TRVANIE: 154 min.

AUTORKA A LEKTORKA: Lenka Šútorová-Konečná

viac... sledujte tu: 

SO 3. 7.
15:05

Hudba z rozhlasových kotúčov

(rozhlasová relácia)

ANOTÁCIA: Hudobná prechádzka po hornoliptovských obciach v priereze času. V archíve RTVS — Slovenského rozhlasu sa nachádzajú bohaté fondy dokumentujúce hudobný folklór regiónu Liptov. Rozhlasová relácia prináša najzaujímavejšie historické snímky z tohto archívu, predstavuje výrazné spevácke a hudobné osobnosti, ako i vynikajúce lokálne, dnes už neexistujúce kapely. Poodhaľuje, v čom spočíva bohatá spevnosť miestnych obyvateľov, ich rozvinutá hudobnosť a naznačuje, kam sa miestny hudobný folklorizmus uberá v súčasnosti.

ON AIR: RTVS, Rádio Regina

TRVANIE: 55 min.

AUTORKA: Alžbeta Lukáčová
ODBORNÁ SPOLUPRÁCA: Marián Minárik

viac... počúvajte tu: 

SO 3. 7.
18:00

ETNODOM

Eva Hasalová — Ženský ľudový odev a vplyvy módneho slohového odevu

ANOTÁCIA: O pôvode a vývoji odevu, ktorý sa formoval vo vidieckom prostredí medzi roľníckym a pastierskym obyvateľstvom na území Slovenska, existuje stále veľa nezodpovedaných otázok. Prednáška bude zameraná na formálne vplyvy starších vývojových foriem odievania na tradičný ženský ľudový odev, ktoré predstaví prostredníctvom obrázkových reprodukcií. Pomenujeme niektoré faktory ovplyvňujúce jeho vývoj, rôzne zmeny, ale aj konzervovanie starších vývojových foriem. Prednáška naslovovzatej odborníčky Evy Hasalovej (SNM — Historické múzeum, kurátorka zbierky historických textílií) pod moderátorskou gesciou Dany Kľučárovej bude doplnená diskusiou o ďalších prepojeniach a súvislostiach kultúry dobového módneho a tradičného odievania.

ONLINE: web a sociálne siete FFV

TRVANIE: 70 min.

AUTORKA: Jana Ambrózová
LEKTORKA: Eva Hasalová
MODERÁTORKA: Dana Kľučárová

viac... sledujte tu: 

SO 3. 7.
19:30

Tanečná škola — tance z horného Liptova

Mužské cifrovanie a párové tance zo Šuňavy

ONLINE: web a sociálne siete FFV

TRVANIE: 35 min.

AUTOR A LEKTOR: František Morong
SPOLUAUTORKA A LEKTORKA: Barbora Morongová
ÚČINKUJÚ: Vladimír Michalko, Alfréd Lincke, Katarína Babčáková, Martina Lincke, ĽH Muzička

viac... sledujte tu: 

SO 3. 7.
20:30

UNESCO a Terchovská muzika

(z cyklu programov FFV Fenomény UNESCO a Muzikanti)

ANOTÁCIA: Jedna prastará legenda hovorí o tom, že terchovská zem je pozostatkom zatúlanej nebeskej hviezdy, ktorej dvorní hudobníci — nebeskí muzikanti — boli prvými osadníkmi Terchovej. Iná legenda zas tvrdí, že Terchovčanov učili hrať „Vadičovci“. Pre hudobný štýl sláčikových hudieb z oblasti Kysuckej vrchoviny sa nakoniec zovšeobecnilo pomenovanie terchovská muzika. Tento významný prvok tradičnej kultúry Slovenska uznalo UNESCO 5.  12. 2013 zaradením do svetového zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva za fenomén medzinárodného významu — ako druhý v poradí od nás, hneď po fujare. Čo to vlastne tá terchovská muzika s typickou pomaľovanou dvojstrunovou malou basou je, kto sú jej najväčšie osobnosti a ako sa rozvíja v súčasnosti, predstavia je výrazní predstavitelia, kapely Ťažká muzika z Terchovej a Ľudová hudba Minárikovci z Horného Vadičova.

ONLINE: web a sociálne siete FFV

TRVANIE: 60 min.

AUTOR A MODERÁTOR: Vladimír Moravčík
TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA A SCENÁR ZÁZNAMU: Michal Veselský
ÚČINKUJÚ: ĽH Ťažká muzika z Terchovej, ĽH Bratia Minárikovci z Horného Vadičova

viac... sledujte tu: 

•
•
•

NEDEĽA 4. 7. 2021

NE 4. 7.
11:00

Zo sveta

(hudobno–spevácky program z kostola ECAV vo Východnej)

ANOTÁCIA: Ľudové piesne sú zrkadlom života ľudí v minulosti. Odrážajú ich pocity, názory, sú svedectvom doby, v ktorej vznikali. Množstvo zaujímavých informácií podávajú aj o problematike vysťahovalectva do Ameriky, Kanady, Francúzska alebo do Argentíny. Slováci odchádzali do cudziny nielen za prácou, ale najmä za lepšou budúcnosťou. Okrem ľudových piesní prichádzali zo sveta domov aj listy. Niektoré z nich boli plné optimizmu a nadšenia z nového a nepoznaného, iné popretkávané zúfalstvom a beznádejou. Ľudové piesne s témou vysťahovalectva a listy vysťahovalcov budú hlavným motívom programu Zo sveta.

ON AIR: RTVS 2

TRVANIE: 60 min.

AUTORKA: Andrea Jágerová
MODERÁTORI: Andrea Jágerová, Roman Malatinec
ÚČINKUJÚ: MSpSk z Heľpy, Veronika Malatincová a ĽH FS Podpoľanec z Detvy, ŽSpSk Kriváň z Východnej, MSpSk Stráne z Važca, FSk Hajov zo Strečna

viac... sledujte tu: 

NE 4. 7.
15:00

Remeslá a remeselníci III: Majstri ľudovej umeleckej výroby 2015 — 2019

ANOTÁCIA: Medailóny majstrov ĽUV z rokov 2015 — 2019 Miloslava Jaroša, Viliama Meška, Metoda Salvu, Milana Kočtúcha, Jaroslava Švihru, Jána Fottu, Milana Stieranku, Jozefa Svoreňa, Igora Prilinského a Jána Trebulu.

ONLINE: web a sociálne siete FFV

TRVANIE: 27 min.

AUTOR: Tomáš Mikolaj, ÚĽUV
SPRIEVODNÉ SLOVO: Eva Ševčíková, ÚĽUV

viac... sledujte tu: 

NE 4. 7.
17:20

Veci čo sa dejú

(celovečerný tanečno–divadelný program, jedno z najúspešnejších súťažných čísel Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky choreografií folklórnych súborov a tanečných zoskupení Jazykom tanca 2021)

ANOTÁCIA: „Veci čo sa dejú“ je folklórny muzikál prinášajúci rusínsky spevácky, hudobný a tanečný repertoár. Jemný príbeh Betky, ktorá hľadá šťastie spolu s Bogdanom, sa odohráva na pozadí divokých dejín 20.  storočia. Od smutných udalostí 2. svetovej vojny cez optáciu a presídlenie Rusínov do Sovietskeho zväzu až po osamotený život v súčasnom meste spoznávame osudy obyčajných ľudí, ktoré zažili mnohé rodiny z východného Slovenska.

ON AIR: RTVS 3

TRVANIE: 93 min.

AUTOR: Štefan Štec
ÚČINKUJE: FS Hornád

viac... sledujte tu: 

NE 4. 7.
20:10

Vo Východnej doma

ANOTÁCIA: Program predstavuje pre návštevníka každoročného mraveniska najrozsiahlejšieho festivalu skryté príbehy miest, ľudí a spôsob života vo Východnej včera i dnes. To, čo oku diváka, upriamenému na scénu v areáli amfiteátra, možno uniká... to, čo sa často režiséri snažia na javisku inscenovať, a ono vlastne žije svojím životom dodnes...

ON AIR: RTVS 2

TRVANIE: 52 min.

AUTORI: Katarína Babčáková, Vladimír Michalko, Alfréd Lincke
RÉŽIA: Martin Krestian
ÚČINKUJÚ: obyvatelia obce Východná

viac... sledujte tu: 

•
•
•

Zmena programu vyhradená.

uvedené dĺžky trvania jednotlivých programov sú orientačné

posledná aktulizácia: 3. 7. 2021 o 10:00