Ak video nejde spustiť, môžete si ho pozrieť na YouTube  alebo na stránke festivalu na Facebooku , kde nám môžete zanechať aj odkaz alebo komentár.

PI 2. 7.
17:00

Remeslá a remeselníci II: Košíky z korienkov

ANOTÁCIA: Výroba košíkov z archaického materiálu vo filmovom dokumente M.  Ruttkaya–Dauka o košikárovi Štefanovi Ondrovičovi z Rohožníka.

ONLINE: web a sociálne siete FFV

TRVANIE: 25 min.

AUTOR A SPRIEVODNÉ SLOVO: Tomáš Mikolaj, ÚĽUV