Tento program si môžete pozrieť na RTVS 3  

ŠTV 1. 7.
17:00

Cez plot

(program folklórnych skupín)

ANOTÁCIA: Program prezentujúci výnimočných nositeľov tradícií, ktorí svojím pôsobením významne ovplyvnili aj prácu folklórnych skupín vo svojich lokalitách — tak po stránke výskumu, dokumentácie, uchovávania, ako aj prezentácie a inscenovania. V programe sa predstavia FSk Kriváň z Východnej, Štefan Uderman a Anton Kontura a FSk Raslavičan z Raslavíc, Ján Lazorík a FSk Jána Lazoríka z Krivian, Juraj Matiaš a Mária Kropáčová a FSk Bažalička z Plachtiniec–Príbeliec, František Žovinec a FSk Selčan zo Selca, Ján Puškáš a Zuzana Puškášová a FSk Dolina z Gemerskej Polomy a Mária Brdárska Janoška a FSk Hôra z Rejdovej.

ON AIR: RTVS 3

TRVANIE: 55 min.

AUTOR: Jozef Burič
SPOLUAUTORKA: Aurélia Jankovičová
ODBORNÁ SPOLUPRÁCA A DIALÓGY: Juraj Matiaš
MODERUJÚ: Juraj Matiaš, Mária Kropáčová