FFV 2021

Tento program ste mohli vidieť na RTVS 2  

SO 3. 7.
11:50

retroKolo

(program detských folklórnych súborov)

ANOTÁCIA: Program prezentuje vývoj detského folklórneho hnutia od povojnového obdobia až po súčasnosť. Predstavuje vybrané reprezentatívne programové čísla detských folklórnych súborov z jednotlivých etáp vývoja, ktoré boli uvedené na FF Východná a v rámci hnutia Pri prameňoch krásy od 70. rokov 20. storočia.

ON AIR: RTVS 2

TRVANIE: 60 min.

AUTORI: Agáta Krausová, Slavomír Ondejka