Repríza webinára z festivalu TVOR•BA 2½

Ak video nejde spustiť, môžete si ho pozrieť na YouTube  alebo na stránke festivalu na Facebooku , kde nám môžete zanechať aj odkaz alebo komentár.

STR 30. 6.
20:30

Kde hľadať folklórny materiál

(záznam webinára)

ANOTÁCIA: Prednáška spojená s ukážkami predstaví možnosti získavania a nachádzania pramenného materiálu z oblasti tradičnej ľudovej hudby, tanca, čiastočne i odevu či kontextu príležitostí, ktoré folklórny materiál determinovali. Cieľom je prezentovať archívy, publikácie, audiovizuálny, zvukový, fotografický materiál, publikácie a zoznámiť účastníkov so základmi metodológie archívneho a terénneho výskumu.

ONLINE: web a sociálne siete FFV

TRVANIE: 150 min.

AUTORI A LEKTORI: Katarína Babčáková, Michal Noga