Ak video nejde spustiť, môžete si ho pozrieť na YouTube  alebo na stránke festivalu na Facebooku , kde nám môžete zanechať aj odkaz alebo komentár.

SO 3. 7.
10:00

UNESCO ako hráč na poli ochrany živého dedičstva

(program prezentujúci vznik, význam a zaujímavé fenomény svetových zoznamov kultúrneho dedičstva UNESCO)

ANOTÁCIA: Živé dedičstvo nám ukazuje, ako veľmi sme podobní všetkým ostatným ľuďom na svete. Zároveň nevtieravo zvýrazňuje osobitosti našej kultúry, ktoré sú schopné existovať v harmónii s osobitosťami ostatných kultúr. Navyše nám ponúka možnosť vnímať dômyselnosť našich predkov a dokážeme sa tak cezeň prepojiť s generáciami staršími i mladšími. V súvislosti s výzvami dneška si často ani neuvedomujeme, že živé dedičstvo predstavujú aj znalosti spojené s pestovaním plodín a chovom zvierat, ľudové liečiteľstvo i remeselné techniky, ktoré nám umožňujú žiť v súlade s prírodou bez toho, aby sme ju zneužívali a ničili.
Uvedomujúc si bohatosť prejavov živého dedičstva na svete i v krajinách, v ktorých nejestvuje veľké množstvo hmotných pamiatok, budov či pamätníkov, sa organizácia UNESCO podujala chrániť aj nehmotné formy kultúrneho dedičstva. Deje sa tak prostredníctvom Dohovoru o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva z roku 2003. Štáty sveta, ktoré Dohovor 2003 združuje, tak priamo či nepriamo ovplyvňujú kultúrne politiky na tomto poli a tie sa pre ne stávajú záväznými. Poďme spolu diskutovať o tom, čo tieto záväzky znamenajú pre nositeľov tradícií samotných. Čo pre nich Dohovor 2003 môže priniesť — a to tak v pozitívnom, ako aj v negatívnom význame.

ONLINE: live stream — web a sociálne siete FFV

TRVANIE: 60 min.

AUTORKA: Ľubica Voľanská
SPOLUAUTORKA: Barbora Morongová