Ak video nejde spustiť, môžete si ho pozrieť na YouTube  alebo na stránke festivalu na Facebooku , kde nám môžete zanechať aj odkaz alebo komentár.

PI 2. 7.
15:00

Kresané do dreva

(rezbárske sympózium)

ANOTÁCIA: Do monumentálnej podoby sa ľudová tvorba sôch rozvinula a uplatnila pri výzdobe drevených úľov &mdah; včelích klátov, čo malo súvis s archaickým spôsobom chovu včiel. Tvar zväčša bútľavého stromu určoval budúcu podobu, ostatné časti sochy, úľa — včelieho kláta, podriaďovali jeho budúcej funkcii. Úle — včelie kláty — boli rôznej výšky a priemeru, no dosahovali výšku aj tri metre. Boli pestro maľované a zdobené nielen plastickou rezbou, ale i reliéfmi, vruborezom alebo zobrazeniami robenými jednoduchým linkovým rezom. Na túto časť kultúrneho dedičstva nadviazali rezbárske sympóziá, ktoré pod názvom Kresané do dreva od roku 1975 organizovalo na podnet a v spolupráci s Ing. arch. Viliamom Gruskom, Dr. Irenou Pišútovou a Svetozárom Stračinom Národné osvetové centrum v rámci programov folklórneho festivalu vo Východnej. Nekonali sa každoročne, no i tak za ten čas už vzniklo vyše 150 drevených sôch, z ktorých mnohé už podľahli zubu času. Kresané do dreva, tak ako aj sochy v areáli amfiteátra, sa stali neodmysliteľnou súčasťou miesta i festivalu. V roku 2019 sme začali so sochami, ktoré pripomínajú prvky našej tradičnej kultúry zapísané v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. V tomto námete budeme pokračovať i v tomto roku, a to vytvorením kompozície sôch s témou Terchovská muzika. Autormi budú rezbári Peter Zoričák z Kremnice, Ľuboš Straka z Bratislavy, Ján Šeliga z Hruštína a Ján Palko zo Štiavnika.

ONLINE: web a sociálne siete FFV

TRVANIE: 50 min.

AUTOR: Martin Mešša
REZBÁRI: Peter Zoričák, Ľubomír Straka, Ján Palko, Ján Šeliga