Ak video nejde spustiť, môžete si ho pozrieť na YouTube  alebo na stránke festivalu na Facebooku , kde nám môžete zanechať aj odkaz alebo komentár.

STR 30. 6.
17:00

Tradičný odev vo Východnej

(komentovaná prednáška s ukážkami variantov tradičného odevu)

ANOTÁCIA: Prednáška zameraná na formy, varianty a typy ľudového odevu z obce Východná v kontexte odevných zmien, doplnená o zaujímavé vývinové aspekty. Názorné ukážky budú dopĺňané opismi a charakteristikou odevných častí z hľadiska materiálového, strihového i estetického.
Ústrednou témou nášho rozprávania bude „východňanský“ tradičný odev, ako ho možno nepoznáme. Hovoriť budeme nielen o jeho vzhľade, ale aj o jeho premenách v čase. Pozrieme sa na jednotlivé typy ženských, mužských aj detských odevov a vizuálne si ich sprítomníme ukážkami odevných častí na živých modeloch.

ONLINE: web a sociálne siete FFV

TRVANIE: 50 min.

AUTORKA: Jana Mládek Rajniaková
ODBORNÁ SPOLUPRÁCA: Michal Budinský
INŠPÍCIA A PREZENTÁCIA: Ján Koreň, Stanislav Koreň, Nina Michalková, Barbora Kamenická, Janka Mládková, Vratislav Mládek