Repríza webinára z festivalu TVOR•BA 2½

Ak video nejde spustiť, môžete si ho pozrieť na YouTube  alebo na stránke festivalu na Facebooku , kde nám môžete zanechať aj odkaz alebo komentár.

SO 3. 7.
15:00

Hrou k tancu

(záznam webinára)

ANOTÁCIA: Prednáška o aktuálnych metódach výučby ľudového tanca je určená najmä pedagógom a vedúcim detských folklórnych kolektívov. Predstavuje nové metódy vzdelávania, ktoré sú založené na princípoch konštruktívnej pedagogiky Pétra Lévaia, dramapedagogiky Katalin Mizerákovej a rozvíjané v pedagogickej praxi lektorky. Metódy vyučovania sú koncipované tak, aby viedli tanečníkov k vedomému pohybu s pocitom radosti pri rešpektovaní základných princípov ľudového tanca.

ONLINE: web a sociálne siete FFV

TRVANIE: 154 min.

AUTORKA A LEKTORKA: Lenka Šútorová-Konečná