Ak video nejde spustiť, môžete si ho pozrieť na YouTube  alebo na stránke festivalu na Facebooku , kde nám môžete zanechať aj odkaz alebo komentár.

SO 3. 7.
19:30

Tanečná škola — tance z horného Liptova

Mužské cifrovanie a párové tance zo Šuňavy

ONLINE: web a sociálne siete FFV

TRVANIE: 35 min.

AUTOR A LEKTOR: František Morong
SPOLUAUTORKA A LEKTORKA: Barbora Morongová
ÚČINKUJÚ: Vladimír Michalko, Alfréd Lincke, Katarína Babčáková, Martina Lincke, ĽH Muzička