Tento program si môžete vypočuť na Rádiu Regina  

STR 30. 6.
16:05

Pozvánka do Východnej a spomienka na Ondreja Dema

(rozhlasová relácia)

ANOTÁCIA: Program nadväzuje na tradíciu rozhlasových scénických hudobných programov, ktoré sa každoročne na živo vysielali na frekvenciách Slovenského rozhlasu priamo z Domu kultúry vo Východnej, a to zvyčajne vo štvrtok podvečer, ešte pred oficiálnym otvorením festivalu.
Rozhlasoví redaktori Ondrej Demo, Adriana Domanská a neskôr Samo Smetana v spolupráci s členmi programovej rady festivalu predstavili program aktuálneho ročníka festivalu. Autori jednotlivých programov, ale najmä zástupcovia účinkujúcich — spevácke skupiny, ľudové hudby, speváci, inštrumentalisti a v závere často aj tanečníci — za vrelej podpory publika na javisku do prasknutia naplnenej sály kultúrneho domu predviedli hudobne atraktívne ukážky programov, v ktorých neskôr, počas nasledujúcich troch dní, účinkovali na rôznych festivalových scénach vo Východnej.
Tohtoročný program, i keď nie na živo, ale so snahou pripomenúť naozaj špecifickú atmosféru týchto programov, pripravil dlhoročný redaktor Slovenského rozhlasu Samo Smetana.
Zároveň pripomenie odkaz významnej osobnosti, ktorá folkloristickú obec navždy opustila v závere roku 2020 a ktorá sa azda najviac zaslúžila o tento program — nestora terénneho nahrávania a rozhlasového vysielania tradičných foriem ľudovej hudby, autentického folklóru, zakladateľa medzinárodnej súťaže Prix de Musique folkloroque de Radio Bratislava a profesionálneho Orchestra ľudových nástrojov, publicistu a organizátora hudobného života Ondreja Dema.

ON AIR: rozhlas RTVS, Rádio Regina

TRVANIE: 55 min.

AUTOR A SPRIEVODNÉ SLOVO: Samo Smetana
INŠPÍCIA: Erika Smetanová