Ak video nejde spustiť, môžete si ho pozrieť na YouTube  alebo na stránke festivalu na Facebooku , kde nám môžete zanechať aj odkaz alebo komentár.

SO 3. 7.
18:00

ETNODOM

Eva Hasalová — Ženský ľudový odev a vplyvy módneho slohového odevu

ANOTÁCIA: O pôvode a vývoji odevu, ktorý sa formoval vo vidieckom prostredí medzi roľníckym a pastierskym obyvateľstvom na území Slovenska, existuje stále veľa nezodpovedaných otázok. Prednáška bude zameraná na formálne vplyvy starších vývojových foriem odievania na tradičný ženský ľudový odev, ktoré predstaví prostredníctvom obrázkových reprodukcií. Pomenujeme niektoré faktory ovplyvňujúce jeho vývoj, rôzne zmeny, ale aj konzervovanie starších vývojových foriem. Prednáška naslovovzatej odborníčky Evy Hasalovej (SNM — Historické múzeum, kurátorka zbierky historických textílií) pod moderátorskou gesciou Dany Kľučárovej bude doplnená diskusiou o ďalších prepojeniach a súvislostiach kultúry dobového módneho a tradičného odievania.

ONLINE: web a sociálne siete FFV

TRVANIE: 70 min.

AUTORKA: Jana Ambrózová
LEKTORKA: Eva Hasalová
MODERÁTORKA: Dana Kľučárová