Súčasťou programovej štruktúry Folklórneho festivalu Východná sa stal od roku 1975 aj cyklus s názvom Kresané do dreva.

Tvorili ho rôzne typy výstav a sympózií drevených plastik vytvorených ľudovoumeleckými výrobcami z celého Slovenska. Rezbári sa v rámci jednotlivých ročníkov inšpirovali rôznymi témami súvisiacimi s tradičnou ľudovou kultúrou. V pozícii navrhovateľov námetov a realizátorov tohto programu sa vystriedali viacerí autori: Viliam Gruska, Irena Pišútová, Iveta Zuskinová, Martin Mešša či Jozef Burič. Program Kresané do dreva netvorili len výstavy hotových diel, ale bezprostredná prezentácia samotného procesu výroby veľkých drevených sôch priamo počas festivalu. Zhotovené sochy postupne zapĺňali prostredie areálu a stali sa neodmysliteľnou súčasťou festivalu. V tomto príspevku nájdete fotografie niektorých sôch zo 70. až 80. rokov a zoznam všetkých rezbárov a ich diel, ktoré boli zhotovené počas Folklórneho festivalu Východná od roku 1975 až po súčasnosť.

1975
Tematika: Ľubovoľná

1976
Tematika: Matka

1978
Tematika: Východná – sviatok umenia ľudu – ľudoví tanečníci, muzikanti, speváci

1979 – 1981
Tematika: Medzinárodný rok dieťaťa, 35. výročie SNP

 • Štefan Siváň st.: Otec
 • Štefan Siváň ml.:Vynášanie Moreny
 • Jozef Hučko: Vinohradníčka
 • Gregor Malec: Jánošík
 • Štefan Kršiak: Harmonikár

1982 – 1984
Tematika: Zaniknuté remeslá

1985 – 1987
Tematika: Človek a príroda

1988 – 1990
Tematika: Rodina

 • Mária Hrabinská: Važtianka
 • Peter Palovič: Z poľa
 • Štefan Meliš: Kráľ Svätopluk
 • Štefan Barčák: Z kostola — Žena v kroji

1994
Tematika: Slovenský ľud, hudba, spev a tanec

 • Vladimír Morávek: Madona z Východnej
 • Alexander Ladziansky: Gajdoš

1995
Tematika: Ľubovoľná

 • Vladimír Morávek: Basista
 • Alexander Ladziansky: Žena s ovocím

1996
Tematika: Slovenská pieseň

 • Vladimír Morávek: Tanečníci, Pastier s ovečkami
 • Alexander Ladziansky: Píšťalkár
 • Ferdinand Vépy: Svätý Jozef

1997
Tematika: Sakrálna téma

 • Vladimír Morávek: Svätá rodina
 • Alexander Ladziansky: Modliaca sa
 • Zdeno Jurášek : Sv. Jozef
 • Ľuboš Olejček : Ježiš

1998
Tematika: 5. výročie vzniku SR

 • Vladimír Morávek: Anjel
 • Alexander Ladziansky: Pocestný
 • Zdeno Jurášek : Drevorubač
 • Ľuboš Olejček : Učiteľka
 • Dušan Šarkan: Sv. Gorazd

1999
Tematika: Rok kresťanskej kultúry, Rok úcty k starším

 • Vladimír Morávek: Madona s dieťaťom
 • Alexander Ladziansky: Žena pri kaplnke
 • Ferdinant Vépy: Do kostola
 • Ján Krajčí: Madona s dieťaťom
 • Ján Procner: Svätá rodina

2000
Tematika: Ľubovoľná

 • Vladimír Morávek: Betlehem
 • Alexander Ladziansky: Dievča s káčaťom
 • Ferdinant Vépy: Z poľa
 • Dušan Šarkan: Svätopluk
 • Ján Procner: Vareškár

2001
Tematika: Ľubovoľná

 • Vladimír Morávek: Jánošík
 • Alojz Machaj: Žena s motykou
 • Ján Palko: Drevorubač
 • Ferdinant Vépy: Zberač zemiakov v daždi

2002
Tematika: Ľubovoľná

 • Vladimír Morávek: Milenci pod salašom
 • Dalibor Novotný: Anička s džbánom a kvetmi
 • Pavol Lofaj: Fujarista
 • Štefan Siváň ml. a Ľubomír Ország: Krava do súsošia Š. Siváňa staršieho

2003, Sedemnásty ročník
Tematika: Ľubovoľná

 • Vladimír Morávek: Drsný kraj
 • Jozef Lizoň (PL): Jánošík
 • Pavol Lofaj: Bača so psom

2004
Tematika: Ľubovoľná

 • Vladimír Morávek: Chlapec s drumbľou a Víla, Madona, Koníky
 • Ján Krajčí: Rodina, Dedko hríbik
 • Pavol Lofaj: Hôrny chlapec, hubár
 • Ludwig Lizoň (PL): Spiaci guraľ, Karička
 • Stanislav Polek: Tancujúci Detvanec, Hrdá dievka
 • Ján Palko: Cyril a Metod, Fujarista
 • Martin Mešša: Pesnička pre páva, Nebeská kráľovná
 • Mariana Sabaková: Pri kríži
 • Ján Procner: Súčasná spravodlivosť
 • Alexander Ladziansky: Medvediar s medvedíkom
 • Andzej Glod: Mních, Harmonikár
 • Dalibor Novotný: Babka korenárka, Hlava

2005
Tematika: Ľubovoľná

 • Ján Skala: Goralský muzikant
 • Marek Mikluš: Tanečnica
 • Vladimír Morávek: Pieta — súsošie
 • Alexander Ladziansky: Chlap s píšťalkou
 • Pavol Lofaj: Rybár
 • Martin Mešša: Bača v čuhe

2007
Tematika: Ľubovoľná

 • Miroslav Janič
 • Ladislav Kránitz
 • Pavol Lofaj
 • Dalibor Novotný
 • Albert Šimrák

2008
Tematika: Ľubovoľná

 • Alexander Ladziansky
 • Pavol Lofaj
 • Martin Mešša
 • Marek Mikluš

2009
Tematika: Ľubovoľná

 • Michal Bárta
 • Ferdinand Bolebruch
 • Alexander Ladziansky

2010
Tematika: Ľubovoľná

 • Alexander Ladziansky
 • Marek Mikluš
 • Dušan Šarkan

2011
Tematika: Ľubovoľná

 • Alexander Ladziansky
 • Dušan Šarkan
 • Marek Mikuš

2012
Tematika: Ľubovoľná

 • Alexander Ladziansky
 • Dušan Šarkan

2013
Tematika: 1 150. výročie príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy

 • Dušan Šarkan
 • Adam Bakoš
 • Róbert Smrčák

2014
Tematika: Ľubovoľná

 • Alexander Ladziansky
 • Ján Procner

2019
Tematika: Ľubovoľná

 • Marian Pažucha (PL)
 • Ľuboš Straka
 • Peter Zoričák