Odpovede na časté otázky

29. 6. – 3. 7. 2022 v amfiteátri Východná

29. 6. 2022 sa sprievodný program bude konať mimo areálu amfiteátra
30. 6. – 3. 7. 2022 sa program bude konať v amfiteátri a obci Východná
Program

Kultúra môže fungovať ako pred pandémiou. Znamená to, že všetky prevádzky a hromadné podujatia okrem toho, že fungujú v režime základ, sú bez kapacitných obmedzení alebo obmedzení otváracích hodín, bez režimu OTP, OP a OP+.
Kultúra môže fungovať ako pred pandémiou. Znamená to, že všetky prevádzky a hromadné podujatia okrem toho, že fungujú v režime základ, sú bez kapacitných obmedzení alebo obmedzení otváracích hodín, bez režimu OTP, OP a OP+.
V prípade akejkoľvek zmeny v opatreniach RÚVZ SR budeme včas informovať.
V prípade online zakúpenej vstupenky stačí elektronická forma. Vstupenka je určená na jednorazový vstup na podujatie a po opustení podujatia vstupenka stráca platnosť (to neplatí pre permanentky, ktoré sú určené na viac vstupov).
* Poškodená fyzická vstupenka je neplatná.
Bude vyhradené miesto pre gastro zónu v areáli amfiteátra. Aktuálne informácie sledujte na webovej stránke a sociálnych sieťach Folklórneho festivalu Východná.
Bude vyhradené miesto pre oficiálnu stanovú dedinku v areáli amfiteátra. Podrobné informácie o vstupe do stanovej dedinky a parcelových miestach nájdete tu: Ubytovanie
Parkovacie miesta zabezpečuje obec Východná a pracovníci obce Východná. V prípade potreby kontaktujte Obecný úrad, Východná, referát kultúry na kultura@vychodna.eu alebo 044 / 520 74 19.
Mapa parkovania bude k dispozícii priamo na mieste konania festivalu, webovej stránke festivalu a obce Východná a sociálnych sieťach festivalu.
Nie, výnimku majú len rodiny s deťmi.
Áno. Miesto záchranných zložiek bude presne vyznačené na mape festivalu.