Folklórny festival Východná Facebook Instagram YouTube

Straty a nálezy

Všetky stratené veci, ktoré sa na Folklórnom festivale Východná 2022 našli,
budú uložené na Polícii SR - Obvodné oddelenie Liptovský Hrádok.

O festivale 2022


„Letokruhy“

Kruh je jedným z najstarších a najvýznamnejších symbolov. Je obrazom slnka, mesiaca, jednoty, celistvosti, ochrany a regenerácie, cyklického pohybu, kolobehu… života. Je najstaršou tanečnou formou zaručujúcou rovnoprávnosť, v ktorej má miesto každý.

Ľudová kultúra sa počas stáročí vyvíjala ako kruhy na vode: pieseň, pracovný postup, rozprávka vznikli na mieste „dopadu kamienka“, ďalej sa šírili, stretávali sa s inými kruhmi, spájali sa, zanikali.

Symbolom tohtoročnej Východnej sú letokruhy. Letokruhy generácií, ktoré dnes, tak ako kedysi, nesú so sebou život i umenie. Letokruhy oblastí, ktoré sa spájajú, súvisia, prenikajú. Letokruhy tvorby, ktorá sa umelecky vyvíjala v priebehu času.

Každé historické obdobie totiž prinieslo čosi nové. Módny tanec, hudbu, vzor. No každý výsledok tvorivosti pramenil zo staršej skúsenosti. Na ňu nadviazal, ďalej ju rozvíjal.

Ale — keď zbrane rinčia, múzy mlčia…

V ostatných rokoch sme sa museli naučiť čeliť ťažkým časom, ktoré akoby zastavili všetko, čo nám bolo každodenným. Nie sme však prví a nebudeme ani poslední.

Generácie našich predkov po stáročia prekonávali prekážky, bojovali, budovali, rozvíjali. Tvorili, stavajúc na základoch tých, ktorí boli pred nimi. Vďaka ich skúsenostiam, múdrosti, sile. Ako strom: jeho kôra, cez ktorú prúdi život, je najmladšia, no žije vďaka silnému stredu a koreňom. Čím sú pevnejšie, tým viac odolá búrke.

Starať sa o najstaršie korene, ale i o mladé krehké prúty. Z nich rastú, rozvíjajú sa, silnejú lisTY i stroMY.

Pozvánka na FFV 2022

Z programu FFV 2022: Veci čo sa dejú

Folklórny muzikál výnimočný nielen témou, ale aj svojou technickou výpravou, plný ľudovej hudby a vynikajúcich speváckych a tanečných výkonov prináša v réžii a choreografickom spracovaní Štefana Šteca do amfiteátra vo Východnej Folklórny súbor Hornád z Košíc vo štvrtok 30. júna 2022 o 22:00 hod. Program Vstupenky

Z programu FFV 2022: ONY

Program ocenený titulom laureáta celoštátnej súťaže Jazykom tanca 2021 v kategórii komponovaných scénických autorských programov. Silné príbehy mnohých, mnohé príbehy silných. Celovečerné predstavenie, ktorého hlavnými „hrdinkami“ sú ženy. Ich životy, ich pocity, ich trápenia aj radosti spoznáme v amfiteátri vo Východnej v sobotu 2. júla 2022 o 22:00 hod. Program Vstupenky

Z programu FFV 2022: 1-2-3 A NON

Program ocenený v celoštátnej súťaži Jazykom tanca 2021 v kategórii komponovaných scénických autorských programov poodhaľuje každodenný život a sviatky hranicami rozdelenej obce prostredníctvom príbehu začínajúcej lásky v amfiteátri vo Východnej v sobotu 2. júla 2022 o 21:00 hod. Program Vstupenky

Z programu FFV 2022: Oživené Podkarpatsko

Choreografická antológia Maďarského štátneho ľudového súboru predstavuje pestrú a bohatú tradičnú kultúru národov žijúcich v Karpatoch a v Zakarpatsku: Maďarov, Goralov, Ukrajincov, Rusínov, Huculov, Rumunov, Rómov, Židov. Program si budete môcť pozrieť v amfiteátri vo Východnej v piatok 1. júla 2022 o 22:15 hod. Program Vstupenky

Z programu FFV 2022: Vážení a zatratení

Hudobno-tanečné predstavenie o pastierskej kultúre Levočských vrchov si budete môcť pozrieť na Veľkej scéne v amfiteátri vo Východnej v sobotu 2. júla 2022 o 19:30 hod. Program Vstupenky

Lístky

Press

Na festival majú voľný vstup len novinári vopred akreditovaní do termínu 21. júna 2022 na základe vyplneného online akreditačného formulára. Formulár slúži na registráciu jednej osoby, nie viacerých. Akreditovaný novinár sa musí na mieste podujatia preukázať platným novinárskym preukazom. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť udelenie akreditácie v prípade nedodržania podmienok organizátora. Akreditovaní novinári musia mať špeciálne označenie a ich pohyb v rámci festivalu bude presne určený v Informačnom centre. Nie je možný pohyb pod pódiom Veľkej scény okrem štábu RTVS. Umiestnenie Press centra bude vyznačené na mape areálu.

Fotografovanie je povolené výlučne len akreditovaným fotografom. Tolerujú sa neprofesionálne automatické fotoaparáty bez použitia blesku v blízkosti pódií Veľkej scény aj Malej scény.

Vstupom do areálu amfiteátra každý návštevník udeľuje súhlas a berie na vedomie, že fotografie alebo iný záznam jeho osoby z festivalu budú použité v akejkoľvek technickej úprave na promovanie festivalu v čase konania a po skončení podujatia s neobmedzeným časovým a teritoriálnym využitím.

Tlačové správy

Mapa pre akreditovaných novinárov

Ubytovanie

STANOVÁ DEDINKA FFV 2022

Stanová dedinka FFV 2022 sa nachádza v areáli amfiteátra Východná (mapa).

Otvorenie a registrácia do Stanovej dedinky: štvrtok 30. 6. 2022 od 17:00 hod.

Zatvorenie Stanovej dedinky: nedeľa 3. 7. 2022 o 19.00 hod.

Čo je potrebné v prípade záujmu o stanovanie zakúpiť:

 • Permanentku na 4 dni, ktorá zahŕňa (areál + Veľká scéna + vstup do Stanovej dedinky).
 • Prenájom parcelového miesta na 4 dni.
 • Parkovanie na vyhradenom parkovisku pre verejnosť — v prípade potreby.

Čo zahŕňa cena v prípade záujmu o stanovanie v Stanovej dedinke:

 • Vstup na všetky programy areál a Veľká scéna.
 • Vstup do stanovej dedinky na 4 dni.
 • Prenájom parcelového miesta pre stan v stanovej dedinke na celý čas trvania Folklórneho festivalu Východná 2022 (treba si priniesť vlastný stan).
 • Stanovanie priamo v areáli s krátkou vzdialenosťou od hlavného amfiteátra, gastrozóny a sociálnych zariadení.
 • Nadštandardná festivalová infraštruktúra: neobmedzený prístup a krátka vzdialenosť k toaletám, sprchám, pitnej vode zdarma.
 • Zdravotnícka, požiarna a bezpečnostná služba priamo v areáli.

Pravidlá Stanovej dedinky na stiahnutie: Podmienky a informácie

Zakúpenie vstupenky do Stanovej dedinky a za parcelové miesto na 4 dni tu .

STANOVÁ DEDINKA FFV 2022
VSTUPENKA Predpredaj on-line
Permanentka 30. 6. – 3. 7. 2022 (AREÁL + VEĽKÁ SCÉNA)
A VSTUP DO STANOVEJ DEDINKY
1. 5. – 29. 6. 2022
zľavnený (1 osoba) 38 €
celý (1 osoba) 59 €
Stanovné miesto — Stanová dedinka (4 dni) 1. 5. – 29. 6. 2022
jednorazový poplatok za parcelové miesto: 2-miestny stan (2 osoby) na 4 dni 5 €
Podmienky vstupného

Vstupenky sú v predaji cez webové stránky festivalvychodna.sk a predpredaj.sk.

Vstup do Stanovej dedinky je pre 1 osobu so zakúpením permanentky. Jednorazový poplatok za parcelové miesto platí pre štandardný 2-miestny stan na 4 dni a 2 osoby. Vstupenku za parcelové miesto zaplatí len jedna osoba z dvojice.

V prípade predaja vstupeniek na mieste bude ich cena prehodnotená s možnosťou navýšenia.

Nárok na zľavnený lístok majú:

 • deti vo veku 7-15 rokov vrátane,
 • držitelia karty ISIC, ITIC, Euro26,
 • dôchodcovia,
 • držitelia preukazu ZŤP/ŤZPS, držiteľ karty ŤZPS má nárok na jeden zľavnený vstup s doprovodom,
 • návštevníci s trvalým pobytom v obci Východná.

Zľavnené vstupné sa poskytne na základe predloženia zákazníckych preukazov MAXI KLASIK (prenosný/neprenosný), JUNIOR RAILPLUS, KLASIK RAILPLUS, SENIOR RAILPLUS, SKUPINA. Zľavnené vstupné zároveň platí aj pre držiteľov železničných preukazov ZSSK, Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s., a Železníc Slovenskej republiky, Bratislava, v skrátenej forme „ŽSR“, ako aj pre všetky druhy cestovných lístkov s cieľovou stanicou Východná a Liptovský Mikuláš. Zľava sa týka iba držiteľa platného preukazu, respektíve platného cestovného lístka, a nie je možné ju kumulovať so žiadnymi uvedenými vstupenkami a inými zľavami.

UBYTOVANIE V BLÍZKOSTI KONANIA FESTIVALU

Doprava

FFV aj vďaka partnerovi ARRIVA a podpore uľahčenia prístupovej dopravnej komunikácie zabezpečuje bezplatnú kyvadlovú dopravu pre návštevníkov zo železničnej stanice Východná smer Amfiteáter (Garáže SAD) a späť. Cestovný poriadok kyvadlovej dopravy k vybraným železničným spojom smer Žilina a Poprad v elektronickej podobe tu .

Na festival sú vypravované mimoriadne vlaky ŽSSK. Všetky osobné vlaky vrátane mimoriadnych vlakov ŽSSK s cieľovou zástavkou Východná nájdete v cestovnom poriadku ŽSSK na obdobie konania FFV 2022 v elektronickej podobe tu .

Platby — Vstupenka

PLATOBNÁ KARTA

Návštevníci si môžu zakúpiť vstupenky na mieste konania festivalu aj vo forme platby platobnými kartami, čo je súčasťou životného štýlu a pohodlného prístupu pri riešení úspory hotovosti priamo na festivale. Platobná karta bude akceptovaná pri štyroch vstupoch do areálu amfiteátra (A1, A2, A3, A4).

Vedeli ste, že:
Prvú platobnú kartu v bývalej ČSFR vydala v roku 1988 Živnostenská banka a bola akceptovaná v sieti obchodov Tuzex. A od polovice roku 1989 vydávala Česká štátna sporiteľňa svojím klientom k sporožírovým účtom karty k výberu z bankomatov. A ako vyzerajú karty dnes?
V dnešnej dobe sa karty delia z rôznych hľadísk. Najvýznamnejším je asi členenie podľa asociácie, ktorá kartu vydáva. V Európe sú najrozšírenejšie karty Mastercard a VISA. Ďalej karty emitujú spoločnosti Diners Club International, American Express a najmä v Ázii Japan Credit Bureau.
Zdroj: www.zbk.sk

HOTOVOSŤ

Platba v EURách.

ONLINE — PREDPREDAJ

predpredaj.sk a festivalvychodna.sk vám umožňuje online nákup vstupeniek za výhodnejšiu cenu ako nákup priamo na mieste konania festivalu. Pozri cenník tu .

Po zrealizovaní platby si môžete vaše vstupenky vytlačiť alebo uložiť v mobilnom telefóne.

Na mieste konania, po preukázaní sa vstupenkou dostanete wristband (páska na ruku).

Vstup pre obyvateľov obce Východná

Návštevníci s trvalým pobytom v obci Východná majú vstup do areálu voľný, na základe preukázania sa dokladom o trvalom pobyte v obci Východná.
Po preukázaní sa dokladom bude vydaná špeciálna páska, ktorá platí pre všetky 4 dni konania festivalu. Odporúčame občanom ju neznehodnocovať.

V prípade, že občan s trvalým bydliskom v obci Východná má záujem o program na Veľkej scéne, má nárok na zľavnenú vstupenku ako je uvedené v podmienkach cenníka, ktorý nájdete na www.festivalvychodna.sk a priamo na mieste predaja počas konania festivalu.
Deti vo veku od 7 do 15 rokov (vrátane), držitelia karty ISIC, ITIC, Euro26, dôchodcovia, držitelia preukazu ZŤP a návštevníci s trvalým pobytom v obci Východná majú vstup na programy zľavnený. Držiteľ karty ŤZPS má nárok na jeden zľavnený vstup so sprievodom.

Deti do 15 rokov musia byť v sprievode rodiča !!!!!!

Otváracie hodiny — Areál a pokladňa

Otvorenie areálu pre návštevníkov
ŠTVRTOK 30. 6. 2022 17.00 hod.
PIATOK 1. 7. 2022 09.00 hod.
SOBOTA 2. 7. 2022 09.00 hod.
NEDEĽA 3. 7. 2022 08.00 hod.
Predaj vstupeniek na mieste
ŠTVRTOK 30. 6. 2022
A1 pokladňa / vstup 17.00 – 24.00 hod.
A2, A3, A4 pokladňa / vstup 17.00 – 21.00 hod.
PIATOK 1. 7. 2022
A1 pokladňa / vstup 9.00 – 24.00 hod.
A2, A3, A4 pokladňa / vstup 9.00 – 21.00 hod.
SOBOTA 2. 7. 2022
A1 pokladňa / vstup 9.00 – 24.00 hod.
A2, A3, A4 pokladňa / vstup 9.00 – 21.00 hod.
NEDEĽA 3. 7. 2022
A1 pokladňa / vstup 8.00 – 17.00 hod.
A2, A3, A4 pokladňa / vstup 8.00 – 17.00 hod.

Zmena otváracích hodín vyhradená.

Parkovanie pre verejnosť

Zabezpečuje obec Východná a pracovníci obce Východná.

Priestor pre zázemie karavánov nebude k dispozícii!

V prípade ďalších informácií kontaktujte Obecný úrad, Východná, referát kultúry na kultura@vychodna.eu alebo 044 / 520 74 19.

Cena parkovania pre verejnosť
Osobný automobil 2 €/deň
Autobus 10 €/deň

Mapa FFV 2022 s vyznačením parkovania pre verejnosť

Festivalový obchodík

Vezmite si kúsok z Folklórneho festivalu Východná domov na pamiatku! A to nielen z roku 2022!

Pripravili sme pre vás novú edíciu 2022 v limitovanom náklade: unisex tričko, nepremokavý vak, krásne tkanú stuhu určenú na metrážny predaj a klobúk.

Vo festivalovom obchodíku nájdete aj edíciu z roku 2019: mikinu, tričko, deku a pršiplášť.

Ak prídete ako prví, určite sa vám ujde tričko z natáčania online festivalu v roku 2021. V tejto edícii zostáva už len posledných 35 kusov – veľkosť S.

Tešíme sa na osobné stretnutia v roku 2022 priamo na festivale vo Východnej!

Opatrenia a zákazy

Ďalšie zákazy:
 • drogy, psychotropné látky, zbrane, horľaviny a pyrotechnika akéhokoľvek druhu;
 • prísne zakázané je zhotovovanie zvukových/obrazových záznamov alebo videozáznamov;
 • lietajúce drony;
 • filmové kamery, videokamery (DV, DV Cam, Beta Cam a i.);
 • profesionálne fotoaparáty;
 • predmety ohrozujúce bezpečnosť vrátane sklených nádob a fliaš;
 • vlastné nealko nápoje v plastových nádobách;
 • prísne zakázané je zakladať oheň v areáli amfiteátra;
 • akýkoľvek druh varičov;
 • magnetofóny;
 • prísny zákaz fajčenia v detských/rodinných zónach (KOŠIARIK) a vo všetkých stanoch;
 • prísny zákaz stanovania na parkovisku a mimo vyhradených priestorov;
 • zákaz vstupu domácich zvierat s výnimkou vodiacich psov podľa zákona 447/2008 § 25;
 • zákaz požívania dáždnikov v hľadisku Veľkej a Malej scény (ohľad na lepšiu viditeľnosť programu na scénach).

Bezpečnosť a zdravie

Bezpečnosť a zdravie návštevníkov na festivale je pre nás prioritou.

O bezpečnosť na festivale sa stará riadne označená bezpečnostná služba. Slúži na ochranu návštevníkov a na stráženie festivalových priestorov.

V priestoroch festivalu je voľný pohyb policajných, požiarnych a zdravotných zložiek s vlastným, viditeľne označeným stálym miestom. Stále miesta štátnej polície, zdravotnej služby a požiarnej služby sú riadne označené na informačnej mape v mieste konania festivalu a v elektronickej podobe tu.

Odporúčame všetkým návštevníkom festivalu, aby festivalový náramok mali priamo na ruke, čím znížia riziko nedorozumenia s organizačným štábom a bezpečnostnými zložkami.

Kompetencie bezpečnostnej služby:

 • kontrola festivalových náramkov;
 • kontrola stanovej dedinky;
 • osobná prehliadka (na zamedzenie vnášania nebezpečných a nepovolených predmetov – Opatrenia a zákazy);
 • vyvedenie z areálu (neoznačené osoby, agresívne osoby, osoby ohrozujúce bezpečnosť, neautorizovaní predajcovia a predajcovia porušujúci zmluvu o predaji, díleri akýchkoľvek drog a psychotropných látok a i.);
 • usmerňovanie pohybu na základe pokynov organizátora;
 • pomoc návštevníkom na vozíku a držiteľom preukazov ZŤP-S so sprievodom pri vstupe.

Dôležité telefónne čísla

Hasičská a záchranná služba, polícia 112
Hasičská služba 150, 112
Záchranná služba 155, 112
Polícia 158, 112
Horská záchranná služba 18 300
Cestná záchranná služba (SČK) 154
Havarijná a núdzová služba pre motoristov 18 128, 18 154
Odťahová a asistenčná služba  
Global assistance Slovakia 18 118
Dopravný servis *75 (z mobilného telefónu)

Banky

Slovenská sporiteľňa 0850 111 888, *0900,
zo zahraničia: +421 2 582 68 111
VÚB 0850 123 000,
zo zahraničia: +421 2 485 55 970
Tatra banka 0800 00 1100, *1100,
zo zahraničia: +421 2 5919 10 00
ČSOB 0850 111 777,
zo zahraničia: +421 2 5966 88 44
UniCredit Bank 0800 14 00 14, *1111,
zo zahraničia: +421 44 547 68 70
Poštová banka 0850 00 6500, *6500,
zo zahraničia: +421 2 5960 11 22
365.bank 0850 365 365,
zo zahraničia: +421 2 5960 53 65
PRIMA banka 0850 700 007,
zo zahraničia: +421 41 511 11 11
City bank Europe +421 2 5823 04 00
Fio banka +421 2 2085 04 10,
+421 2 2085 04 11
Komerční banka 0800 118 100, 0800 171 007,
zo zahraničia: +421 2 5927 75 05
Privat banka +421 2 6828 57 77, +421 2 6828 57 50

Zdravotné poisťovne

Dôvera 0850 850 850,
zo zahraničia: +421 37 285 78 50
Všeobecná zdravotná poisťovňa 0850 003 003,
zo zahraničia: +421 2 2081 70 03
Union 0850 003 333,
zo zahraničia: +421 2 2081 18 11.

Mobilní operátori – infolinky

Orange 905,
z iných sietí/zo zahraničia: +421 905 905 905
O2 Slovakia 949,
z iných sietí: 0949 949 949,
zo zahraničia: +421 949 949 989
Slovak Telekom 0800 123 456,
zo zahraničia: +421 903 903 903
4ka 950,
z iných sietí/zo zahraničia: +421 950 950 950

SOS | Únik

Únikové zóny:

Všetky vchody a východy sú viditeľne označené priamo na mieste a informačných mapách v areáli amfiteátra, na evakuačnej mape vo festivalovom bulletine a v elektronickej podobe tu.
Areál festivalu má štyri hlavné vstupné vchody/únikové východy: GATE 1/EXIT 1, GATE 2/EXIT 2, GATE 3/EXIT 3, GATE 4/EXIT 4 a ďalšie dva únikové východy ÚNIKOVÝ VÝCHOD 5 a ÚNIKOVÝ VÝCHOD 6. Všetky vchody a východy sú viditeľne označené priamo na mieste a informačných mapách v areáli amfiteátra, na evakuačnej mape vo festivalovom bulletine a v elektronickej podobe tu.

V prípade pohotovostného stavu a potreby využitia únikových zón alebo sústredenia na bezpečnej zóne prosíme návštevníkov, aby zachovali rozvahu a riadili sa pokynmi bezpečnostnej služby a organizačného štábu.

EKO

Na festivale každý návštevník vyprodukuje viac ako pol kilogramu komunálneho odpadu. To je viac ako 14 ton neseparovaného odpadu, ktorý skončí na skládke. Pritom väčšia časť z neho sa dá zhodnotiť. Až 40 percent odpadu z obdobných podujatí tvorí tzv. BRKO — biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z gastro zóny.

Naším cieľom sú zelené riešenia a zásadné zlepšenie výsledkov v rámci životného prostredia

 • asistované triedenie odpadu
 • kompostovateľný riad
 • zber druhotných surovín
 • udržiavanie čistoty areálu
 • doplnková sanita (WC, sprchy) šetriaca vodu
 • family zóna
 • bezbariérový areál a zvýhodnené vstupné pre držiteľov preukazov ZŤP a ZŤP-S
logo FFV

HLAVNÝ ORGANIZÁTOR

SPOLUORGANIZÁTORI

POD ZÁŠTITOU PREZIDENTKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

FESTIVAL SO ŠTATÚTOM CIOFF INTERNATIONAL FESTIVAL

SPOLUPRACUJÚCE INŠTITÚCIE

EXKLUZÍVNY PARTNER

GENERÁLNY PARTNER

HLAVNÍ PARTNERI

PODPOROVATEĽ

DOPRAVNÍ PARTNERI

HLAVNÝ MEDIÁLNY PARTNER

MEDIÁLNI PARTNERI

Kontakty

logo NOC

Národné osvetové centrum

vychodna@nocka.sk

Organizátor

Národné osvetové centrum
Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava
IČO: 00164615
DIČ: 2020829888
Štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR, pôsobiaca na základe nového znenia zriaďovacej listiny vydaného Ministerstvom kultúry SR MK-2472/2016-110/8080

Spoluorganizátor

Obec Východná
Východná 616, 032 32 Východná
IČO: 00315893
DIČ: 2020574908

Kontakty na programový výbor

Mgr. Katarína Babčáková, PhD.

Mgr. Michal Noga

Mgr. art. Ondrej Galbička

Kontakt pre marketing a propagáciu

Elena Lipianska

Kontakt pre médiá

Alexandra Žilavá

Samuel Chlpek — kontakt pre sociálne médiá

Kontakty na produkciu

Martina Kováčová

Ľudmila Iványiová — kontakt pre zmluvy účinkujúcich