Oskár Elschek: Životné jubileum

Prof. PhDr. Oskár Elschek, DrSc., patrí k najvýznamnejším etnomuzikológom nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Jeho doterajšia vedeckovýskumná práca a publikačná činnosť má široký záber, v rámci ktorého sa venoval najmä problematike hudobnej organológie a systematickej hudobnej vede. Okrem vedeckých aktivít spolupracoval ako autor programov a niekoľkoročný člen programovej a dramaturgickej rady aj na organizácii Folklórneho festivalu Východná. Viackrát bol členom odbornej poroty na súťažiach vyhlasovaných Národným osvetovým centrom. V súčasnosti je členom poradného zboru NOC pre tradičnú ľudovú kultúru, hudobný folklór a folklorizmus. Ako dlhoročnému spolupracovníkovi Národného osvetového centra mu v roku 2001 bola udelená Medaila Daniela Gabriela Licharda za dlhoročnú významnú a záslužnú odbornú prácu pre rozvoj folklórneho hnutia na Slovensku.

Pán profesor Elschek sa 16. júna dožíva vzácneho životného jubilea 90 rokov. Ďakujeme mu za jeho neoceniteľnú prácu a prajeme mu k tomuto sviatku veľa šťastia a pevného zdravia.