foto z FFV 2019

Vo Východnej je prvá júlová sobota tradične spätá s bohatou ponukou festivalových programov. Tá minuloročná priniesla množstvo originálnych scénických, hodnotných vzdelávacích i zábavných interaktívnych predstavení.

Sobotňajší festivalový deň ožíval v areáli Malej scény a ústredného priestoru. Hudobno-spevný program A. Jágerovej Na ďalekú cestu divákom v preplnenom hľadisku Malej scény predstavil formy cestovania a krátenia si cesty spevom v dávnej i nedávnej minulosti. Tej, keď sa cestovalo autobusom „ponorkou“, v ktorom odišli účinkujúci v závere vynikajúceho programu prepojeného s nasledujúcim sprievodom.

foto z FFV 2019
foto z FFV 2019
foto z FFV 2019
foto z FFV 2019

Originálne poňatý slávnostný sprievod v autorstve J. Černáka v tomto roku viedol z amfiteátra dolu dedinou a končil sa spoločnou veselicou na námestí obce, kde domáci pripravili účinkujúcim milé pohostenie.

foto z FFV 2019
foto z FFV 2019
foto z FFV 2019

Sobotňajšie dopoludnie patrilo i programu Fujara, fujara z cyklu Fenomény UNESCO, v ktorom K. Kočík predstavil tento nástroj v kontexte jeho vývoja, výroby a zvláštností. Na záver návštevníci dostali možnosť sami si vyskúšať základy hry na tomto originálnom nástroji.

foto z FFV 2019
foto z FFV 2019

Humne zatiaľ J. Ambrózová v odborno-umeleckom programe Gorali spoza dvoch strán predstavila divákom podoby goralskej ľudovej hudby a „nechala hudbou a slovami prehovoriť muzikantov a ukázať aj ich neobyčajne široký vedomostný a muzikantský – intelektuálny diapazón“ (O. Elschek).

O tom, že radosť z pohybu hranice nemá, presvedčil program seniorských súborov v autorstve S. Ondejku, nadväzujúci na odbornú diskusiu k téme seniorských súborov.

foto z FFV 2019
foto z FFV 2019
foto z FFV 2019
foto z FFV 2019
foto z FFV 2019
foto z FFV 2019

Celodenné školy tanca vedené profesionálnymi tanečnými pedagógmi v Humne a na Tancovisku, ktorých dramaturgiu vytvorilo OZ Dobrá Východná, sa konali počas všetkých festivalových dní.

foto z FFV 2019
foto z FFV 2019

Obľúbené školy tanca z rôznych obcí na Slovensku obývaných aj Rusínmi, Goralmi, Maďarmi či Rómami boli doplnené školami tancov z krajín, odkiaľ pochádzali zahraničné súbory. Účastníci tak dostali možnosť zatancovať si aj s hosťami spoza hraníc.

Populárno-náučné workshopy sú cestou, ako „prinavrátiť ľudový tanec ľuďom“ a už viac rokov sú neoddeliteľnou súčasťou festivalovej dramaturgie. Účastníci mohli navštíviť i školy spevu pod vedením M. Jágerovej (v roku 2019 venované chorovodným piesňam) a následne osvojiť si na workshope pod vedením K. Babčákovej tanečný typ, ktorý je s nimi spätý. Tie Obradové chorovody potom v sobotu večer diváci mohli vidieť i vo veľkej forme v javiskovej podobe.

foto z FFV 2019
foto z FFV 2019

Program folklórnych skupín Na jarmoku v réžii J. Buriča predstavil divákom vybraných účastníkov celoštátnej súťaže Nositelia tradícií 2018. Atraktívnym divadelným spracovaním námetu predstavil nielen hudobné a tanečné, ale aj bohaté materiálne a zvykoslovné prejavy rôznych regiónov.

foto z FFV 2019
foto z FFV 2019
foto z FFV 2019
foto z FFV 2019
foto z FFV 2019

Tanečné divadlo Ifjú szívek v programe Sedemdesiatsedem verbunkov v choreografii D. Hégliho efektnou formou predstavilo divákom tanečný štýl verbunkov rozšírený od 18. storočia v celej strednej Európe takmer „bez hraníc“.

foto z FFV 2019
foto z FFV 2019

Obľúbené školy tanca s divákmi v kotle amfiteátra pod vedením V. Michalka strhli divákov, ktorí sa zapojili do tanca, navodili energickú atmosféru a prepojili i nasledujúce večerné programy: „Lidé byli ‚vtaženi‘ do děje, panovala zde vynikající atmosféra, která návštěvníky navnadila na další programy, zapojovali se skutečně všichni, atmosféru během těchto krátkých vstupů lze festivalu Východná závidět!“ (M. Lukešová)

foto z FFV 2019
foto z FFV 2019
foto z FFV 2019

V amfiteátri vládla vynikajúca atmosféra a zapadajúce slnko poskytlo charizmatickú večernú kulisu.

foto z FFV 2019
foto z FFV 2019
foto z FFV 2019

Hranice medzi naším svetom a svetom prastarých čarovných príbehov, hranice medzi minulosťou a prítomnosťou, svetom bohatých a chudobných, svetom čarov a ľudí boli zobrazené v sugestívnom programe Julianna, zlatá panna... v autorstve K. Babčákovej a A. Krausovej na námet Š. Hanzelyho.

foto z FFV 2019
foto z FFV 2019
foto z FFV 2019

V javiskovej ságe sa okrem vynikajúcich sólistov a tanečných kolektívov predstavili aj skupiny historického tanca, divadelné a šermiarske spoločnosti s originálne prepojeným hudobným sprievodom Solamente naturaliMichal Noga Band.

foto z FFV 2019
foto z FFV 2019
foto z FFV 2019
foto z FFV 2019
foto z FFV 2019