Folklórny festival Východná 2019

Folklórny festival Východná 2022 sa bude konať pod záštitou prezidentky SR a SK UNESCO. Lákadlom 67.  ročníka sú nielen víťazi celoštátnych súťaží, ale i originálne celovečerné programy, profesionálny súbor z Budapešti, prezentácia gajdošskej tradície a bohaté interaktívne a vzdelávacie programy pre deti a dospelých.

Už vo štvrtok večer si diváci budú môcť vychutnať premietanie najstaršieho slovenského filmu Jánošík so živým hudobným sprievodom Štátneho komorného orchestra.

V piatok vystúpi Maďarský štátny ľudový súbor MÁNE z Budapešti s úspešným predstavením Oživené Podkarpatsko, ktoré prezentuje tanečno-hudobnú tradíciu národov žijúcich na tomto území. Vývoj našej tanečnej tradície od najstarších čias predstaví autorský program Letokruhy tanca.

Večerné štvrtkové, piatkové a sobotňajšie programy na Veľkej scéne predstavia originálne autorské celovečerné Najúspešnejšie tanečno-divadelné predstavenia z celoštátnej súťaže choreografií Jazykom tanca 2021. Folklórny muzikál Veci čo sa dejú v autorstve Štefana Šteca a interpretácii FS Hornád, predstavenie TS Partia pod názvom Gadžo expres, ktoré búra stereotypy o rómskej tanečnej kultúre, predstavenie v interpretácii FS Ilosvai s názvom 1-2-3 A NON o udalostiach po 2. sv. vojne a predstavenie v interpretácii TS Kumšt pod názvom ONY, popretkávané silnými príbehmi mnohých žien.

Na Malej scéne sa predvedú rodiny folkloristov i vývoj tradičného odevu a sviatky a roboty v roku na Liptove v interpretácii regionálnych folklórnych skupín.

Osobitosťou 67. ročníka FFV je prezentácia najúspešnejších detských folklórnych súborov, speváckych skupín i detských ľudových hudieb a speváčikov, postupujúcich z krajských kôl celoštátnych súťaží s cieľom motivovať deti i rodičov na ďalšiu prácu v oblasti šírenia a prezentácie tradičnej kultúry po neľahkom online období.

V spolupráci s ÚĽUV-om vznikla Škola remesiel, Jarmok tradičných remesiel i séria virtuálnych výstav a filmových dokumentov o jednotlivých remeselných postupoch, ktoré sa budú vysielať online počas celého festivalu.

V tradičnom Humne sú pripravené aktivity ÚĽUV-u. Návštevníci FFV 2022 sa budú môcť oboznámiť s možnosťami starostlivosti o tradičný ľudový odev i s výskumom tradičného staviteľstva, kožušníctva a bačovských rodov. Súčasťou programu je prednáška o vývoji hudobných zoskupení Letokruhy hudby a program venovaný gajdošskej tradícii, ďalšiemu z cyklu fenoménov zapísaných v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Počas rezbárskeho sympózia Kresané do dreva bude gajdošská tradícia zvečnená v podobe nadrozmerných drevených plastík. V piatok a sobotu sú v Humne počas neskorého večera pripravené koncerty world music: poľský Sklad Niearchaiczny a Júlia Kozáková – Manuša.

Neskoro večer sa na Tancovisku budú konať školy tanca a spevu. Diváci sa priučia rôznym typom tanca a osvoja si piesne z rôznych oblastí pod vedením skúsených lektorov. V piatok i sobotu večer budú vyhrávať vynikajúce ľudové hudby Muzička, Pokošovci, ĽH Michala Pagáča i Muzika Milana Rendoša. Školičky spevu, tanca a detských hier sú pripravené i pre deti, na ktoré čakajú rozmanité aktivity v Košiariku.

Studeo.NOC predstaví publikácie o tradičnej kultúre z archívu NOC. V Etnodome sú pre návštevníkov pripravené zaujímavé dokumenty z festivalu Etnofilm ČADCA a zaujímavá diskusia venovaná mimoriadnej osobnosti slovenskej folkloristiky, nedávno zosnulému prof. Milanovi Leščákovi. V Etnodome sa zoznámia bližšie aj s problematikou UNESCO.

Pripravená je i výstava tradičného svadobného odevu horného Liptova z rôznych období, návštevníci si budú môcť vyskúšať kresanie trámov, zoznámiť sa s tradičným obydlím, so zariadením domu a s jedlami Východnej.

Nedeľný program uzatvára charizmatické hudobné predstavenie v Evanjelickom kostole pod názvom Posledný letokruh, slávnostný sprievod obcou Východná a záverečný galaprogram festivalu na Veľkej scéne. Symbolicky námet letokruhov uzavrie oživenie nových koreňov — vysádzaním stromov v areáli amfiteátra.

Folklórny festival Východná organizuje Národné osvetové centrum, štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR, ktorá podporuje rozvoj kultúrnych, osvetových a umeleckých aktivít v miestnych a regionálnych podmienkach. Spoluorganizátorom je obec Východná a ÚĽUV. Na festivale spolupracuje Liptovské a Oravské kultúrne stredisko.

Folklórny festival Východná je najstarším a najrozsiahlejším podujatím na Slovensku v oblasti tradičnej kultúry, folklóru a folklorizmu a vrcholnou prehliadkou folklórneho hnutia so štatútom CIOFF International.

Podrobnosti o zahraničných účinkujúcich prinesieme v ďalšej tlačovej správe. Kompletný program Folklórneho festivalu Východná 2022 je zverejnený na www.festivalvychodna.sk.