Termín Folklórneho festivalu Východná 2022 je už definitívne jasný! Festivalový program pre priaznivcov tradičnej kultúry sa začne už 29. júna. Symbolom tohtoročného festivalu budú letokruhy.

Leitmotívom letokruhov bude popretkávaný program celých piatich dní v dedine pod Kriváňom. Kruh, ktorý je dominantný aj v tohtoročnom vizuáli FFV, je jedným z najstarších a najvýznamnejších symbolov. „Je obrazom slnka, mesiaca, jednoty, celistvosti, ochrany a regenerácie, cyklického pohybu, celého kolobehu života. Zároveň je i najstaršou tanečnou formou, ktorá každému tanečníkovi zaručuje rovnoprávnosť a v ktorej má každý svoje miesto. Ľudová kultúra sa počas stáročí vyvíjala ako kruhy na vode: pieseň, pracovný postup, rozprávka vznikli na mieste ‚dopadu kamienka‘, ďalej sa šírili, stretávali sa s inými kruhmi, spájali sa, zanikali,“ vysvetľuje Katarína Babčáková, predsedníčka Programového výboru FFV a vedúca oddelenia folklóru a folklorizmu NOC.

Letokruhy symbolizujú generácie, ktoré dnes, tak ako kedysi, nesú so sebou život i umenie, oblasti, ktoré sa spájajú, súvisia spolu, prelínajú sa, ale i tvorbu, ktorá sa umelecky vyvíjala v priebehu času. Každé historické obdobie prinieslo čosi nové. Módny tanec, hudbu, vzor výšivky. Každý výsledok tvorivosti však pramenil zo staršej skúsenosti, nadviazal na ňu a ďalej ju rozvíjal.

„Keď zbrane rinčia, múzy mlčia. Aj my sme sa v ostatnom období museli naučiť čeliť ťažkým časom, ktoré akoby zastavili všetko, čo nám bolo každodenným. Nie sme však prví a nebudeme ani poslední. Generácie našich predkov po stáročia prekonávali prekážky, bojovali, budovali, rozvíjali. Tvorili stavajúc na základoch tých, ktorí boli pred nimi. Vďaka ich skúsenostiam, múdrosti, sile. Čím pevnejšie máme korene, tým lepšie dokážeme vzdorovať búrke. Mali by sme sa rovnako starať o korene i o mladé krehké prúty. Z nich rastú, rozvíjajú sa, silnejú lisTY i stroMY,“ dodala na záver K. Babčáková.

Folklórny festival Východná organizuje Národné osvetové centrum, štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR, ktorá podporuje rozvoj kultúrnych, osvetových a umeleckých aktivít v miestnych a regionálnych podmienkach. Spoluorganizátorom je obec Východná. Festival je najstarším a najrozsiahlejším podujatím na Slovensku v oblasti tradičnej kultúry, folklóru a folklorizmu a vrcholnou prehliadkou folklórneho hnutia so štatútom CIOFF International.

Všetky novinky a program Folklórneho festivalu Východná 2022 budeme postupne zverejňovať na https://festivalvychodna.sk.