Na Folklórnom festivale Východná 2022, ktorý má štatút CIOFF International Recognized Festival, sa divákom predstavia zahraničné kolektívy zo Srbska, z Bulharska, Česka, Ukrajiny a Maďarska.

Folklórny festival Východná získal prestížne medzinárodné označenie CIOFF® International Festival v roku 2019. O dva roky neskôr sa festival opäť koná naživo aj s hosťami zo zahraničia.

  • V stredu 29. júna o 16:00 hod. sa v krásnom prostredí skanzenu v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline predstavia súbory z Bulharska, Srbska a Ukrajiny.
  • V piatok 1. júla o 19:00 hod. obohatia večerný program Hosť do domu na Veľkej scéne aj hostia zo Slovácka.
  • V ten istý deň v piatok 1. júla o 22:15 hod. sa na Veľkej scéne predvedie aj profesionálny Maďarský štátny ľudový súbor s programom Oživené Podkarpatsko.

Viac informácií o programe nájdete na https://festivalvychodna.sk/2022/program/.

Folklórny súbor Karanovac zo srbského Kraljeva bol založený v roku 2010 s cieľom prezentovať tradičnú kultúru rôznych regiónov Srbska. Odvtedy bolo súčasťou tejto „folklórnej rodiny“ vyše 3 000 tanečníkov, spevákov a hudobníkov v detskej, mládežníckej i dospelej zložke súboru. Súbor sa zúčastnil na mnohých predstaveniach doma i v zahraniční. Súčasťou aktivít súboru Karanovac sú i workshopy, na ktorých sa vyučuje ľudový tanec, hudba a predstavuje sa história tradičného odevu či vybraných regiónov krajiny. Súbor má i vzdelávacie centrum a školu pohybových aktivít pre najmenších.

Folklórny súbor Pazardžik z bulharského mesta Pazardžik vznikol v roku 1962, prezentuje jedinečné zvyky regiónu Trácie. Speváci a inštrumentalisti vytvorili desiatky nahrávok pre Bulharský národný rozhlasový fond, vydali CD a Bulharská národná televízia pre súbor natočila dva videoklipy nahrávané nositeľmi tradícií v sprievode tradičných nástrojov. Súbor sa s úspechom zúčastnil na festivaloch v Rusku, Nemecku, Francúzsku, Poľsku a v krajinách balkánskeho regiónu. Od roku 1993 sa v meste Pazardžik konajú národné prehliadky profesionálnych súborov z Bulharska a momentálne sa pracuje na myšlienke transformovať toto podujatie na medzinárodný festival.

Vedúcim folklórneho súboru Nivnička z českých Nivnice je od roku 1992 Vlastimil Ondra, ktorý spolu s bratrancom Vítom Hrabalom vedie aj folklórne zoskupenie Boršičané z Blatnice. Obe obce sa nachádzajú v Bielych Karpatoch. Súbory prezentujú hudobné a tanečné prejavy regiónu Slovácka na moravsko-slovenskom pomedzí. Nivnička a Boršičané prichádzajú do Východnej s malým výberom z viac ako stovky členov, ktorí tvoria tieto kolektívy. Súčasťou sú speváci z Malučké nivničky, muži zo súboru Boršičané, tanečníci z Malé nivničky, sólistky Ženského sborečku Nivnička a muzikanti z rodinného hudobného zoskupenia Muzikáš, vytvoreného počas pandémie.

Ukrajinská spevácka skupina Kralycja pochádza z vojnou zmietaného Kyjeva. Na Folklórnom festivale Východná vystupovala už v roku 2011. Vznikla v roku 1991 pri Katedre folkloristiky a etnomuzikológie Národnej univerzity umenia v Kyjeve. Zakladateľom a umeleckým vedúcim je prof. Ivan Sinelnikov, zaslúžilý umelec na poli ukrajinskej kultúry. V repertoári skupiny sú piesne z terénnych výskumov v regiónoch Rivne, Žitomír, Černochov, Volyň a z Naddneperského a Kyjevského regiónu. Skupina nahrala takmer sto skladieb tradičnej ukrajinskej hudby, ktoré sú vysielané v štátnom rozhlase, a vydala štyri nosiče. Kralycja uskutočnila umelecké turné po Ukrajine, Rusku, Bielorusku a Poľsku a vystupovala na medzinárodných festivaloch v českej Ostrave, v Nemecku, Estónsku i Azerbajdžane. Členovia sa predstavia v originálnych tradičných odevoch z regiónov Poltavy a Podolia. Hudobný sprievod tvoria tradičné nástroje ako bubon, trstinová píšťalka, tamburína, ale aj akordeón a Panova flauta.

Maďarský štátny ľudový súbor sa predstaví s celovečerným autorským program Oživené Podkarpatsko. Choreografická antológia predstavuje pestrú a bohatú tradičnú kultúru národov žijúcich v Karpatoch a v Zakarpatsku: Maďarov, Goralov, Ukrajincov, Rusínov, Huculov, Rumunov, Rómov, Židov. Všetko, čo je vo folklóre týchto národov spoločné, i to, čo je špecifické. Ako hovoria samotní autori: „Každá kultúra chráni a živí vlastného ducha v miniatúrnej verzii, ale v základných elementoch nesie dedičstvo univerzálnej ľudskej kultúry. Súčasťou tohto dedičstva je prijatie, solidarita a vnímanie postavenia národov ‚vedľa seba‘, nie jedného nad druhým. Ten, kto dokáže milovať svoje, je slobodný, bez akéhokoľvek tlaku a neukojiteľného hladu alebo smädu vlastníctva.“

Folklórny festival Východná organizuje Národné osvetové centrum, štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR, ktorá podporuje rozvoj kultúrnych, osvetových a umeleckých aktivít v miestnych a regionálnych podmienkach. Spoluorganizátorom je obec Východná. Festival je najstarším a najrozsiahlejším podujatím na Slovensku v oblasti tradičnej kultúry, folklóru a folklorizmu a vrcholnou prehliadkou folklórneho hnutia so štatútom CIOFF International.

Všetky novinky Folklórneho festivalu Východná 2022 budeme zverejňovať na https://festivalvychodna.sk.