foto z FFV 2019

Folklórny festival Východná je už desiatky rokov najväčším sviatkom tvorcov, interpretov i divákov folklórneho hnutia. A aj keď sa toto leto pod holým nebom spolu nestretneme, o to viac sa môžeme tešiť na nasledujúci ročník. Zatiaľ si pripomeňme atmosféru minuloročných festivalových dní.

Folklórny festival Východná 2019 sa už tradične konal počas prvého júlového víkendu v hornoliptovskej obci Východná, ktorá je jeho domovom už vyše 65 rokov.

foto z FFV 2019

Najstarší a najrozsiahlejší folklórny festival na Slovensku je zároveň vrcholnou prehliadkou folklórneho hnutia, na ktorej sa predstavujú víťazi celoštátnych folklórnych súťaží. Programy festivalu počas celého roka vysielajú verejnoprávne médiá a pre návštevníkov – divákov, interpretov, ale aj tvorcov je Folklórny festival Východná miestom prezentácie vzorov. Inšpiruje a prostredníctvom umeleckých programov zoznamuje s hudobnými, tanečnými, výtvarnými a umeleckoremeselnými prejavmi našej tradičnej kultúry. Zámerom tvorcov dramaturgie 65. ročníka bolo vytvoriť program na základe odborných znalostí o našej, generáciami tradovanej kultúre, využiť súčasné trendy open-air umenia či originálne scénické umelecké prostriedky a poskytnúť návštevníkom interaktívne zábavno-edukačné programy.

foto z FFV 2019

O čom bol 65. ročník FF Východná?

Leitmotívom festivalu sa stala spoločensky aktuálna a symbolická téma hraníc. Prirodzené geografické hranice regiónov, historických období, stavov, ročných období, biologické hranice života, hranice ako bariéry a hranice ako mosty. Ich stavanie, prekračovanie, búranie – to je prastará a večná téma, reflektovaná vo všetkých festivalových programoch, ale aj v celom živote.

foto z FFV 2019
foto z FFV 2019
foto z FFV 2019

Ako sa „to celé“ pripravuje?

Festival každoročne realizuje Národné osvetové centrum v spolupráci s obcou Východná a Liptovským kultúrnym strediskom. Predpokladom úspešného festivalu je konštruktívna spolupráca všetkých spoluorganizátorov a početných zložiek, ktoré sa starajú o technické, organizačné, produkčné a programové zabezpečenie. Popri Organizačnom výbore, ktorý zabezpečoval všetky realizačné a produkčné potreby festivalu, pracoval Programový výbor a Dramaturgická rada. V roku 2019 tvorili programový výbor odborní pracovníci Národného osvetového centra: etnochoreologička, tanečná pedagogička K. Babčáková, etnologička L. Ditmarová, tanečný pedagóg O. Galbička, etnomuzikológ M. Noga a muzikologička T. Šišková. Koncepčne festival viedla Dramaturgická rada v zložení: etnomuzikologička J. Ambrózová, etnochoreologička, tanečná pedagogička B. Morongová a choreograf V. Urban.

foto z FFV 2019
foto z FFV 2019

Na tvorbe jednotlivých programov pracovalo vyše 30 autorov a režisérov, s ktorými spolupracovali moderátori, inšpicienti, javiskoví technici a pracovníci RTVS, ako aj 26 lektorov. V tomto roku sa predstavilo 22 autorských scénických programov na VeľkejMalej scéne a v Humne, doplnených dvoma koncertmi world music a troma zábavami pri ľudovej hudbe v Humne a na Tancovisku. K tomu treba pripočítať 22 škôl tanca, 5 školičiek tanca pre deti, 2 školy spevu, ale aj odborné programy v Etnodome: prezentáciu etnologických filmových dokumentov, 2 diskusné programy a výstavy. A tiež prezentáciu tradičného bývania a gastronómie, rezbársky plenér, slávnostný sprievod, jarmok a školy remesiel, interaktívne aktivity pre deti i symbolickú spomienku na zosnulých folkloristov.

Organizácia i program festivalu sú každoročne „pod drobnohľadom“ nielen verejnosti, ale i odborníkov a hodnotiteľov. Autormi hodnotiacich správ v tomto roku boli renomovaní odborníci zo Slovenska, Čiech i Maďarska: etnomuzikológ prof. PhDr. O. Elschek, CSc., etnologička, folkloristka Mgr. M. Lukešová z Národního ústavu lidové kultury v Strážnici a profesor tanečnej pedagogiky Dr. P. Lévai z Univerzity tanečného umenia v Budapešti.

A pre koho?

Program Folklórneho festivalu Východná 2019, v ktorom sa predstavilo asi 2 000 účinkujúcich, si pozrelo počas štyroch dní priamo v areáli amfiteátra asi 40 000 divákov. Ďalšie desiatky tisíc televíznych divákov sledovalo šesť programov prostredníctvom vysielania RTVS, pričom sobotňajší večerný program uvádzala RTVS v priamom prenose. Medzi divákmi boli ľudia z najrôznejších lokalít, zo Slovenska i zo zahraničia, starí, mladí i deti, odborníci, interpreti – tanečníci, speváci, hudobníci, a „laici“ – priaznivci tradičnej kultúry v rôznych jej podobách.

foto z FFV 2019

Prezentačné programy folklórnych kolektívov a sólistov môžete vo Východnej vidieť na VeľkejMalej scéne amfiteátra i v Humne.

Festivalový program vo štvrtok večer na Veľkej scéne otvorilo vystúpenie US Lúčnica s výberom z tvorby Š. Nosáľa.

foto z FFV 2019
foto z FFV 2019
foto z FFV 2019