Medzinárodne uznávaný vysokoškolský pedagóg a odborník v oblasti fytológie, výnimočný nositeľ spevnej tradície Hrochote a Podpoľania prof. Ing. Milan Križo, DrSc., zomrel 13. augusta 2021 vo veku 93 rokov.

Chcel som pôvodne študovať národopis. Lenže vtedy, v roku 1947, nebol v Bratislave otvorený odbor národopis, etnografia, etnológia. A tak som sproboval lesárinu. K nej som sa dostal ako slepá kura k zrnu. A stal som sa botanikom. Nikto mi neradil. Nemal mi kto. Otec síce kupoval prekrásne a drahé knihy a trošku ma zasvätil k živej prírode. Chytilo ma to za srdce. Venoval som sa flóre Poľany, zisťoval nové rastliny. Ale ľud, kultúra a pieseň mi učarovali. Mám rozpracované nejaké projekty o Poľane. Najdôležitejšie je, že ma baví všetko. Obdivoval som vždy manuálnu prácu — remeslo spojené s drevom a materiálom ma fascinovalo...
Kto ma priviedol k folklóru? Celá Hrochoť. Život na Hrochoti. Na priadkach spievali dievčatá alebo na lúke, keď išli z kosenia a hrabania. To keď som počul! To bola pre mňa rajská nebeská hudba...
“ (M. Križo)

Narodil sa 10. augusta 1928 v Hrochoti a po ukončení štúdia na banskobystrickom Gymnáziu Andreja Sládkoviča v rokoch 1947–1951 študoval na Lesníckej fakulte Vysokej školy zemědělskej v Brne. Ako pedagóg a odborný asistent bol spoluautorom učebnice Lesnická botanika speciální (1970).

V roku 1955 získal titul CSc., v roku 1988 vedeckú hodnosť DrSc., neskôr titul profesora. Pôsobil ako profesor lesníckej botaniky na Lesníckej fakulte vtedajšej Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Od roku 1986 bol vedúcim Katedry lesného prostredia, neskôr Katedry fytológie a v rokoch 1996–2000 pôsobil na Katedre biológie Prírodovedeckej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Za svoju vedeckovýskumnú prácu bol ocenený Holubyho medailou SAV (2003) a bol držiteľom čestného titulu doctor honoris causa. Bol autorom niekoľkých monografií, mnohých vedeckých a odborných článkov doma i v zahraničí a aktívnym účastníkom početných medzinárodných odborných konferencií.

Od detstva v rázovitej obci s bohatými tradíciami obdivoval ľudové umenie. V rodnej Hrochoti v roku 1945 spolu so skupinou priateľov založili folklórnu skupinu, počas štúdií na VŠ v Brne s priateľmi a kolegami založili dodnes vynikajúci a aktívny Slovenský vysokoškolský súbor piesní a tancov Poľana.

Ako interpret ľudových piesní spolupracoval s BROLN-om, OĽUN-om a nahrával s mnohými hudobnými zoskupeniami. Výstupmi sú okrem iných napríklad LP platňa Hrochotská dolina, MC kazety Milan Križo a ľudová hudba Štefana Molotu či CD Hrochotská Chochuľka. Bol členom odborných porôt folklórnych súťaží. V roku 2008 publikoval zbierku piesní z Hrochote pod názvom Moje piesne s odborným komentárom. Bol tiež členom hodnotiacej komisie Súťaže výrobcov ľudových hudobných nástrojov Instrumentum excellens na FSP v Detve, pretože ho zaujímala aj hra na fujare a výroba tohto špecifického hudobného nástroja.

Aktívne spolupracoval s FS Poľana vo Zvolene a participoval na organizácii Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve, Očovskej hrudy i festivalu vysokoškolských folklórnych súborov Akademický Zvolen. Ako interpret veľmi často účinkoval na najvýznamnejších folklórnych podujatiach doma i v zahraničí, prezentujúc piesňovú tradíciu Hrochote a Podpoľania svojím osobitým štýlovým prejavom, reflektujúcim vzácnu archaickú hudobnú kultúru tohto regiónu.

Česť jeho pamiatke a vďaka za celoživotné dielo!