Kontakty

logo NOC

Národné osvetové centrum

vychodna@nocka.sk
+421 908 080 502

Organizátor

Národné osvetové centrum
Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava
IČO: 00164615
DIČ: 2020829888
Štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR, pôsobiaca na základe nového znenia zriaďovacej listiny vydaného Ministerstvom kultúry SR MK-2472/2016-110/8080

Spoluorganizátor

Obec Východná
Východná 616, 032 32 Východná
IČO: 00315893
DIČ: 2020574908

Kontakty na programový výbor

Mgr. Michal Noga
michal.noga@nocka.sk
+421 2 204 71 254

Mgr. art. Ondrej Galbička
ondrej.galbicka@nocka.sk
+421 2 204 71 254

Kontakt pre médiá

Ľudovít Andrejo
ludovit.andrejo@nocka.sk
+421 2 204 71 240, +421 908 080 502

Samuel Chlpek — kontakt pre sociálne médiá
samuel.chlpek@nocka.sk
+421 918 716 042

Kontakt pre marketing

Ľudovít Andrejo
ludovit.andrejo@nocka.sk
+421 2 204 71 240, +421 908 080 502