logo FFV

HLAVNÝ ORGANIZÁTOR

SPOLUORGANIZÁTORI

POD ZÁŠTITOU PREZIDENTKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY