Odpovede na časté otázky

Folklórny festival Východná sa koná 4. – 7. 7. 2024 v amfiteátri vo Východnej.
Vstupenky je možné si zakúpiť v predpredaji na podstránke Vstupenky, na stránke predpredaj.sk alebo priamo na mieste počas konania festivalu.
Festivalová zóna je nové pomenovanie pre areál amfiteátra, ktoré odzrkadľuje programy a aktivity konajúce sa v tomto priestore.
Vstup do festivalovej zóny nie je len „vstupom do gastro zóny“, ale do kultivovaného priestoru, kde návštevníci v cene vstupného získajú aj vstup na:
— tanečné školy pre deti a dospelých s najlepšími lektormi ľudového tanca na Slovensku,
— školy spevu,
— programy uvádzané na Malej scéne,
— odborné programy,
— detské programy a zábavu pre deti v Košiariku,
— školu remesiel pre deti,
— prezentáciu tradičných remesiel v spolupráci s ÚĽUV-om,
— galaprogram uvádzaný na Veľkej scéne.

Súčasťou vstupu do festivalovej zóny je aj možnosť využiť toalety bez nutnosti platby navyše.
Návštevník, ktorý si zakúpi vstupenku do festivalovej zóny a následne by mal záujem o program uvádzaný na Veľkej scéne, si musí dokúpiť vstupenku na Veľkú scénu. To neplatí pre program Tradície v pohybe (Galaprogram 69. ročníka), na ktorý platí aj vstupenka do festivalovej zóny a nie je potrebné zakúpiť ďalšiu vstupenku. Program Tradície v pohybe bude uvedený na Veľkej scéne v nedeľu o 14:00 hod.
V prípade online zakúpenej vstupenky stačí elektronická podoba. Vstupenka je určená na jednorazový vstup na festival. Po výmene za festivalový náramok na ruku vstupenka stráca platnosť. Fyzicky poškodená vstupenka nie je platná.
Pri vstupe do festivalovej zóny vám bude platná vstupenka vymenená za festivalový náramok na ruku (tzv. wristband – páska na ruku). Tento náramok vás oprávňuje festivalovú zónu opustiť a opätovne sa do nej vrátiť. Teda opätovný vstup do festivalovej zóny je možný len na základe tohto náramku. Odporúčame všetkým návštevníkom festivalu, aby festivalový náramok mali počas celého konania festivalu priamo na ruke, čím znížia riziko nedorozumenia s organizačným štábom a bezpečnostnými zložkami.
Podrobný program nájdete na podstránke Program.
Áno, festivalová zóna má vyhradené miesto pre gastro stánky.
Stanovanie pri aute prináša množstvo rizík a nepredvídateľných situácií, preto je z bezpečnostných dôvodov zakázané.
Parkovacie miesta a ich organizáciu zabezpečuje obec Východná a jej pracovníci. V prípade potreby kontaktujte Obecný úrad Východná, referát kultúry písomne na kultura@vychodna.eu alebo telefonicky na čísle 044 / 520 74 19. Mapa parkovania bude k dispozícii priamo na mieste konania festivalu, na webovej stránke festivalu a obce Východná a na sociálnych sieťach festivalu.
Nie, výnimku majú len rodiny s deťmi a držitelia preukazov ZŤP, ŤZP alebo ŤZP-S. Títo návštevníci si môžu do festivalovej zóny priniesť vlastné nápoje v plastových nádobách.
Áno, návštevníci si môžu priniesť vlastnú plastovú nádobu na vodu, pokiaľ je pri vstupe prázdna. Zakázané sú sklenené nádoby, sklenené fľaše a vlastné nápoje v plastových fľašiach podľa platných opatrení a zákazov. Návštevníkom je k dispozícii bezplatná studnička s pitnou vodou. Jej umiestnenie vo festivalovej zóne nájdete na mape (bude zverejnená).
Nie, návštevník platí jednotnú cenu za vstup na festival podľa platného cenníka. V cene vstupu je zahrnuté aj využitie toaliet bez poplatku.
Áno, umiestnenie záchranných zložiek vo festivalovej zóne nájdete na mape (bude zverejnená).
V prípade záujmu o partnerskú spoluprácu prejdite na časť Kontakty.
Na Malej scéne je vzdialenosť medzi javiskom a hľadiskom podstatne kratšia. Vďaka tomu môže divák sledovať programy lepšie a vidí program oveľa detailnejšie. Programy sú kontaktnejšie, intímnejšie. Divák vníma emócie vychádzajúce z programu intenzívnejšie ako pri programe na Veľkej scéne.

Na Veľkej scéne divák vníma hlavne priestorovú kresbu a detail vidí len sprostredkovaný na obrazovkách. Architektúra Veľkej scény a javiska však poskytuje jedinečnú a nezvyčajnú atmosféru prepojenia účinkujúcich a diváka, ktorá je často umocnená v nočných hodinách osvetlením a samotnými divákmi. Veľkosť scény zároveň umožňuje autorom pripravovať väčšie programy s témou, ktorá je čitateľnejšia pre diváka.
Korene – celovečerná veľkolepá multižánrová show o slovenskom folklóre v moderných podobách z dielne Iconito & FS Zemplín. Ľudový orchester, spevácky zbor, tanečný súbor, hudobná skupina a herecké legendy – viac ako 65 účinkujúcich a program, ktorý vypredal haly v Michalovciach a Bratislave, teraz na Veľkej scéne. Viac informácií nájdete v programe.
Každý rok pripravujeme aj program zameraný na deti. V tomto roku to bude niekoľko programov. Interaktívny program v Košiariku, kde budú deti objavovať a spoznávať regióny Slovenska, v Májke sa budú môcť pod taktovkou zručných majstrov ÚĽUV-u priučiť niektorému z tradičných remesiel. Na Malej scéne sa predstavia najlepší interpreti z detskej súťaže a prehliadky Vidiečanova Habovka, ale aj detskí víťazi Šaffovej ostrohy. V Humne a Tancovisku si deti budú môcť zatancovať v školičkách tanca a v nedeľu uvidia detský program na Malej scéne.
V predpredaji sú vstupenky dostupné za zvýhodnené ceny oproti predaju v amfiteátri počas konania festivalu. Najvýhodnejšia cena vstupenky je na začiatku predpredaja. Okrem toho zakúpením vstupenky v predpredaji predídete čakaniu pri pokladnici v amfiteátri a lístok budete mať priamo v mobile.